29 oktober 2006

Israël: Lieberman=Hamas!

De Palestijnse autoriteit wordt door de EU en Nederland geboykot, sinds Hamas de regering vormt.
Reden: Hamas erkent Israel niet.
Dat is een inbreuk op de Akkoorden van Oslo en op de "Roadmap", waaraan Israel en de palestijnse autoriteit zich gecommitteerd hebben jegens de US, de EU en de VN.

Nu komt de partij Ysrael Betheinu in de Israelische regering, die:
  • niet alleen de Oslo-akkoorden verwerpt, maar ook
  • de Israelische Arabieren wil deporteren naar de bezette Palestijnse gebieden,
  • die de Palestijnse staat-in-wording NIET erkent en
  • die zich verzet tegen de door Sharon met de Amerikanen overeengekomen ontruiming van Gaza en een aantal Joodse vestigingen op de Westoever.
Partijleider Lieberman wordt "superminister" voor "strategische dreigingen" (nucleair Iran, bij voorbeeld).

Maar is er nou niemand die zich afvraagt, waarom Hamas-ministers (volgens de logica van de Roadmap: terecht) worden geboykot, en deze nieuwe ministers niet?
Related Posts with Thumbnails