26 april 2006

E-Urban Journal nu ook dagelijks bereikbaar

Het "Journal" is de kern van de e-urban website. Alle nieuws over de Europese stadspolitiek en de mensen die haar maken, is daar te vinden. Rechterkolom.

"In Europa zu Hause": Duits Europanieuws.

En vergeet ook niet, dat Duitssprekenden de grootste taalgroep zijn in de EU. Mijn Duitse Blog "In Europa zu Hause" is vanaf heden direkt te bereiken via moving titles en afzonderlijke posten in de rechterkolom!

De Lage Landen voor Nederlands/Belgisch nieuws!

Succescolle lancering van mijn speciaal Nederlands-Belgische (Vlaamse) Blog!
In De lage Landen vind je alle actualiteit in het nederlands wat Holland en Vlaanderen betreft.
In de linkerkolom zijn er nu links naar die blog en naar de afzonderlijke posten ervan.

17 april 2006

Over de Nederlandse taal in de EU

Pardon, sorry: de vorige post was bijna helemaal in het Engels. Toch blijft het m'n ambitie om over Europa in gewoon Nederlands te schrijven. En Europeanen ertoe te brengen, om het Nederlands te aanvaarden als één van de belangrijke Europese talen.

Nederlanders, gretig als ze zijn om de wereld toe te spreken in onbehouwen Engels, doen zichzelf in Europa tekort. Voor de toehoorder is het vaak niet om aan te horen, dus de boodschap gaat de mist in. Voor de spreker/spreekster is het frustrerend, want nu juist die belangrijke nuance gaat verloren in de eigen vertaling naar het Engels. Een onbewuste reactie is dan, om luider te gaan spreken en zichzelf te gaan herhalen. Heb ik veel gezien en gehoord hier in Brussel. Werkt niet Erger: Werkt totaal averechts!

Daar komt nog bij, dat de meeste Nederlanders er zo trots op zijn, dat ze zich in een wereldtaal denken te kunnen uitdrukken, dat ze vergeten, dat meer dan de helft van de Europese toehoorders niet of onvoldoende Engels verstaat. Hùn lingua franca is dan vaak het Frans (geldt voor Italianen, Spanjaarden, Portugezen, enz.). En denk je eens in, wat voor deze niet-franstaligen de vertaling vanuit gebrekkig Engels in niet beter Frans betekent. Juist: ze luisteren al lang niet meer.

Voor onze Vlaamse vrienden, die een heel wat langere ervaring hebben met tweetaligheid dan Nederlanders, is deze eeuwige herhaling van de Hollandse ongearticuleerde schreeuw in steenkolenengels, niets meer of minder dan een nagel aan de doodskist. Nederlandstalige Belgen en Nederlanders samen vertegenwoordigen meer dan 20 miljoen Europeanen, ongeveer even veel als Spaanstaligen. Er lopen tientallen prima tolken rond die jouw gedachten synchroon kunnen vertalen in prima Engels, Frans, Duits of Italiaans. 't Is oliedom, om daarvan geen gebruik te maken. Nederlanders (en Vlamingen) hebben het onvervreemdbare recht, om zich in de EU in hun eigen taal uit te drukken en ze kunnen ervan op aan, dat ze daarbij perfect vertaald worden naar hun gehoor. Bestaan er twijfels of aarzelingen in de EU om overal en altijd exotische taaleigens als het Lets of zelfs het Tsjechisch (4 miljoen sprekers) te vertalen en via vertaling te bedienen - voor het Nederlands bestaat daaraan geen twijfel of weifel: Het is gewoon een grote Europese taal, zij het geen werktaal, zoals het Engels, Frans, of, terecht ook meer en meer het Duits (90 miljoen native speakers, tweede taal voor nog eens ettelijke miljoenen).
Het zou interessant zijn, om eens na te gaan hoe het komt, dat Nederlanders er zo op staan geen Nederlands te spreken in Europa, terwijl de meestal perfekt tweetalige Vlamingen juist wèl respect voor het NL eisen. Niet de Vlamingen (pardon: nederlandstalige Belgen) zijn daarmee een uitzondering, maar de Hollanders. Want geloof maar niet dat Portugezen (5 miljoen), Grieken (4,5 miljoen) of Denen (3,5 miljoen), ook al spreken en verstaan ze perfekt één van de drie hoofdtalen van de EU, hun statements in een andere taal dan de eigen afleggen!

Om daarop dieper te kunnen ingaan, hebben we vanaf deze week een nieuwe blog: De Lage Landen. Kunnen we hier in de Nederlandstalige EuroBlog ons blijven concentreren op Europese hoofdzaken. En kunnen we onder ons, bij DLL, het eens goed hebben over onszelf, onze gekkigheden, onze kwaliteiten en aktuele NL-diskussies.

Want het blijft een paradox: Sinds enkele jaren vragen we in eigen land van immigranten een mate van integratie (eigenlijk: aanpassing, assimilatie), juist ook op taalgebied ("Rotterdammers spreken Nederlands op straat"), terwijl we zelf in het buitenland over onze taal (dus onze cultuur en de fijne nuance van onze interventies) wegwerperig doen!

Als ik in 2006 zelf immigrant was in Nederland, zou ik er ook niks meer van begrijpen.

Dat is dus, wat we noemen: een paradox.

04 april 2006

About my bloggings

Het wordt een beetje ingewikkeld, met al die blogs van mij. Het onderstaande overzicht voor mijn vriend S. geeft misschien wat meer duidelijkheid. Europakommentaren staan voortaan in de blogspot-blogs (In Europa Thuis, etc.), "Urban"-commentaren zijn te vinden op e-urban en landgerichte blogs zijn: Legal Alien @ NY, Toto Le Psycho en De Lage Landen.

Dear S.,

You were interested in reading some of my interventions on the internet, C. said.
Well, here are some places:

My intention is to have a personal space at:
http://huibs.net
but that site has to be redeveloped and is actually in a very primitive state.

Meanwhile, I developed with squarespace.com, a professional site for European urban redevelopers (“E-Urban”), that thrills me more:
http://e-urban.squarespace.com

On E-Urban, you find:
http://e-urban.squarespace.com/journal
where main developments in the profession are recorded (E/F/D/Nl), and:
http://e-urban.squarespace.com/agenda
for announcements of future meetings etc., and:
http://e-urban.squarespace.com/urbipedia
for definition of tools in urban redevelopment, and:
http://e-urban.squarespace.com/babel
for words and expressions that represent evolutions and subtle deviations in the profession, plus:
http://e-urban.squarespace.com/profiles
where “profiles in competence” of men and women in the profession are being recorded.

For my ongoing work with the “URBACT” organisation, there is another blog on E-Urban:
http://e-urban.squarespace.com/regenera-urblog
and a personal urban weblog:
http://e-urban.squarespace.com/huibs-urblog

Pictures and images – galleries are at:
http://e-urban.squarespace.com/regenera-pics-2005-2006/ and other places (see:) http://e-urban.squarespace.com/

Meanwhile, I had become involved in some wild blogging, at first at:
Toto Le Psycho, at a blogging service at the Le Monde paper (in French).
Afterwards I created a series of blogs at blogspot.com (Google):
[EN] At Home in Europe http://huibriethof.blogspot.com/
[NL] In Europa Thuis: http://huibnl.blogspot.com
[FR] L’Europe chez soi: http://huibfr.blogspot.com
[DE] In Europa zu Hause: http://huibde.blogspot.com
and, to intervene somewhat in US-debates:
[EN] Legal Alien @ NY: http://huibusa.blogspot.com
Soon, there will be also a special blog in Dutch, participating in the immigration debates in the country: [NL] De Lage Landen: http://huibll.blogspot.com
And, as I was looking for a location to communicate with family and close friends, I established a blog at MSN (“To The Lighthouse”): To The Lighthouse
Where some photo ops can be found, and where I ended in specialising in book (fiction) reviews.

But do not forget to visit the blog I founded at blogspot.com with Shana:
Le blog de Superchat
Plein d’enthousiasme et d’inventivité !

HUIB

All that blogging is being reorganised, as explained recently on Toto Le Psycho (Réorganisation sur Huibs Net).

ENJOY!
Related Posts with Thumbnails