30 januari 2006

Rotterdamse 7 geboden: Een gebod te ver!

Rotterdamse LPF-wethoudster Marianne van den Anker (veiligheid), geworven via advertenties, ex-politie-functionaris.

Via de site-Meulenbelt>Grenzenloos begreep ik, dat het Amersfoortse XminY heeft gedaan, wat ik ook al overwoog: een code voorstellen voor bestuurders. Immers, de Rotterdam-code is niets meer of minder dan een serie aansporingen aan allochtone Rotterdammers, om zich onzichtbaar te maken door zich te assimileren. De regels van de "code" zeggen niets over het gedrag dat autochtone Rotterdammers zouden moeten vertonen tegenover immigranten. En nog minder over de verantwoordelijkheden van (stads-)bestuurders in een multiculturele omgeving. De site 'grenzenloos', die wordt geanimeerd door de SAP, lid van de Vierde (Trotskistische) Internationale, zegt hierover:

Een van de zeven geboden is dat er op straat en thuis alleen nog maar Nederlands gesproken moet worden. Leefbaar wethouder Marianne van den Anker ergert zich in een spotje op TV Rijnmond aan de "brabbeltaaltjes" die ze in de stad om zich heen hoort. Minister Verdonk vind[t] de Rotterdam code wel een goed idee. Volgens haar voelen veel Nederlanders zich "unheimisch" bij de vele talen die er op straat, in de bus, tram en in de winkel gesproken worden.

Nu heb ik het niet zo op de 4e internationale en nog minder op haar frontshops zoals dit initiatief "grenzenloos", maar ik geef graag toe, dat ze hier een punt hebben. Ilja Leonhard Pfeiffer, ook niet één van mijn favoriete auteurs, heeft over burgemeester Opstelten (ook VVD) en Verdonk een dodelijk stuk in de NRC van zaterdag 28 januari jongstleden. Het is bijna (maar niet helemaal), multatuliaans. Ik geloof werkelijk, dat de "Rotterdam-Code" nu juist die stap te ver kan zijn, die de betere gevoelens in Nederland kan wakker roepen. Het lijkt padvinder-achtige fatsoensrakkerij, deze code, maar het is werkelijkheid een nieuw instrument voor didcriminatie, voor door de overheid helegitimeerde discriminatie. Van het type, dat door de weggestuurde LPF-wethouder Pastors voor de televisie zo aardig werd geïllustreerd: "Ik zeg altijd tegen moslims: 'Hou toch op met je vrouw te slaan!' Maar het heeft geen effect. Dus moeten er maatregelen worden genomen."

Het is hetzelfde, als wanneer ik tegen homo's zou zeggen: "Hou toch op met steeds weer die Marokkaanse jongetjes tot slaafje te maken!" - In de eerste plaats doen de meeste Rotterdamse homo's dat helemaal niet. Maar het gebeurt wel, en, zoals het Amsterdamse ACB onlangs aantoonde via een onderzoek, er moet iets aan gedaan worden, om de zoveelste generatie jonge Marokkanen te helpen te integreren. Maar ga ik elke homo daarvoor verantwoordelijk stellen? - Nee, dan ben ik aan het discrimineren en etiketten aan het plakken.

Dus, hetzelfde geldt voor het grootste deel van de zogenaamde "Rotterdam-Code". Door de gestelde vragen, wordt automatisch gediscrimineerd. Dat dat wordt aangemoedigd, is het grootste schandaal van deze "code". Er moet dus een 'code' komen die dat verbiedt aan autoriteiten zoals burgemeesters en ministers. XminY doet daartoe een poging (de tekst heb ik gekopiëerd van de "grenzenloos"-site). Ik ben er niet gelukkig mee, al steun ik het idee. In een volgende blog, wil ik graag met een alternatief komen, dat misschien méér to the point is.

Grenzenloos":

XminY Solidariteitsfonds heeft het initiatief genomen om de rollen eens om te draaien en heeft een "bestuurschapscode" opgesteld.

"XminY":

De Nederlandse bestuurschapscode:

1) Bestuurders, of ze nu lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief zijn, moeten weer beseffen dat ze er zijn voor de burgers, en niet andersom. Ze respecteren de burgers, die met hun belastinggeld de inkomens en andere vergoedingen van de regenten verzorgen.

2) Besturen moet weer gericht zijn op het goed verzorgen van de collectieve voorzieningen die nodig zijn om samen te (over)leven. Ze maken daarom een drastisch einde aan de privatisering van diensten en andere ontwikkelingen die alleen het bedrijfsleven spekken en de publieke diensten afbreken. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat er goede buurt- en jongerencentra, toegankelijke kleinschalige scholen en gezondheidssystemen zijn waar degenen die er werken naar tevredenheid beloond worden, evenals functionerende postkantoren, bibliotheken en openbaar vervoer. Volkshuisvesting niet te vergeten! Daar willen burgers ook best belasting voor betalen. Zul je zien hoe prettig iedereen ineens met elkaar omgaat. Al de voornoemde voorzieningen sluiten en omruilen voor meer politie-bureaus, was achteraf gezien geen gelukkig idee.

3) Besturen zetten zich in om de spanningen in de samenleving te bestrijden bij de wortel. Ze werken daarom op geen enkele manier mee aan illegale oorlogen tegen andere landen, of het beledigen van niet-christelijke geloven en culturen.

4) Het economische beleid van alle besturen dient gericht te zijn op het vergroten van een eerlijke spreiding van welvaart en macht. Bovendien moet echte duurzaamheid en natuurbescherming prioriteit krijgen. De economie moet ten dienste staan van de burgers en de aarde, niet van de ondernemersvriendjes.

5) Zo lang er extreme machts- en inkomensverschillen op de wereld blijven bestaan, waar Nederland als een van 's werelds rijkste landen debet aan is, gaan bestuurders respectvol om met die burgers die ze als 'illegalen' bestempelen. Dat betekent niet opjagen en terugsturen, en ook niet opsluiten, zeker niet in brandgevaarlijk gevangenissen en op gammele boten.

6) Als de noodzakelijke buurtvoorzieningen (weer) op peil zijn (zie 2), zijn buurtbewoners over het algemeen prima in staat om goed samen te leven en eventuele problemen samen op te lossen. Bestuurders moeten juist uitgaan van dit vermogen tot zelforganisatie, en structuren ontwikkelen om die te ondersteunen. Bestuurders richten zich dus voortaan daarop, inplaats van volgens het beproefde polderrecept kunstmatige inspraakconstructies van bovenaf op de gemeenschap neer te laten die alleen maar bedoeld zijn om reeds genomen besluiten te legitimeren.

7) Herstel van vertrouwen tussen bestuurders en burgers begint bij het doorsnijden van de banden met ondemocratische machtsmonopolies, multinationals voorop. Als symbolisch begin van deze omslag geeft voormalig premier Wim Kok zijn commissariaten bij Shell en de ING met onmiddellijke ingang op en komt er een verbod op dergelijke draaideur-praktijken.

De formulering van deze bestuurschapscode is afkomstig van XminY Solidariteitsfonds (http://www.xminy.nl). Voor reacties kunt u mailen naar: bestuurscode@xminy.nl
De Neerlandse bestuurschapscode staat ook op de website globalinfo.nl (http://globalinfo.nl/article/articleview/816/1/2/) alwaar die de komende week verder aangevuld en becommentarieerd kan worden.

Gaat uw gang, lezers en bloggers! Verplaats je in de burgemeester, de wethouder, de minister, en bedenk, waaraan ze zich zouden moeten houden. Tot gauw!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails