08 december 2008

Uruzgan wordt muizenval voor de Nederlandse Nato-troepen

(MP Balkenende tussen de militaire opbouwwerkers in Tarin Kowt (Afghanistan), 2006, foto NRC.nl)

Ruim twee jaar geleden waarschuwde ik hier al voor de kwetsbaarheid van de aanvoerlijnen naar de Nederlandse troepen in Uruzgan, Afghanistan.
Ik herhaalde dat op 13/3/2008:

De manier, waarop Nederland in 1995 in Srebrenica voor schut is gezet door de VS en andere grote mogendheden, die het op een tussenakkoordje hadden gegooid met Milosevic, zou toch tot voorzichtigheid aanleiding moeten hebben gegeven. Het Nederlandse contingent in Tarin Kowt en enkele omliggende plekken, is volledig afhankelijk van aanvoerlijnen, die alleen door de VS en hun naaste bondgenoten, met behulp van contraterreur, kunnen worden opengehouden.
Die aanvoerwegen lopen over Quetta (Pakistan, in de "tribale gebieden") en het vlak over de Afghaanse grens gelegen Kandahar. Honderden kilometers die moeten worden afgelegd over slechte wegen en door gebied waarin elk moment opstandelingen (talkibans of anderen) kunnen opduiken. Afghaanse vrachtwagenchauffeurs zijn haast niet meer te krijgen.

De situatie doet denken aan die van de troepen in Srebrenica in 1994/1995. haperende bevoorrading, onder controle van de Bosnische Serviërs. En toen het erop aankwam, was er geen luchtsteun of andere ondersteuning beschikbaar, omdat de bondgenoten even andere prioriteiten hadden. Die toestand dreigt zich nu, op veel grotere schaal, te herhalen in Uruzgan.

Juan Cole schrijft in Informed Comment (8 december) over de verwoestende Taliban-aanval van de dag ervoor bij Peshawar in Pakistan. Daarbij werden 150 vrachtwagens, humvees en ander materiaal voor de NATO-troepen verwoest. (foto). Naar mijn voorzichtige inschatting, is de aanvoerlijn Quetta/Kandahar nog kwetsbaarder dan die vanuit Peshawar over de Khyber-pas.

Cole:
Ongeïdentificeerde opstandelingen vielen zondagmorgen een vooruitgeschoven bevoorradingspost van de NATO aan. Dit centrum ligt aan de ringweg rond de noordwestelijke Pakistaanse stad Peshawar. Ze vernietigenden ongeveer 150 vrachtwagens die geladen waren met materieel en voorraden, onder andere humvees, die bestemd waren voor de NATO-troepen in Afghanistan. Peshawar is de hoofdstad van een van de vier belangrijkste Pakistaanse provincies, de Noordwestelijke Provincie, met een voornamelijk Pastunische bevolking.

Dawn (Engelstalig Pakistaans dagblad, HR) schrijft:

'Dit was de hevigste aanval tot dusverre op Nato-voorraden in de regio. De twee centra waren overdekt met uitgebrande humvees, kranen, militaire trucks en ander materiaal. Bewakingspersoneel verklaarde, dat meer dan 200 zwaarbewapende strijders hen gevangen namen en onmiddellijk begonnen met de geparkeerde wagens en containers in brand te steken op de overslagpunten van Al-Faisal en Port World. Kifayatullah Jan, bewaker van een van deze twee centra,verklaarde dat ongeveer 100 Humvees en gepantserde personeelsvoertuigen die op vrachtwagens geladen waren, beschadigd zijn. In totaal werden 106 geladen wagens en containers op dit centrum in brand gestoken.'

Het ziet ernaar uit, dat deze operatie werd uitgevoerd door de Tehrik-i Taliban Pakistan (TIP), die door Baitullah Mahsud geleid worden. De Pakistaanse Taliban verschillen van hun Afghaanse neven: ze opereren meestal in het kader van hun stam (grootfamilie) en zijn niet getraind in religieuze madrassas (hoewel er ook leden van de clerus onder hen zijn). Ze behoren tot de Federaal Geadministreerde Stamgebieden (FATA) die liggen tussen de Noordwestelijke Grensprovincie en Afghanistan.

Je zou de dertien Pakistaanse stamgebieden kunnen vergelijken met de Indianenreservaten in de V.S. (Of, met de Staatse Provincies in de Republiek voor 1795, HR). Pakistan heeft een inwonertla van ongeveer 165 millioen, terwijl er in de FATA ongeveer 3.5 mln wonen. Bovendien zijn veel andere clans in de FATA actieve tegenbstanders van de TIP en voeren nu en dan gewapende strijd met hen. De Pakistaanse Taliban zijn dus een relatief kleine groep, enkele duidenden man sterk. Ze zijn machtig in Noord- en Zuid-Waziristan, maar ook in het Noordelijke Agentschap (Reservaat, HR) van Bajaur. Nu blijkt, dat ze ook aan invloed hebben gewonnen in het Agentschap van de Khyber(pas).

Aangezien de FATA aan Peshawar grenzen, hebben de Pakistaanse Taliban bij verschillende gelegenheden aanvallen gepleegd op die stad. Het Khyber Agentschap ligt tussen Peshawar en de Khyber Pas, de enige behoorlijke route naar zuidelijk Afghanistan vanuit Pakistan (Ik - Juan Cole- bereisde die weg een keer en herinner me het punt waar de weg de pas bereikte, maar ik kon toen niet Afghanistan in.).


Het overgrote deel van het grensgebied tussen de twee landen is bergachtig, zodat de Khyber Pas van oudsher van uiterst groot belang is geweest voor legers met agressieve plannen, komend van de ene- of van de andere zijde. Alexander de Grote trok de pas over om India (de Indus-vallei, HR) te veroveren. Babur (afkomstig uit het gebied dat nu zuidelijk Uzbekistan is) leidde zijn legers vanuit Kaboel over de Khyber Pas om in de vroege zestiende eeuw India te bezetten en het Moghul Keizerrijk te stichten.

De NATO troepen worden voor het overgrote deel bevoorraad over land vanuit Pakistan, en zijn daarmee sterk afhankelijk van de veiligheid op de Peshawar-Torkham route. De V.S. hebben weinig keus, als ze een vervanging zouden willen vinden voor de Khyberpas-weg. Via Iran in het Westen gaat het niet, vanwege de slechte relaties. Verder is de basis in Uzbekistan (2001) verloren gegaan, toen president Islam Karamov vond, dat die volksverzet tegen zijn persoon begon uit te lokken en te ondersteunen.

Bevoorrading via een luchtbrug zou uiterst kostbaar worden. Daarom is oplossing van het Khyber probleem essentiëel voor verdere bevoorrading van de NATO-troepen. [...]
Enfin: van begin af aan was de zogenaamde "opbouw"-missie van de Nederlandse NATO-troepen gedoemd, om te worden gedegradeerd tot de positie van "inheemse" hulptroepen van de Amerikaans-Engelse operatie "Enduring Freedom". In 2005 gegeven "garanties" van de Amerikanen voor de veiligheid van de Nederlandse troepen en het voorkómen van een Srebrenica-scenario, zijn niets waard.

Ik blijf erbij, dat het Nederlandse parlement (net als bij Irak) is misleid, of, erger nog, zich heeft willen laten misleiden. Een dergelijke missie is militair onverantwoord en getuigt van minachting voor het eigen leger en de soldaten die in Uruzgan gedood en gewond raken.

Straks zitten we met de gebakken peren. Het vuur is al aangestoken onder de pan...


Technorati Tags: , , , ,

21 november 2008

Wil Europa wel ethnische registratie in Nederland?

Vlag van de NL Antillen (Curaçao, Bonaire, etc...Eén van de gevolgen van het wegzenden van Ella Vogelaar als minister van o.a. Integratie, is, dat etnische registratie van "probleemjongeren" opnieuw op de agenda van de volksvertegenwoordiging staat. Anja Meulenbelt, senatrix in Den Haag voor de SP, schrijft daarover op haar partijblog:
In de coalitie (van CDA, PvdA en Christenunie, HR) zijn de meningen zwaar verdeeld over de mogelijke aparte
databank voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren - over etnische registratie dus. Nadat Vogelaar bestraft werd omdat ze op de Antillen gezegd had dat het van de baan was, werd die beslissing tot woede van de Antillianen na haar ontslag meteen teruggedraaid.

In de Eerste Kamer, in de commissie NAAZ, waar de nieuwe minister van der Laan [here English] op bezoek was, werden de voors en tegens besproken. Er zijn behalve ethische (stigmatisering) ook veel juridische bezwaren - en is sowieso etnische registratie heikel: hoe zou je dat doen? Een van de buitengewoon onmiskenbaar blanke senatoren is geboren in Paramaribo, terwijl een van de weinige authentiek beige senatoren geboren is in Den Haag, dus onder welke categorie zouden die moeten vallen? En al helemaal: moet je bij voorbaat besluiten een aparte etnische groep te gaan registreren, waarom dan niet alle probleemjongeren?
Etnische registratie is tot nu toe verboden in Duitsland. Begrijpelijk, vanwege de geschiedenis. Maar er zijn daar initiatieven, om zoiets toch mogelijk te maken per Duits "Land". In Frankrijk en Engeland is het zonder meer verboden. Zelfs in Denemarken (Mohammedkarikaturen!) en in Zweden ook.
Ik denk, dat er een Europese richtlijn hiervoor moet komen.

Iets voor een SP-initiatief in het Europarlement?
Mijn vroegere vriend Erik Meijer, fractievoorzitter in het EP voor de SP sinds 7 jaar, zou met zo een initiatief misschien zijn beklagenswaardige record als humanistisch politicus enigszins kunnen opvijzelen.
Na een omstreden carrière in de PSP en Groen-Links, werd Erik Meijer door het SP-partijbestuur afgevaardigd naar Brussel en Straatsburg met de kennelijke opdracht, om niets te doen, wat in zou kunnen gaan tegen het populistisch gedram van de SP tegen de Europese Unie.
De masochist Meijer, die kennelijk gelooft, dat verraad aan eigen principes (want hij is eigenlijk een voorstander van een supranationaal Europa en een tegenstander van benepen nationalisme à la SP) het mooiste offer is, wat men brengen kan aan het onbereikbaar ideaal, vervulde zijn taak tot nu toe perfect.

Meijer en Europa


Desalniettemin, nam hij dezer dagen, als EP-rapporteur voor de toetreding van Macedonië, een onafhankelijk standpunt in. "Macedonië mag geen slachtoffer worden van de (met name ook door de SP ondersteunde-) populistische acties tegen verdere uitbreiding". Ik denk daarbij aan Turkije.
Ik viel haast van m'n stoel, moet ik u zeggen. Voorjaar 2009 zijn er Europese verkiezingen. Gaat de SP om?
Ik droom misschien...

13 november 2008

Bushje komt zo!

Bushje komt zó...


Ik geloof niet in wonderen. Laat Obama in vredesnaam met rust. Na 20 januari 2009 zullen we zien wat er terechtkomt van het terugdraaien van Bush' schandelijke "executives", dus van het sluiten van Guantanamo, van de massieve controle op bibliotheken, emailverkeer, eetgewoonten van vliegtuigpassagiers, enzovoort.
Op 10 november waren de Obamas te gast bij het echtpaar Bush.

Lees verder in De Lage Landen

Crossposted met HUIBSLOG.

10 oktober 2008

Geen grappen over Islam en Nederland! Dit is iets anders dan de Islam-cartoons...

Willem van Oranje, Vader des Vaderlands, was niet alleen een bekeerde moslim: Zijn opvolgers hebben zich altijd gehouden aan het eenmaal overeengekomen verraad van onze judeo-christelijke wortels aan de Turkse indringers.
De Leidse Universiteit vierde begin deze maand het feest van deze perfide overeenkomst.

Willem van Oranje was bekeerde moslim

Proefschrift werpt nieuw licht op vaderlandse geschiedenis

Door Steven van der Jagt | 25 september 2008


Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”.

Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al Hoceima in het huidige Marokko.

“De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje” zegt de promovendus. “U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.” Volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar deed hij in de lente van 1582 zijn ‘belydende eede des muzelmans’.

Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamentvellen. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de kalief. “Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet. Dat is natuurlijk postume propaganda, een mooi staaltje geschiedvervalsing.” Wenselaar pleit voor aanpassing van de geschiedenisboeken. “Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau door het leven. Dat zie je nergens terug.”

Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranjes nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de Leidse promovendus ’slechts met natte vingerwerk’ vast te stellen.”Er bestaan vage aanwijzingen dat de Oude Kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwyck spreekt in zijn dagboeken van ‘een klaeghlyck kercktorengeschrey in den morghenstonde’.”

Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerardts slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. “Het islamitische geloof stierf met Willem een stille dood aan het Hof van Oranje. Zijn zoon en opvolger, Maurits van Oranje, voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Volgens geschreven bronnen uit zijn hofhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde voor ‘wyn ende swynevleesch’.”

Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen.

Dit hele verhaal is natuurlijk verzonnen: een heerlijke echt-hollandse satire op de anti-islam-hysterie die tegenwoordig opgeld doet. Bravo, vrienden van "De Speld": Goed gedaan, jochie!

En de PVV, de partij van de Man Met het Gouden Haar, doet die er dan niets tegen?
Jawel, hoor.

Vragen aan de ministers van Algemene Zaken, Cultuur en Defensie van het Lid der Tweede Kamer Wilders.
 1. Is het de Regering bekend, dat een website (De Speld) van de Leidse Universiteit beweert, dat de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje tot de Islam bekeerd zou zijn geweest?
 2. Bestaat er enig verband tussen de uitlatingen van Prinses Maxima inzake de zogenoemde afwezigheid van een Nederlandse identiteit en het contract tussen de familie Van Nassau en de Turkse Sultan?
 3. Indien de genoemde website slechts een grap wilde maken, hoe denkt de regering dergelijke onaanvaardbare cartoons tegen te gaan? Immers, we mogen ons wel vrolijk maken over de profeet Mohammed, maar als het gaat over de grondwaarden van onze judeo-christelijke beschaving, dan zijn strikte regels noodzakelijk!
 4. Is het Nederlandse Leger bereid en in staat, om, indien de perfide overeenkomst tussen de Oranjes en de Turken waar blijkt, de nodige maatregelen te nemen?
Het verraad van de Europese vorstenhuizen aan het christelijke voetvolk staat op het punt om te worden onthuld. Dr. Udo Ulfkotte (DE) weet er alles van.

Nadat Wilders en de PVV hartstochtelijk de absolute vrijheid van meningsuiting, ook als die gevoeligheden van immigranten schaadt, hebben verdedigd, komt nu de proef op de som: Mag er ook gelachen worden als gevoeligheden van stijf-christelijk op de hak worden genomen? "Nee", volgens de PVV.

Maak een tekst in de stijl van Ulfkotte of van de Wilders-beweging!
Een mooie prijs wacht op de beste imitator van Wilders-vragen, ofwel een Ulfkotte-tekst!
Word een Europees integrator! Lees alles over Ulfkotte.

20 september 2008

Filip Dewinter vast op Keuls Narrenschip*)

Het was zo'n mooi plan!
Na het kameraadschappelijke bezoek van de rechtsextremisten van Pro-Keulen aan Antwerpen, moest er een anti-Islam tegenbezoek komen! Onder de geanimeerde begeleiding van Bart Debie, hadden de Duitse gasten zogenaamde "hoogtepunten" van Islamisering bezocht, alvorens één en ander te verdrinken inhet VB-stamcafé. Pro-Keulen zou het nog grootser aanpakken!

De dwaaltocht van het Narrenschip in Keulen...

Rechtsextremisten uit heel Europa werden naar Keulen uitgenodigd op 19 en 20 september, om aldaar een "anti-islamiseringscongres" te houden. Het Vlaams Belang was daar uiteraard eregast. Bart Debie mocht nu even niet vooraanstaan, wegens z'n veroordeling. Dus ging Dewinter zelf.

Anders dan in Antwerpen, had een representatieve groep vooraanstaande Keulenaren zich van begin af aan tegen het "nazistisch" gebeuren uitgesproken. Voorop de burgemeester, het CDU-lid Schramma. Op vrijdag 19 september werden de aangereisde congresafgevaardigden dan ook overal met vreedzame manifestaties begroet. (Enkele uitspattingen van "autonomen niet meegerekend). Van de geplande "excursie" naar "verislamiseerde" plekken, kon geen sprake meer zijn, zodat afgevaardigden en journalisten vluchtten op de rondvaartboot, waar een persconferentie moest worden gehouden.

Maar ach en wee: Filip Dewinter (vierde van links aan de persconferentietafel) en zijn gezelschap kon nergens veilig aan land, de bestelde autobus voor de excursie vertrok onverrichterzake, taxichauffeurs boykotten het gezelschap en hun onder valse voorwendsels gereserveerde hotelkamers bij "Holiday Inn" werden afgezegd!

Zonder betweterig te doen, - zou het niet kunnen, dat het Vlaams Belang bij zijn volgende poging om iets gewichtigs te doen in Antwerpen, op een wat meer "Keulse" manier zou worden begeleid?

*) "Narrenschip": Laat-Middeleeuws beeld van de verdorven maatschappij, gebruikt door Erasmus (1503) in zijn "Laus Stultitiae" (Lof der Zotheid).

07 september 2008

Mag Wilders in Israël zijn boodschap brengen?

We kunnen Wilders natuurlijk niet verbieden, om in Israël te spreken. Hij mag tenslotte overal en vrijuit spreken in Nederland. En dat hoort ook zo. De man is in de Tweede Kamer gekozen, samen met een meestal zwijgend groepje extremisten. Hoewel Wilders zo veel mogelijk vermijdt, om rechtstreeks in debat te moeten treden met anti-racisten, is ons de weg vrij, om overal waar dat kan en mag, zijn beweringen te weerleggen en te pleiten voor een humanere benadering van de vreemdeling.

Maar wat te doen met het volgende?
Bericht van De Pers, 3/9/08:

De Nederlandse parlementariër Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), zal in december in Jeruzalem spreken op een conferentie van Europese parlementsleden die zich willen verenigen tegenover de militante islam. Dat heeft het Israëlische parlementslid Arieh Eldad woensdag gezegd.

Eldad, die in de Knesset zit voor de Moledet-partij, geldt als een ultranationalist, met sterke zionistische opvattingen. Hij zei niettemin dat de conferentie zal worden bijgewoond door Europese politici die het politieke midden vertegenwoordigen.

Wilders' film Fitna leidde eerder dit jaar in verscheidene islamitische landen tot straatprotesten. Jordanië heeft een internationaal aanhoudingsbevel voor Wilders uitgevaardigd wegens belediging van de islam. In de film wordt een verband gelegd tussen het geweld van radicale moslims en de Koran.

Wie zijn die Europese parlementsleden? Het Vlaams Belang, de Lega Nord? Of komt ècht ook de CDU, het CDA, enz.? Wilders heeft tot nu toe effectief vermeden, om samen op te treden mat het Vlaams Belang en andere rechtsextremisten. Komt daar verandering in? Oppassen!

In elk geval is het oppassen geblazen voor Israël. Anti-Islam agitatoren schurken zich meer en meer tegen Israël aan, alsof ze niet ook (potentiële) antisemieten zouden zijn... Als spreker Wilders in jeruzalem geen joods weerwoord krijgt, zal ik erg teleurgesteld zijn.

Ook gepubliceerd in HUIBSLOG en in De Lage Landen

Technorati Tags: , , ,

27 augustus 2008

TPIY: Karadzic' taalstrijd en de verantwoordelijkheid van de EU en van Den Haag

Hieronder een berichtje van NU.nl over wat er zoal in Den Haag gebeurt rond het Joegoslavië-tribunaal.
Ik denk dat het erg onverstandig is van het Tribunaal, om aan Karadzic te weigeren, de stukken naar zijn eigen taal te vertalen. K. heeft gewoon gelijk, dat het ondoenlijk is, om de juridische finesses te snappen in een andere taal dan je eigen taal (en dan nog!).
Als Karadzic in beroep gaat tegen deze uitspraak, zal hij het trouwens hoogstwaarschijnlijk winnen.

Intussen moet worden opgelet, dat een belangrijke inzet van deze procedure, namelijk de vraag, inhoeverre de grote mogendheden onder leiding van de VS het in 1995/96 met Milosevic en consorten op een accoordje hadden gegooid, niet via dergelijke procedure-gevechten naar de achtergrond verdwijnt.
Het ziet er namelijk naar uit, dat de Amerikanen (en de Engelsen en Fransen) over de hoofden van de brave Hollanders heen, een "afronding" van het servische deel van Bosnië hadden beloofd aan Milosevic en aan Karadzic, die inhield dat ze de enclaves Srebrenica , Zepa, enz. ongehinderd mochten "veroveren" op de moslim-gedomineerde Bosnische regering, alvorens een compromis (Dayton) te sluiten.

Het bovenstaande neemt uiteraard niets weg van de verantwoordelijkheid van K. voor de gepleegde oorlogsmisdaden, respectievelijk genocide! Maar het plaatst die wel in een ander licht en kan (moet!) aanleiding geven tot het ter verantwoording roepen van de toenmalige verantwoordelijken in de VS en de NATO.
Dat laatste kan helpen. Internationaal, natuurlijk. Maar ook en vooral in Nederland, om beter en duidelijker de ruimte en de beperkingen te zien van wat het land vermag voor hetgeen het zich in de wereld ten doel stelt.
Karadzic vangt bot in taalstrijd
Uitgegeven: 27 augustus 2008 17:49
Laatst gewijzigd: 27 augustus 2008 17:49

DEN HAAG - De van oorlogsmisdaden in Bosnië verdachte Radovan Karadzic krijgt nul op het rekest in zijn taalstrijd voor het Joegoslavië-Tribunaal.
ANP

De ex-president van Republika Srpska krijgt de verslagen van zittingen in zijn zaak en in andere relevante zaken alleen in de Engelse taal.

Dat heeft John Hocking, de plaatsvervangend griffier van het tribunaal, woensdag besloten in een beroepsprocedure die Karadzic afgelopen vrijdag had aangespannen.

De verdachte, die zichzelf verdedigt, eiste dat de verslagen ook zouden worden opgesteld in het Servisch en in cyrillisch schrift. Dit omdat zijn Engels niet goed genoeg zou zijn "om juridische zaken te begrijpen".

De plaatsvervangend griffier wees het beroep af, onder meer omdat het te veel extra werk zou opleveren voor de vertaalafdeling. Daardoor zouden dan vertragingen in het proces dreigen.
Je zou willen, dat de EU haar gastheerschap van de internationale (oorlogs-) tribunalen serieuzer nam en Nederland hielp, om in deze zaken de onderste steen boven te krijgen. Moeilijkheid is, dat Nederland niet of nauwelijks geholpen wil worden.
Het is immers evident, dat, wil ooit een nieuwe wereldorde van de grond komen die zou zijn gebaseerd op de beginselen van de VN en de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens, deze zal moeten kunnen steunen op een wereldmacht. Vooralsnog hebben de V.S. zich daarvoor niet kandidaat gesteld. Integendeel: De wereldorde staat voor hen gelijk met de Amerikaanse orde. De enige andere kandidaat is Europa. Maar belangrijke lidstaten zijn medeschuldig of koesteren nog hoop op ongecontroleerde wereldmacht.
Een belangrijke rol voor Nederland als middelgrote lidstaat zou kunnen zijn, om de continentale grootmachten meer te binden aan het internationale recht.

Het Karadzic-proces is daarvoor een kans.


Technorati Tags: , , , , , , ,

28 mei 2008

Antwerpen: Vonnis Bart Debie bevestigd - Buitenlandse Debie-vrienden in verlegenheid

De veroordeling in cassatie van Vlaams Belanger Bart Debie tot een jaar cel en ontzegging van burgerrechten, brengt ook diens buitenlandse relaties in verlegenheid. Als om te bewijzen, dat hij niets geleerd heeft, "vergeet" Debie in zijn commentaar op het vonnis de drie slachtoffers van Hans Temsche te vermelden, als hij zijn 'martelgang' "opdraagt" aan "de slachtoffers van recente "racistische criminaliteit" in België...

Vlaams-Belang functionaris Bart Debie, sleutelfiguur van zijn partij voor internationale contacten, heeft het cassatie-beroep tegen zijn veroordeling tot 1 jaar effectieve gevangenisstraf en verval van burgerrechten, vandaag (woensdag 27 mei 2008) verloren.

Debie was in de zomer van 2007 de voornaamste Vlaams-Belang contactman voor de Duitse initiatiefnemer tot een Brusselse demonstratie tegen "Eurabië" op 11 september, Dr. Udo Ulfkotte. Begin-september kwam het tot een spectaculaire breuk tussen Ulfkotte en diens stichting "Pax Europa" met het Vlaams Belang enerzijds en met de SIOE-bondgenoten (Engeland en Denemarken) van Pax Europa anderzijds.
Nadat Ulfkotte zich de steun van het VB openlijk had laten aanleunen en zelfs met VB-senator Coveliers (wij berichtten) naar de Belgische Raad van State was getrokken (Ulfkotte: "Als uw kind ziek is, dan kijkt u toch ook niet naar de opvattingen van de enige dokter die wil helpen? De enigen die ons in België willen helpen zijn het Vlaamse Belang...") en nadat hij aan Bart Debie allerlei indrukwekkende geheime relaties had laten doorschemeren (zie In Europa Thuis: Ulfkotte afgemaakt door VB-er Bart Debie), verplaatste Debie zijn activiteiten naar de door CIA-fondsen gefinancierde anti-Europa en anti-Islam club van Bat Ye'or en haar Engelse echtgenoot David Littman, die als gasten van de VB-fracties in het Europese parlement en in de Vlaamse regionale regering op 18 oktober 2007 een internationale conferentie mochten houden (Counterjihad).
Voorts is Debie spilfiguur in de VB-actie "Steden tegen Islamisering", die onlangs op een conferentie in Antwerpen een bont gezelschap van ultrarechtse bewegingen uit verschillende Europese landen bijeenbracht.

Ulfkotte, Mr. Littman (belangrijk anti-"Eurabia" activist, gevoed door Amerikaanse desinformatie-fondsen) en de Nederlandse Arabist annex televisiecommentator Hans Jansen (een van de inleiders op de VB-conferentie in Brussel van 18 oktober), zullen niet gelukkig zijn met het volgende nieuws:

De Morgen: Binnenland - Debie ontloopt jaar cel niet (291065)
Het hof van cassatie heeft de veroordeling van ex-politiecommissaris en Vlaams Belang-lid Bart Debie bevestigd. De Antwerpse oud-politieman was op 31 januari door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar effectief. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan racisme en onder meer pv's vervalst hebben en arrestanten mishandeld hebben.
Geweld
Het onderzoek tegen Debie begon in maart 2003 na een klacht van vijf leden van een Turkse familie die door Debie en zijn team waren gearresteerd en tijdens hun verhoor hardhandig aangepakt. Gedurende het onderzoek naar dat incident deden collega's en ondergeschikten van Debie een boekje open over allerlei onfrisse praktijken. Zo zou de ex-commissaris regelmatig geweld gebruikt hebben tegen verdachten, onwettige huiszoekingen hebben uitgevoerd en pv's hebben vervalst.
[...]
Het Antwerpse hof [..] achtte het bewezen dat Debie zich schuldig gemaakt had aan inbreuken op de racismewet, verschillende feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en verduisteren van bewijsmateriaal. Hij kreeg vier jaar cel, waarvan één jaar effectief, en een boete van 1.250 euro. Bovendien werd hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.
Bij dit laatste moet men bedenken, dat Debie Antwerps gemeenteraadslid is voor het Vlaams Belang. Binnenkort wordt hij dus als zodanig ontslagen door de Antwerpse gouverneur.

Debie "vergeet" bepaalde slachtoffers van "criminele terreur" te eren ...
Even lijkt het, of Debie spijt heeft gekregen van zijn racistische (geweld-)daden:
"Nu zal ik evenwel het boetekleed aantrekken. Ik draag het op aan de nabestaanden van Guido De Moor, Joe van Holsbeeck en aan de slachtoffers van talloze criminelen die elke dag opnieuw mensen bestelen en overvallen", belooft Debie.
Interessant daarbij, is de selectie die hij maakt onder de slachtoffers van crimineel geweld: Bij de gedode Antwerpse buschauffeur De Moor kan men nog denken aan racistische motieven. Bij Jo van Holsbeeck (neergestoken in station-Brussel-Centraal door twee Poolse jongens van Roma-afkomst bij een poging om diens Ipod te roven), is dat al veel minder het geval.
Maar waarom noemt Debie niet (ook) als slachtoffers aan wie hij zijn calvarie "opdraagt", de drie door Hans Temsche in het centrum van Debies "veilige" stad Antwerpen uit puur racistische motieven neergeschoten mevrouw Koc (Turkse die een boek zat te lezen) en de Afrikaanse nounou met het kind dat zij onder haar hoede had?

Ik ken geen ander antwoord, dan dat Debie en diens Vlaams Belang zo zeer op de racistische toer zijn, dat ze er zelfs niet aan dènken, hoezeer ze zich te kijk zetten met de toepassing van hun racistische filters en vooroordelen, zelfs als ze bezig zijn hun racisme te ontkennen...

Technorati Tags: , , , , , ,

09 mei 2008

Don Quichotte tijdelijk geveld wegens Diverticulum Meckeli

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Bij mij heette op 27 april dat hoekje "Diverticulum Meckeli", een goedaardig en nutteloos omweggetje in het darmkanaal, dat volgens sommigen een foetaal overblijfsel is.
Achteraf gezien, geen wonder, dat uw blogger tot degenen behoort die ermee behept zijn. Immers...: Hij liet zich de laatste tijd van zijn don-quichotteske kant zien in de oplaaiende strijd tegen de windmolens van incassobureau Udopia en de gemeinnützliche Geheimbond Pax Europa.

26/27 april spoedopname, diagnose en operatie. Resultaat: 10 dagen lang verstoken van internet en binnen een week 5.7 kilo lichter:

... 28.4.2008: met neus sonde en intraveneuze voeding in Hospital Dr. Negrín, Las Palmas de GC (Spanje) ...

Interessant voor het experiment "In Europa Thuis": Eén en ander speelt zich af in het allerzuidelijkste stukje ècht Europa (EU) dat er is, namelijk op het Canarische hoofdeiland, in de stad Las Palmas met een half miljoen inwoners, vlak voor de kust van de ex-Spaanse Sahara. Een authentiek stuk Spanje, bijna nog authentieker dan het land zelf. Qua architectuur, voorzieningen, voeding, vermaak en economie super geïntegreerd met het verre Europese vasteland.


... uitzicht vanuit de ziekenhuiskamer op één van de baaien waaraan de havenstad ligt; op de voorgrond golflinks en zesbaans autoweg ...

Ik was er vanwege grootstedelijke problemen en Europese inter stedelijke samenwerking. Het diverticulum van Meckel velde me tijdens een voordracht voor geïnteresseerde culturele wijkwerkers.

Veel hulp en steun ondervond ik in de "Urgencias" van het grote nieuwe universitaire ziekenhuis dr. Negrín van mijn plaatselijke vriend(inn)en, met name mijn Dulcinea María Ashima, van de jonge kalme doorzetter van een chirurg Carlos Fernandez Quesada en van Corinne, mijn gynaecologische echtgenote, die, dank zij de efficiente hulp van het onvolprezen Belgische Touring Secours al op 28 april kwam overvliegen.
Ze nam resoluut de intendance in handen en voerde me gisteren veilig terug in Europa's Hoofdstad.

... In de hall van het hospitaal had men reeds een monument opgericht dat op artistieke wijze symboliseert welke bruine watervallen en vomiteuze overstromingen het verloop van mijn verblijf aldaar kenmerkten ...


De hele geschiedenis doet denken aan een banale versie van de rampzalige veldtocht van de Ridder van de Droevige Figuur, Don Quixote de La Mancha, een "goedmens" avant la lettre, tegen alles wat vies en voos was, ter ere van zijn onbereikbare Dulcinea. Sancho Panza evenwel, was afwezig. Volgende keer aan denken.

Spoedig, edoch, beklim ik weder mijn Rossinante en doe mijn queeste voort met verdubbelde inzet. Voor de Pax Urbana, voor de Verdrukten der Aarde, voor Dulcinea, voor de Eer en voor Udopia, zij het geschreven met een t.
Maar eerst nog even uitzieken.
Technorati Tags: , , ,

04 april 2008

Opnieuw een goedkope anti-europese stunt:: Rita Verdonk is Trots op Nederland

Een ietwat verjongde-, verfriste - en verwaaide Rita Verdonk aan het stuurwiel van Nederland.
Dat is, hoe spindoctor Kai van der Linde mevrouw Verdonk wil lanceren, volgens het beproefde Fortuyn-recept. Een als roadshow opgezette propaganda-avond voor sponsors in Amsterdam zette gisteren de toon. De Rita-beweging kent geen leden, geen partij-organisatie, alleen een Stichting Rita die wordt gefinancierd door een schimmige BV "Favorita".

De witwas-behoeftige onroerendgoed-handelaars van Nederland storten braaf hun geld. "Trots Op Nederland" (T.O.N.), weet wel weg met uw tonnen. Ze verliezen hun belang niet uit het oog: "De hypotheekaftrek staat als een Huis", zei Rita, voortdurend herhaald op de website. De nederlandse huisjesmelkers profiteren geducht van het unieke Nederlandse verschijnsel van de belastingaftrek voor hypotheekaflossingen. Zodoende kunnen ze hun goederen slijten aan mensen die er elders in Europa niet aan zouden kunnen denken, om zo veel voor hun huis of appartement te betalen.

Anders dan de grote Nederlandse en internationale ondernemingen, hebben ze er groot belang bij, dat Nederland op afstand blijft van de Europese Unie. Via vreemdelingen-angst en provincialisme denken ze hun doel te kunnen bereiken. Met Wilders, met de geborneerde Nederlandse ultra-protestanten en met de door de referendum-uitslag van 2005 geïntimideerde PvdA, CDA en VVD, lijken ze een goede kans te hebben, om Nederland meer dan een eeuw terug te zetten, in een steriel neutralisme.

(click on image for readable version at Nl.nu)

Wilders en zijn groepje (9 parlementsleden voor de PVV, Partij van de Vijheid) hebben ze al afgeschreven, zeker na de afgang van de kopman in het parlementsdebat van 1 april. Het nieuwe merk is "Rita". je kunt commentariëren op haar website, maar je kunt niet lid worden, niet stemmen, alleen consumeren. Wat is er in de aanbieding? Rita-TShirts, een speculaas-gevoel en gedeelde frustratie. Aan trekkelijk! Hoor wat rita donderdagavond in Amsterdam zei:
"Volgens de politica staan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst onder druk. Ook worden Nederlanders alsmaar van discriminatie beschuldigd. Verdonk verzet zich ertgen 'dat wij Nederlanders steeds maar moeten opschuiven en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen. daarvan zeg ik: Genoeg! Er zijn grenzen. Als wij onze Nederlandse cultuur laten verdwijnen, verdwijnen ook onze waarden en vrijheden.'"
Wij hebben een iets moeilijkere-, maar wel veel realistischere-, boodschap. Jammer maar helaas: Nederland moet zich voortdurend aanpassen. Aan de klimaatveranderingen, aan de vrouwenbevrijding, aan de noodzaak van een Europese Unie, aan immigratie van Afrikanen et Aziaten aan het verdwijnen van de klassieke landbouw, aan het verleggen van verkeersstromen en aan nieuwe technologieën.

En het goede nieuws is: Daar zijn we als Nederlanders altijd heel goed in geweest.

We liepen voorop in de hervorming van de Kerk, we maakten land waar eigenlijk water was, we transporteerden de rijkdommen van de wereld naar iedereen die ze betalen wilde, we lieten Joden, Vlamingen, Duitsers toe, om de economie te versterken, we koloniseerden de Kaap, Ceylon en Indië, stichtten New York en beheerden plantages in de Caribbean. Hoewel we verlichters als Spinoza en Hugo de Groot verbanden, waren we wel onder de eersten, om aan het einde van de achttiende eeuw het land te moderniseren, wat werd tegengehouden door de toenmalige Oranjes en hun Duitse bondgenoten (Goejanverwellesluis).

De grootheid van Nederland ligt nu juist in zijn aanpassingsvermogen. Grote landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk verloren zich in hun imperiale dromen, maar de Nederlanders wisten altijd wel een gaatje te vinden om winst te maken. Rotterdam werd de gateway voor het Roergebied, olie-exploitatie werd samen met de Engelsen gedaan en samen met Frankrijk hielden we de Belgen op hun plaats.

Nu moet er hard gewerkt worden, om de grootste gemene deler te vinden tussen de Europese grootmachten. Nederland is er niet klaar voor. Rita is niet trots op Mansholt, die de Europese landbouw saneerde en, naar zal blijken, evenmin op haar voormalige partijgenote Neelie Kroes, die het Amerikaanse Microsoft kleinkrijgt. Ze is zelfs niet trots op Ajaan Hirsi Ali, die toch het land wakkerschudde tegen de dreigende islamisering, want ze wilde in 2006 deze grote Nederlandse uitburgeren wegens een jokkentje bij haar aanvrage van de vluchtelingenstatus.

Rita verdonk voert een achterhoedegevecht. Maar het zal u en mij nog heel wat moeite kosten, om ervoor te zorgen, dat ze het niet wint. Ze heeft 22 % fans onder de Nederlandse stemmers. Er valt nog veel uit te leggen.

Zie uitgebreider bericht in De Lage Landen van 4.4.08: In 't Verdonkhoekje: Hou Zee!

13 maart 2008

Minister Verhagen: Zorg er eerst voor, dat de Amerikanen in Afghanistan onder VN-commando gaan opereren en kom dan nog eens terug...

Vandaag een opiniestuk van minister Maxime Verhagen en zijn Slowaakse collega in de NRC.
Onderwerp: Afghanistan en de NATO-, respectievelijk VN-, inzet in dat land.


Minister Maxime Verhagen (CDA)

De ministers pleiten voor
 • een samenvoeging van de westerse inzet binnen het ISAF,
 • afzien van hulp bij lokale reconstructie en
 • voor een soort militaire ondersteuning op de achtergrond van het Afghaanse leger en politie
 • gedurende (nog) een groot aantal jaren,
 • liefst met een VN-mandaat.
Onbedoelde scherpe aanval op het Amerikaanse beleid...
Wie denkt, dat we hier te maken hebben met een ongekend scherpe aanval van Verhagen en zijn Slowaakse partner op de Amerikanen, die, zoals bekend op eigen houtje in Afghanistan opereren, heeft het grandioos mis.

Hoewel de Amerikaanse operatie "Enduring Freedom" sinds 2002, het gewapende verzet van de bevolking aanwakkert en de mensen rechtstreeks in de armen van de Taliban drijft en elke "opbouwmissie", althans in het Zuiden (Uruzgan, Kandahar, Helmand), effectief saboteert, - hoewel dat allemaal zo klaar als een klontje is voor iedereen, doet Verhagen net, of niet dàt het probleem is, maar de weigering van Duitsland en andere belangrijke Europese NATO-landen, om zich door de VS als hulptroepen te laten gebruiken.

Dat kunnen ze, want het ISAF-mandaat is formeel alleen een wederopbouw-hulp-mandaat.

Langs een achterdeurtje de Nederlandse parlementaire contrôle opheffen?!
Dit nu, willen Verhagen en zijn Slowaak langs een achterdeurtje veranderen: Een gecentraliseerd Amerikaans (gedomineerd) ISAF-commando zou ook de Duitsers (en de Fransen en de Belgen) naar "eigen keuze" kunnen inzetten om als grondtroepen te dienen tijdens en na de Amerikaanse terreurbombardementen op Afghaanse dorpen en stadswijken.

NL PM JP Balkenende bezoekt Tarin Kowt (2007)

Ik heb Verhagen altijd al gezien als een stiekem, onbetrouwbaar en griezelig mannetje.
Gelukkig is hij daarbij ook nog dom en naïef.

- Denkt hij te bereiken, dat mevrouw Merkel nu zegt: "Ach gossie, Maxime, wat een briljant idee! Daar waren we zelf nog niet op gekomen. Nu zullen de 70% van de Duitsers die tegen inzet van ons leger in Zuid-Afghanistan zijn, wel meteen van mening veranderen!"
- En de domoor had ook nog vergeten, dat het Nederlandse parlement alleen met de Uruzgan-missie akkoord is gegaan, onder voorwaarde dat het een opbouw-missie en geen vecht-missie zou zijn, èn, dat men zojuist had besloten, dat het in 2010 echt over en uit zou moeten zijn.

Maxime heeft dus vandaag al een interpellatie van Groen-Links aan zijn broek:
GroenLinks is overvallen door de nieuwe visie van de minister en wil
een spoeddebat. Het irriteert de partij dat hij zijn visie kenbaar
maakt via de media en niet in de Tweede Kamer, terwijl GroenLinks
meermalen gevraagd heeft om duidelijkheid over een mogelijk nieuwe
strategie in Zuid-Afghanistan.
Bron: ANP via Nu.nl

Als ik GroenLinks was, dan wist ik het wel: Ik giet de hele redenering van Verhagen-zelf in een motie en draag hem op, bij de Amerikanen te bepleiten, dat ze zich 100% onder een VN-ISAF-wederopbouw-commando stellen.

Kijken, of Verhagen dan met één of met twee blauwe ogen volgende maand uit Washington terugkeert...

Dit was de inleiding en de samenvatting. Nu komt de body:

Nederlaag in uitgelokte anti-guerrilla-oorlog even onvermijdelijk als die in Vietnam, of die van de Russen 20 jaar geleden...

Iedereen begrijpt, en had van begin af aan kunnen weten, dat de Amerikaanse wijze van opereren in Afghanistan (buiten de VN, de NATO en ISAF om), onvermijdelijk zou leiden tot een anti-guerrilla-oorlog op grote schaal. De lokale verzetshaarden in het Zuiden van Afghanistan hebben zich, opgejaagd door de harde Amerikaanse contra-terreur-methoden en luchtbombardementen, weer met de restanten van de Taliban onder mollah Omar verbonden. Ze opereren gecoördineerd en met steeds meer menskracht en middelen.
.
Het uitvoeren van terreurbombardementen is natuurlijk op zich al een oorlogsmisdaad. Iemand als Ulfkotte, hier in Akte Islam, doet al tijden zijn best om de moslims als verraderlijke Untermenschen voor te stellen, die dat kollektizef verdiend hebben en zelf over zich afgeroepen. Maar het gebruik van dit "middel" is ook nog dom: De bevolking sluit zich anéén en zoekt steun bij de verzetsmensen, onafhankelijk van de ideologie die ze aanhangen.

Het belangrijkste gegeven van de situatie is dus, dat Nederland en andere landen zich, ondanks waarschuwingen, hebben laten meeslepen in een uitzichtloze anti guerrilla-oorlog. Uitzichtloos, want in Afghanistan hebben buitenlandse troepen nog nooit zo een oorlog kunnen winnen: De Britten moesten in de negentiende eeuw al afdruipen, terwijl de Russen nog geen 20 jaar geleden na veel verliezen ook het veld moesten ruimen. Trouwens, de onderdrukking van een guerrilla-opstand lukt ook elders maar zelden. De Amerikanen konden het verdorie toch wel weten, na hun Vietnam-debacle!

De Amerikaanse supermacht-illusie - op den duur gelooft alleen het CDA van Verhagen daar nog in...
Een aantal landen, en niet de onbelangrijkste NAVO-bondgenoten, weigeren, om zich te gedragen als hulptroepen van de Amerikanen. Duitsland is daarvan het belangrijkste, maar ook België en Frankrijk willen hun inzet onder eigen controle houden en zich niet begeven in gebieden waar de VS samen met Canadese-, Britse- en Australische troepen huishouden.

Trouwens, de nieuwe Australische Labour-regering gaat zeker de horigheid aan de Amerikanen verminderen, terwijl in het Canadese parlement steeds meer stemmen opgaan tegen deze troepeninzet. Ook de nieuwe Britse premier Brown gaat ervan uit, dat met de Taliban onderhandeld zal moeten gaan worden. Een mening die Karzai zelf trouwens ook herhaaldelijk heeft verkondigd.

De NATO opereert samen met een aantal niet-NAVO-bondgenoten in het verband van de ISAF. De ISAF heeft een mandaat van de VN en van de Afghaanse regering onder Karzai. Doel is steun aan de wederopbouw van het land. De aktie is militair georganiseerd, omdat men verwacchtte dat gedurende een aantal jaren, afhankelijk van de regio, men in afnemende mate te maken zou hebben met lokale oorlogsheren en maffias.

Niet de Duitsers, maar de VS saboteren het ISAF-mandaat en de pacificatie-politiek van Karzaï
Daarnaast opereren sinds 2002 een wisselend aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan. De operatie "Enduring Freedom". De Amerikanen opereren buiten de ISAF om (grotendeels), en gaan hard tekeer tegen wat ze als "Taliban" en "Al-Qaeda" beschouwen.

Aan hun wijze van werken, is het, naar mijn mening, grotendeels te danken, dat het lokale verzet niet volgens plan is weggesmolten, maar dat het is geradikaliseerd en dat het steun heeft gezocht en gevonden bij de oude Taliban-structuren onder Mollah Omar en -wellicht ook- bij wat er in de Pakistaanse onafhankelijke Pashtun-gebieden nog aan Al-Qaeda rest.

Hoe werkt de achterbakse inlijving van buitenlandse troepen in Afghanistan?
Ik heb al bij het begin van de ondoordachte - en misleidend gemotiveerde - verhuizing van de Nederlandse inzet van het relatief rustige Noorden naar Uruzgan, gewaarschuwd voor de gevolgen van de onvermijdelijke dominantie van de Amerikaanse contra-terreur-methoden over de "vreedzame" Nederlandse inzet. (Zie de tags Afghanistan in in Europa Thuis en Uruzgan in De Lage Landen).

De manier, waarop Nederland in 1995 in Srebrenica voor schut is gezet door de VS en andere grote mogendheden, die het op een tussenakkoordje hadden gegooid met Milosevic, zou toch tot voorzichtigheid aanleiding moeten hebben gegeven. Het Nederlandse contingent in Tarin Kowt en enkele omliggende plekken, is volledig afhankelijk van aanvoerlijjnen, die alleen door de VS en hun naaste bondgenoten, met behulp van contraterreur, kunnen worden opengehouden.

De Amerikaanse troepen die een strategisch punt ten noordoosten van Tarin Kowt bezet houden, trekken zich niets aan van de arrangementen die de Nederlanders in het begin trachtten te sluiten met lokale stamoudsten. Op maandag kwamen de Nederlanders geld brengen aan het dorpshoofd, opdat in de lokale school ook meisjes onderwijs zouden krijgen. Op woensdag kwamen de Amerikanen huizen in het dorp met raketten bestoken, omdat er Talibans zouden zitten.

Gaat de linkse meerderheid in het Nederlandse parlement nu in actie komen?
Zo zijn de Nederlanders vanzelf terechtgekomen in de positie waarin de Amerikaanse militairen hen graag hebben: "willing allies", die zelf niets in de melk (of, beter gezegd: de papavers) te brokken hebben. De provinciaal ingedeelde ISAF-verantwoordelijkheden, waarbij Nederland (formeel) hoofdverantwoordelijk is voor de provincie Uruzgan, geeft tot nu toe nog een zeker tegenwicht en biedt wat speelruimte voor de Nederlandse missie tegenover de VS-troepen.

Dat wil Verhagen nu afschaffen: Niet meer het Nederlandse parlement bepaalt, binnen de grenzen van het VN-mandaat, nog wat de inzet van zijn troepen inhoudt, maar.... de "lokale ISAF-commandant"! En deze laatste is niet onafhankelijk, nee, hij staat onder bevel van het gecentraliseerde commando voor heel Afghanistan, waarvoor Verhagen zo vurig pleit.

Dat gecentraliseerde commando zou, als we Verhagen volgen, in feite Amerikaans zijn: Nergens pleit hij ervoor, dat er een einde aan de idiote situatie wordt gemaakt, dat het grootste deel van de Amerikaanse troepen zijn eigen gang gaat in het land, bedenkelijk dicht bij (contra-) terreur komt en het pacificatie-streven van Karzai en sommige bondgenoten feitelijk saboteert.

Het Nederlandse parlement, met name de kleine linkse meerderheid erin, die Verdonk afzette in 2007, heeft nu een kans voor open doel gekregen van Verhagen, om: ofwel de Uruzgan-missie definitief op de continentaal-Europese lijn van Duitsland e.a. te brengen, ofwel er in de huidige vorm versneld een einde aan te maken.

Benieuwd of er wat van komen gaat.


Technorati Tags: , , , , , ,

15 februari 2008

PI: Meester in het Provokatief Intrigeren

Collega-blogger Dietmar Näher (Politisch Korrekt, kortweg: "PK") houdt zich dag en nacht bezig met een uiterst ondankbare taak. Het kritisch, en -hopelijk- hinderlijk, volgen van het fenomeen "Politically Incorrect".

"PI" is een Duitse website die wordt geleid door een zekere Stephan Herre, sportleraar uit Bergisch Gladbach. Op de achtergrond spelen vermoedelijk adviseurs en financiers uit de VS (waar de site sinds enkele maanden ook "gehost" wordt) een rol.
Anders dan "Gates Of Vienna", "Fjordman", "Pim Fortuyn", "Akte Islam", de Hirsi Ali Website en dergelijke islam- en europa-bashende blogs en sites, trekt PI een publiek van tienduizenden per dag in Duitsland.
Verongelijktheid, geweldsfantasieën en preventieve rechtvaardiging voor lynchpartijen en pogroms (ik overdrijf niet), zijn aan de orde van de dag in de PI-commentaarrubrieken.

Dietmar meldt vanmorgen een wel heel sterk staaltje van het hatelijke wereldbeeld, dat de PI-community ontwikkelt. Een gedicht in meerdere strofen, dat met kleine wijzigingen, zo uit Hitler's Mein Kampf zou kunnen zijn overgenomen.

Wat is PI?
Eerst iets over de context. Na een eerste jaar met weinig succes, vond Herre begin-2006 een "gouden formule". Die houdt in (zie de reproductie van het banner van PI hieronder):
 • Dicht aanleunen tegen de neoconservatieve Amerikaanse mode, dus: Titel van de (puur-Duitse) blog in het Engels en in de stijl van de "Weekly Standard" partijdig-positief "nieuws" brengen over Amerika, Israël en bondgenoten, en hetzelfde, in negatieve zin, over alles wat met Islam, links, babyboom, Europa en het klimaat te maken heeft.
 • Zich afschermen (officieel) van uiterst-rechts en van racisme, maar de officiële artikels in de blog zó brengen, dat ze een tsunami van gefrustreerd, verongelijkt en klagerig commentaar uitlokken, dat vrijwel ongefilterd wordt afgedrukt.
 • Aangesproken op deze stiekeme en onsportieve hetz-praktijken in interviews met de pers en op TV, verschuilt Herre zich achter de "vrijheid van meningsuiting" en wast, gelijk Pontius Pilatus, zijn handen in onschuld.
De onderkop van PI luidt dus:
"News gegen den Mainstream · Proamerikanisch · Proisraelisch · Gegen die
Islamisierung Europas · Für Grundgesetz und Menschenrechte"
Opvallend is, dat "Democratie" en "Respect voor andersdenkenden" er niet bij staan.

De onderkop van PK luidt dan ook:

"News gegen den Minorstream • Professionell • Prosemantisch • Gegen die Islamophobisierung Europas • Grundgesetz und Menschenrechte für alle"

Tegen de "goedmensen"

Democratie en antidiscriminatie zijn namelijk de preoccupaties van de "Goedmensen" [Gutmenschen****), zie noten], waar de PI-gemeenschap een broertje aan dood heeft. Goedmensen zijn eigenlijk allemaal "dhimmis", lieden die verkiezen om als ondergeschikten onder een islamitische dictatuur te leven. Al dergelijke samenzweringsfantasieën worden opgepept, door de "interaktiviteit" met de officiële artikelen en die tussen de grote groep vaste commentatoren met hun vaste riedels. In Amerika heet zoiets een "community" (bij voorbeeld de "secret services community"). Op zich is er niets mis met communities, netwerken en onderlinge steungroepen. Bij PI is het al snel verworden tot iets wat erg veel op een sekte lijkt.

(De enorme aantallen bezoekers die PI claimt)

Er bestaat dan ook helaas werkelijk een soort PI-"community" van flinke omvang. Dat zijn de mensen die onder elk artikel, meterslange commentaarpaginas vullen die onder pseudoniemen als "karlmartell", "Alemanne", "klandestina", "Freespeech", "Sarkasmusteufel", "Dummer deutscher Michel", "Stolzerdeutscher", "Siegreicher Kreuzritter", "Beowulf", "Aufgewachter", "Wotan" en "LeKarcher". Het zijn een soort fora, waar de honderden deelnemers, veilig achter hun pseudo, tegen elkaar opbieden in krachtige taal.

Het gedicht
Het volgende gedicht staat sinds gisteravond als commentaar bij een stuk in Politically Incorrect. De blogmoderatoren onder leiding van Stephan Herre hebben het nog niet nodig gevonden om er bezwaar tegen te maken. De auteur, wiens naam en email bij de PI-redaktie bekend moeten zijn, noemt zich: "Islam -betekent:-doden". Politisch Korrekt publiceert het, en Dietmar Näher, die overigens echt niet op zijn mondje gevallen is, zakt de broek er bij af:


#45 islam-heisst-toeten
(13. Feb 2008 21:03)
# islam-betekent-doden

nen türken holte ich einst mir ins haus,
'n turk haalde ik me eens in huis

schon warf er meinen kühlschrank hinaus.
meteen gooide hij mijn koelkast eruit.

der sei nicht rein, gefüllt sei er,
die was niet schoon, want gevuld,

mit fleisch vom schwein,
met vlees van 't zwijn,


verletzt hätt ich ihn, das mache ihn krank,
gekwetst had ik hem, hij was er ziek van,

er ekele sich, vor diesem gestank,
hij vond die stank afschuwelijk,


er wollte asyl, er hatte nicht viel,
hij wilde asyl, hij bezat niet veel,

nur einen koffer der marke persil,
slechts een koffer van het merk persil*),

arbeiten wollt er, im garten und haus
werk wilde hij doen, in tuin en huis

für kost und logie, da wirft dieser arsch
voor kost en inwoning, en toen gooide de rotzak


meinen fernseher hinaus.
ook nog mijn TV eruit.


beleidigt sagt er, ich sei ein rassist,
beledigd, zegt hij, dat ik ben een racist,

des nachbaren hund an die sträucher pi..t
wiens buurman's hond tegen de struiken pi..t

ich sollte ihn töten, das widerlich vieh,
ik zou dat akelige beest moeten doden,


er sei tief verletzt,
hij was diep gekwetst,

ich verstand nur noch pi.
dat ik nog slechts naar PI**) luister.


ich schaute nen film, aus uralten zeiten,
ik bekeek een film uit oeroude tijden,

als perser und griechen sich mal wieder streiten,
toen perzen en grieken weer eens oorlog voerden,


da kippt in den beamer er wasser hinein,
en daar giet hij water in de beamer,


das sei ganz mieses film, rassismus in pur,
dat is immers een rotfilm, puur racisme,

und sowieso, ich beleidigte ihn nur.
en trouwens, ik deed niets anders dan hem beledigen.


sei ich aber moslem, ganz so wie er,
maar als ik moslim zou zijn, zoals hij,


dann hätt ich es leichter und ganz viele weiber,
dan zou ik het beter hebben en heel veel vrouwen bezitten


die könnte ich f.cken, fast rund um die uhren,
die kon ik dan n..ken, bijna het klokje rond,

mein frau und mein tochter, das seien nur huren,
mijn vrouw en mijn dochter, dat zijn slechts hoeren,


verhüllt sollten sie über die straßen nur gehn,
ze zouden alleen gesluierd over straat mogen lopen,

beleidigt sei er, ich muß das verstehn,
dat beledigt hem, dat moet ik toch begrijpen,


da reichte es mir, wollt los werden ihn,
toen had ik het wel gehad, wilde van hem afkomen,

da nimmt dieser typ nen eimer benzin
en dan neemt dat type een emmer benzine,


er zündet sich an und schreit gellend hell,
steekt zichzelf in brand ***) en schreeuwt om het hardst,


schon waren die sanis, und presse zur stell
en meteen waren de ambulances en de pers ter plekke,


sie konnten ihn retten, den armselgen tropf,
ze konden hem redden, het zielige mannetje,


dafür nam man mich … vom staat her beim schopf,
en tegelijk pakte men mij ... van staatswege op


ein nazi sei ich, ein dreckiges schwein,
een nazi was ik, een vies varken,


in den knast sollte ich, wie konnte das sein,
de nor moest ik in, hoe is het mogelijk?


mein haus ist kaputt, der garten und mehr,
mijn huis is kapot, net als de tuin en de rest,


mein tochter hat angst, um mam und auch paps,
mijn dochter is bang vanwege paps en mams,

ich will nur noch weg, hoffentlich klappts,
ik wil alleen nog maar weg, hopelijk lukt dat,

weg nur von hier, dem land der idioten,
weg van hier, van dit idiotenland,


regiert von den türken, gestützt von den roten.
geregeerd door de turken, met steun van de roden.


meine heimat ist bald ein riesiges land,
mijn vaderland zal straks een reusachtig land zijn,


dvon vielen gehasst, usa wirds genannt,
dat door velen wordt gehaat, en dat usa wordt genoemd,


ich fühle mich wohl, bin jetzt wieder frei
ik voel er me best, nu ben ik weer vrij


genug von dieser gutmenschelei,
verlost van al die "goedmenserij" ****)


nie wieder, sag ich, werd ich mir das geben,
nooit weer, zeg ik, zal zoiets me weer gebeuren,


freiheit und recht, das höchste im leben,
vrijheid en recht, het hoogste van het leven,

verarscht hat man mich, belogen, betrogen,
men heeft me de goot in getrapt, belogen en bedrogen,


ein nazi sei ich, dann wirds wohl so sein.
ben ik een Nazi? OK, dan moet het maar.

als dank für mein herz, trat man auf mich ein.
als dank voor mijn goedheid, kreeg ik een trap na.


der tag ist nicht fern, da wird man mich rufen,
de dag is niet ver, dat men een beroep op me zal doen,


über den teich, der niemals uns trennt,
van de andere kant van de grote vijver, die ons nooit scheidt,


wenn deutschland, europa, die welt wieder brennt,
als Duitsland, Europa en de wereld weer branden,


dann werde ich da sein, für freiheit und recht,
dan geef ik present, voor vrijheid en recht,

mit stahlhelm und stiefel, gewehr und granat,
met staalhelm*****) en laarzen, geweer en granaat,


gegen grüne und rote und türkische saat.
tegen Groenen en Roden en Turks zaad.

Het dichtwerk is ook daarom interessant, omdat het vele elementen van de PI-schizofrenie bij elkaar brengt.
 • De samenzweringsgedachte: De Turk komt onder valse voorwendsels bij de Duitser wonen.
 • De neiging tot zelfmoordterrorisme die moslims eigen zou zijn.
 • De blanke onschuld van de dichtende Duitser en zijn familie.
 • Oproepen van sexuele angst (voor potentie, veelwijverij).
 • De Sehnsucht naar het Beloofde land Amerika en de idealisering daarvan.
 • Het teruggrijpen op oude nazistische beelden: de staalhelm, de laarzen, de angst voor indringers, zoals Hitler die in Mein Kampf jegens de Joden ontwikkelde, enz.
 • Het onschuldig bestraft worden door verraders uit eigen land (de Dolchstoss-Legende).
 • De droom van binnenkort geroepen te worden om het oude vaderland te komen redden (wat tegelijk de voorgenomen "Fahnenflucht" van de dichter moet rechtvaardigen). "Duitsland strijdt op alle fronten voor Europa", wilde de Nazi-propaganda gezegd hebben in 1942/43.
"Ik ben intussen wel wat gewend. Maar dit heeft zelfs mij voor korte tijd met stomheid geslagen", commentarieert Dietmar Näher in PK.
Gelukkig dat een meerderheid van de huidige Duitsers er net zo over denkt als hij. Wat gebleken is bij de recente deelstaatverkiezingen in Hessen, waar de hetze tegen immigranten van premier Koch door de kiezers gevoelig is afgestraft.


Noten:

*) "persil": "Persilschein" is de populaire benaming van het papier waarin na 1945 aan individuele Duitsers werd bevestigd, dat ze "gedenazificeerd" waren. In het bezette Duitsland hadden ze dat nodig om toegang tot bepaalde beroepen (terug) te krijgen en voor het uitoefenen van andere burgerrechten. Bij de verlening daarvan kwam veel misbruik en corruptie te pas. Hier wordt van de Turk gezegd, dat hij zo een "Persil-Schein" meebracht, wat de suggestie wekt, dat hij onder valse voorwendsels en onder het verbergen van zijn ware opvattingen en bedoelingen, zich toegang tot het Duitse huis zou hebben verschaft.

**) PI: "Politically Incorrect", de website van Herre & Co.

***) "steekt zichzelf in brand": Onlangs kwamen bij een (aangestoken) brand in een woonhuiscomplex in Ludwigshafen meerdere Turken om. Na de neonazistische brand-aanslagen op asylzoekerscentra die in de negentiger jaren plaatsvonden, kon niet worden uitgesloten, dat het hierbij ook om een dergelijke racistische moordaanslag zou zijn gegaan. Voorzover ik nu kan nagaan, is de meest waarschijnlijke aanleiding een afrekening binnen het Maffia- en n'Drangheta-milieu (er verbleven ook Italianen in het woongebouw). (Der Spiegel, 14.2.08). Hier suggereert de auteur van het gedicht, dat één van de Turkse bewoners de brand zou hebben aangestoken, om de schuld op types als de dichter en zijn kameraden te kunnen werpen.

****) "goedmenserij": Goedmensen zijn in het jargon van de islamophoben lieden zoals ik. Mensen, kortom die waarschuwen tegen de hetzerij en niet bij voorbaat aannemen, dat er samenzweringen steken achter incidenten met immigranten.

*****) "Stahlhelm": is niet alleen de op zich neutrale benaming van een stalen helm, in zwang gekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar ook de naam van een uiterst revanchistische beweging in de twintiger jaren, bestaande uit oudstrijders, die naar het fascisme neigden.

11 februari 2008

Hirsi Ali moet Française worden!

Ik wist het wel: Hirsi Ali zou niet rustig bij de Neocons in Washington blijven. Dat kon niet goed gaan.
Nu is het zo ver. Ajaan wil Française worden. (NRC, Nederland)

Vergeten zijn de wegwerpende uitlatingen over de onvermijdelijke "collapse" van Europa in het algemeen, en van de Fransen in het bijzonder. Nu moet een nieuw tijdperk van Ajaneritis aanbreken. Waar kan dat het best gebeuren? Wel - laten we de Fransen eens proberen!

Eerst even iets over de voorspelde mislukking van Ajaan in Amerika. De neoconservatieve gastheren van Ajaan in Washington zijn sowieso niet tegen godsdienst. Godsdienst helpt om de mensen te disciplineren, zodat intussen de elite zich met de èchte politiek kan bezighouden. Maar Ajaan wil bewijzen dat Mohammed een grote slechterik is geweest. En dat kunnen de Neoconservatieven niet meemaken. Daarom werd aan Ajaan verboden, om namens haar werkgever, het American Enterprise Institute, haar antigodsdienstige ideeën uit te dragen.

Dat zagen we op 11 juni vorig jaar, toen Ajaan deelnam aan de Pepperdine Conferentie over "the Collapse of Europe". Haar oproep tot een pogrom tegen moskeeën en ander moslim-instellingen in de V.S. en in Europa, was een persoonlijke interventie. En vond geen gehoor in de V.S. Logisch, want de "Pepperdine University" is een fundamentalistische christelijke instelling, die geen godsdienst-bashing duldt.

Pepperdine-inspirator Daniel Pipes liet haar vervolgens vallen. Op het AEI-Institute mocht ze alleen studeren op de terroristische kant van de Islamisten in Mogadishu. Toen die laatsten door Ethiopische hulptroepen waren verdreven en een Darod-clangenoot van haar aan de macht was gebracht, maar het volksverzet doorging, was, denk ik, haar rol bij het AEI uitgespeeld.

Wat kon ze nog bijdragen aan het grote design van de "American Century"? De Darods moeten haar niet. Van de Islamitische volksbeweging in Somalië begrijpt ze niets. Het AEI wil haar ook geen 24/7 bescherming geven ("Niemand in Washington krijgt zoiets", zei haar chef, "We doen dat zelf, met onze eigen persoonlijke wapens.").

(Wat ik zo waardeer in Ajaan: Ze laat zich niet voor het jarretje spannen van zo iemand als Ulfkotte - hier in de kop an "Akte Islam")

Tijd om naar een nieuw podium uit te zien. Ian Buruma was in de zomer van 2006 al met haar in Parijs en tekende haar enthousiasme op, voor de (formeel) strikt laïcistische Franse politieke cultuur. "De Verenigde Staten te christelijk? Dan maar naar Sarkozy!", moet ze hebben gedacht. Alleen: Sarkozy is nu juist bezig, om bij het Vaticaan in het gevlei te komen. "Geen beschaving zonder godsdienst!", zei hij in december in de Kerk der Lateranen in Rome. Arme Ajaan: Juist even te laat!

Gelukkig is daar dan nog de verslagen presidentscandidate Ségolène Royal. Geen fanatieke anti-godsdienstige, maar graag bereid om Sarkozy vast wat in de wielen te rijden met het oog op 2012. En natuurlijk BH-L, Bernard-Henri Lévy, altijd klaar voor een pipolisatorisch incident.
(Hier zijn ze allen tesaâm (9/2/08): Ajaan, BHL en Ségolène. Zullen de Fransen beter weten om te gaan met het fenomeen Hirsi Ali dan de Hollanders en de Amerikanen?)

Ik ben ook een bewonderaar van de Franse achttiende eeuw. Hadden we op dit moment maar een Voltaire. Hij zou brandhout maken van Ajaan! En as van Bernard-Henri. Maar goed, dank zij volksopvoeders als bij voorbeeld de Italiaanse immigrant(!)-premier-ministre Léon Gambetta uit de late negentiende eeuw, zijn godsdienst en staat strikt gescheiden in Frankrijk. "Citoyenneté" heeft alles te maken met engagement met de Franse Nation en zijn "État" en niets met de godsdienst die men aanhangt. Per definitie, is diegene, die staatsfuncties vervult, gehouden om de godsdienst met rust te laten.

Daarom ben ik er erg vóór, dat Ajaan Française wordt. Ze zou dan kunnen leren, dat staat en godsdienst gescheiden zijn, en dat de staat het recht niet heeft, om de nieren van zijn onderdanen te proeven op hun al dan niet bestaande geloof. Dat is een gezond beginsel. Eigenlijk één van de beste zaken die de Verlichting heeft voortgebracht.

(In Frankrijk: Geen provocaties à la Wilders meer! De Franse politieke klasse onthoudt zich van dergelijke sneers. Ajaan zal moeten kiezen tussen vrijheid van spreken en beledigen als een vrijzwevende intellectueel, of voor een rol in de politiek, maar dan sereen...)

Ajaan moet dan kiezen: Òf ze vestigt zich als filosofe in het Vijfde arrondissement van Parijs en zet haar jacht op de duisterlingen voort, òf ze engageert zich in de Franse politiek en respecteert de godsdienstige opvattingen van de Europese burgers. Een tussenweg is er niet.

Benieuwd, of ze die keuze maakt. In elk geval: Het is een droeve nederlaag voor de neoconservatieven van de VS, en in het bijzonder voor hun bewonderaars hier ter plekke, zoals Politically Incorrect in Duitsland en de aanhangers van Ajaan's website in Nederland. Het Beloofde Land heeft weer verstek laten gaan. En inderdaad, met Obama zou Ajaan weinig kunnen aanvangen...

De ratten verlaten het zinkende (neoconservatieve) schip, zou je kunnen zeggen.

Welkom terug in Europa, Ajaan! Ik wens je niets dan goeds. Je bent heel wat moediger dan je vrienden uit de Nederlandse VVD, die je lieten vallen, toen het erop aan kwam. Ik sta samen met mijn Nederlandse (linkse!) vrienden, pal voor je veiligheid en vind dat de sponsors van de VVD, die zozeer van je heeft geprofiteerd, daarvoor moeten opkomen. Maar bij gebrek daaraan, doen wij het wel.

Word een goede Franse staatsburger en wijd je aan de dienst aan je land, in plaats van jacht op moslims te maken. Ik beloof, je, ik kom eens langs, in Parijs...


Technorati Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

10 februari 2008

Leterme kan Groot-Brussel niet beschermen tegen vliegtuiglawaai, maar wèl bepalen welke taal ze met hun burgemeester dienen te spreken

En we hadden onze post nog niet gepost, of ....
daar komt bevestiging uit onverdachte bron.

"Daar moeien we ons niet mee"

We zeiden:
"Leterme is langs slinkse en boosaardige wegen verantwoordelijk gemaakt voor het dossier van het vliegtuiglawaai rond Zaventem. [...] Oplossing van Leterme? Eén keer raden: Staken! Ik garandeer u, dat u voor 23 maart niets meer van Leterme op dit punt zult vernemen."
Wat is het geval (De Morgen, 9 februari)?

ZAVENTEM l De omwonenden van de luchthaven zijn boos op Brussels Airport omdat die zonder enig overleg heeft beslist om een nieuwe terminal voor lagekostenmaatschappijen te bouwen op Zaventem. Ze vrezen bijkomende geluidsoverlast. 'Deze beslissing is totaal onverantwoord. Het is onbegrijpelijk dat men niet inziet dat de ligging van Zaventem, zo dicht bij Brussel, geen uitbreiding toelaat.' [...]
Boze bewoners van Groot-Brussel aan het woord. Ze hebben gelijk: Het dossier speelt al jaren en gewesten, noch arrondissementen konden iets zinnigs erover beslissen. Daarom bepaalde het Hof van Cassatie onlangs, dat het een federale bevoegdheid is.

Wat doet de federaal minister, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Yves Leterme? Dezelfde Leterme, die in januari definitief verantwoordelijk is gesteld voor het ingewikkelde dossier?
 • Is hij minister voor àlle Belgen, dus ook die Franstalig zijn en in Brussel of de rand daarvan wonen?
 • Is hij even bezorgd over de taal die ze met hun overheden spreken, als over hun nachtrust?
 • Is hij even bezorgd over de vraag of hun kinderen wel naar Vlaamse scholen gaan, als over hun gezondheid?
Hij zou het graag aan de onderneming "Brussels Airport" overlaten, waarvan de Belgische Staat voor meer dan 50% eigenaar is. Maar:
Brussels Airport weigert in discussie te gaan met de omwonenden en wijst de vrees voor bijkomende geluidsoverlast van de hand. "De lowcostmaatschappijen vliegen met de modernste toestellen. Die zijn geluidsarm."

(Didier Reynders en Yves Leterme: Samen met de voeten van Brussel spelen?)

De mening van BA is uiteraard die van zijn meerderheidsaandeelhouder, vertegenwoordigd door Financiënminister, Didier Reynders. Die krijgt het nog moeilijk met zijn FDF-partner, die hartkloppingen krijgt bij het Vlaams lawaai, dat, ten koste van "Brussel-Zuid" (Charleroi), waar de goedkope maatschappijen nu zitten, over haar trouwste kiezers gaat losbarsten.

En zo krijgen we ook een klein, o zo onbelangrijk, maar tekenend, kijkje, op hoe de CD&V van Leterme denkt, via het laissez-faire principe van de blauwe liberale vrienden, een basis voor de "grote" staatshervorming klaar te stomen. Namelijk, over de ruggen van, met name de Brusselaars, heen:
Ook minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) weigert elk commentaar. "De beslissing om lowcostmaatschappijen aan te
trekken is een zaak van Brussels Airport. Daar moeien wij ons niet mee", zegt zijn woordvoerder.
Precies, wat we voorspelden: In dit dossier geeft federaal minister Leterme "niet thuis". Verschuilt zich achter woordvoerder met dooddoener.

Want verwijzen naar de zelfstandigheid van BA is natruurlijk onzin: Vriend Reynders gaat er over de meerderheid van de aandelen! Zoals we al zeiden: Alle dossiers die federale regeerkracht vereisen, worden, minstens tot 23 maart, in de doofpot gestopt. Met medewerking van Didier Reynders.

Nothing goes, voordat Leterme de provinciale hobbies van de NVA door de strot van de Belgen heeft geduwd.

Brusselaars en Brusselse rand-bewoners: De (toekomstige?) minister-president van België denkt wèl bevoegd te zijn over de taal die u met uw burgemeester spreekt, maar niet over de hoeveelheid vliegtuiglawaai!? - Hij speelt met uw voeten!

Kan het gekker?

Technorati Tags: , , , ,

Powered by ScribeFire.

België: Stakersregering ziet af van "minimale dienstverlening"

Stakers op een koopje?

(Didier Reynders en Yves Leterme: Wilde staking, of langzaamaan-aktie?)

Eén van de kernprogrammapunten van de oranjeblauwe regering, die er maar niet wou komen, was de wettelijke verplichting tot "minimale dienstverlening" die bij staking opgelegd zou moeten worden aan de stakers. Nu hebben we een programloze regering, die stiekem en stukje bij beetje dergelijke programmapunten probeert in te voeren.

Ik zou er op zich niet eens zoveel op tegen hebben, om, bij voorbeeld bij de spoorwegen, inderdaad zo een wettelijke verplichting op te leggen. De wilde staking van locomotiefbestuurders, die voor een deel de vakbondsdemonstratie in december tegen de geplande verslechteringen en de prijsverhogingen in Brussel saboteerde, is een voorbeeld van hoe nuttig iets dergelijks zou kunnen zijn.

Nieuw en ongehoord in de politieke geschiedenis: Regering staakt tegen kiezers wegens interne onenigheid!

Maar dan moet zo een verplichting wel gelden voor alle niveaus van overheidsverantwoordelijkheid. Met name voor de regering zelf, die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. En juist daar schort het nogal aan, in het huidige federale België. Iedereen staakt daar tegenwoordig tegen iedereen. Zonder ook maar iets wat op minimale dienstverlening lijkt. Een slecht voorbeeld!

De NVA staakt tegen haar kartelgenoot CD&V, om een "vette (regionale) vis" af te dwingen bij Leterme's gemeenschappenakkoord (als dat er komt). De meerderheidspartijen van de Vlamingen staken tegen de Franstaligen, omdat die niet zonder meer het program van de CD&V willen uitvoeren. De Franstaligen staken tegen de Vlamingen, want ze willen helemaal geen staatshervorming. De SP.a staakt tegen de hele regering, want ze is te klein geworden.

Kortom, iedereen staakt tegen iedereen. En, net als bij spoorstakingen, is het eerste slachtoffer: het publiek.

Eigenlijk staakt dus een groot deel van de politieke klasse van het land tegen de eigen kiezers. Pruilende kinderen. "Jullie hebben verkeerd gekozen!"

Het oneindige geduld der Belgen

Belgen (Vlamingen zowel als Walen, geen onderscheid) zijn ongelooflijk geduldig met hun verkozenen. Er valt nauwelijks een protest te horen. De stakende ministers hebben het goed getroffen met hun achterban!

De stakingshouding sijpelt verder naar onderen door. Het parlement wordt bevolkt door goedbetaalde afgevaardigden, die niets beters weten te doen dan klagen, dat ze er voor piet snot bij zitten. Die zou je dus kunnen beschouwen als zogenaamde werkwilligen, die van de staking profiteren, door zich onbevoegd te verklaren. Maar sinds wanneer is een parlement afhankelijk van wat de regering voorstelt? Initiatiefrecht, budgetrecht, wetgeving - het zijn allemaal bevoegdheden die het parlement zelfstandig kan uitvoeren, zonder dat de regering daartoe een voorzet geeft.

Maar, op enkele uitzonderingen na, doet niemand wat. CD&V afgevaardigde Van der Leyen (Volvo) is al opgestapt. De man kreeg niets te doen. Schaapachtig wordt geaccepteerd, dat de onderhandelingen over de staatshervorming (en de economische politiek op middellange termijn, Reynders) zelfs niet in de halve openbaarheid van de Octopus-Groep worden afgewikkeld, maar in duistere 1-2 tjes in achterkamertjes, met ik weet niet welke gemaskerde machthebbers uit politiek en bedrijfsleven.

De Crem en Michel leven zich uit

De enigen die er lol in hebben zijn de ministers De Crem (Oorlog) en Michel (Ontwikkelingssamenwerking). Alletwee nieuw, jong en ambitieus. Michel Junior buitelt enthousiast in het rond tussen Congolese dorpsbewoners. Kuifje redivivus. Pieter de Crem dacht even er tussendoor de Belgische buitenlandse politiek in atlantische zin te herzien, door 4 F16s naar het Zuiden van Afghanistan te sturen (Kandahar), maar moest gisteren in de parlementaire commissie toegeven, dat deze vliegtuigen niet de Nederlanders in Uruzgan zullen ondersteunen als die weer eens burgers bombarderen. Voor de Talibans is het dus zaak, om zich snel van hun partijkaarten te ontdoen, als de Belgische F16s eraan komen.

De ministers laten moeilijke dossiers liggen en doen waar ze zin in hebben

Leterme is langs slinkse en boosaardige wegen verantwoordelijk gemaakt voor het dossier van het vliegtuiglawaai rond Zaventem. Wat de man ook gaat voorstellen, het zal nooit aanvaardbaar zijn voor het Brusselse gewest en de Franstaligen in de gemeenten daaromheen. Oplossing van Leterme? Eén keer raden: Staken! Ik garandeer u, dat u voor 23 maart niets meer van Leterme op dit punt zult vernemen.

Triomf van het provincialisme

De provincie, het provinciale denken, heeft op alle linies gezegevierd. Steve Stevaert (de Morgen, vorige week), kon zelfs vaststellen, dat het voor "Limburgers onverdraaglijjk" aan het worden is, hoezeer de Brusselse politiek wordt gedomineerd door provincialen.

Ik ben niet zo gauw geneigd, om de Limburger te volgen in zijn kort-door-de-bocht redeneringen. Maar als ere-provinciaal Steve het vanuit zijn Euregio zo ziet, dan moet er toch wel iets van waar zijn...

Brussel

Voor de stad en het gewest Brussel is dit alles nog onverdraaglijker. Er schjnen drie "luiken" te zijn in de gemeenschapsonderhandelingen. Eén daarvan is "Brussel". Piqué is een uurtje gehoord door het stakerskoppel Reynders-Leterme, toen bedankt en weer naar huis gestuurd. De anderhalf miljoen inwoners va groot-Brussel weten van niets. De bevoegdheden die geregionaliseerd zouden moeten worden, zijn voornamelijk persoonsgebonden-, dus gemeenschaps-bevoegdheden. Wat betekent, dat er nog meer onderdelen van het dagelijks leven van elke Brusselse inwoner geregeld zouden moeten worden in de ondoorzichtige circuits van coördinerende intergemeenschappelijke instanties (pensioenen, uitkeringen, enz.), daar immers Brussel geen eigen (meertalige) gemeenschap is.

Eigenlijk is het erger dan een klassieke staking: het is een bedrijfsbezetting!

De provincialen (Leterme met het oog op de NVA van Dewever en Reynders met het oog op het behoud van de grootste fractie in Wallonië) bezetten de regeringsposten, met uitsluitend het oog op winst (of vermijden van verlies) in hun provincies. En Verhofstadt weet niets beters te doen, dan in de wereld klanten te gaan werven voor de nog niet eens ingevoerde "notionele rente", die van België een soort offshore-land moet gaan maken, waarbij de bevolking evenveel gaat profiteren als de burgers van Saoudi-Arabie van de olie-inkomsten. (Buitenlandse investeerders krijgen grote belastingkortingen, te betalen door de gewone Belgische belastingbetaler, HR).

Ongedisciplineerde bedrijfsbezetting

Realisme zou vereisen dat er snel nieuwe federale verliezingen komen. Het nieuwe surrealisme van de geheime Octopus-achterkamers mijdt nieuwe verkiezingen als de pest.

Belgen van Midden, Noord en Zuid: Ze spelen met uw voeten!
Technorati Tags: , ,

Powered by ScribeFire.

Related Posts with Thumbnails