26 januari 2006

Frans Groenendijk spreekt een woordje mee

Wat komen we dáár tegen bij INN,RNC: Idealistic not naive, realistic not cynical, de weblog van Frans Groenendijk uit Utrecht?
"De radicale islam is niet het grootste probleem"
Hij citeert Anja Meulenbelt, eerste kamerlid voor de SP. En Anja is ook het doelwit van de aktie die Frans als nummer 6 op de gemeenteraadsverkiezingenlijst van een lokaal partijtje. Een lijst zoals er nu zo veel zijn, bevolkt door types die denken, dat ze mee kunnen surfen op het succes van de Leefbaarheidspartijen van het type - Jan Nagel, ofwel van Pim Fortuyn. Onze niet-naïeve, maar idealistische, en niet-cynische, maar wel realistische heer Groenendijk uit Utrecht, heeft een open brief opgesteld aan het partijbestuur van de SP, want hij denkt dat die mensen wellicht te naïef zijn om te begrijpen dat ze met Meulenbelt een soort Osama bin Laden in huis hebben gehaald. Ziehier de eerste alineas:
Via deze brief doen de ondertekenaars een beroep op het bestuur en de tweede kamerfractie van de SP om in duidelijke bewoordingen afstand te nemen van de strategische keuzes in het islamdebat van het eerste kamerlid, mevrouw Meulenbelt.
Om misverstanden te voorkomen: wij vragen u niet (te proberen) haar te beletten voor haar mening uit te komen of haar het lidmaatschap van uw partij te ontnemen. Wij vragen u slechts uit te spreken dat in deze kwesties zij niet namens uw partij spreekt.
Nou weet je nooit zeker wat je met Anja in huis haalt, maar Frans weet bijkbaar niet, dat Amerikaanse en Franse Islam-kenners (en ècht niet alleen de "linkse") het er al lang over eens zijn, dat het terrorisme-gevaar niet komt van radikalisering van de Islam, maar juist van de globalisering van would-be Islamfundamentalisten. Lees Olivier Roy, Juan Cole er maar op na, Frans! De Bin-Ladens en de Al-Zarqawis zijn geen echte Islam-fundamentalisten, maar gefrustreerde lieden, die de Islam als dekmantel gebruiken voor hun machtshonger. Ik begrijp, dat voor wie zijn informatie alleen haalt van Ajaan Hirsi Ali, dit een vreemd idee moet zijn. daarom wil hij schrijven:
Barbaarse culturele gebruiken zoals eerwraak, genitale verminking en steniging worden door de mensen die ze in praktijk brengen door hen in verband gebracht met hun islamitische cultuur�.
Op basis van een een foute of correcte interpretatie van de islam worden in Amsterdam niet-gesluierde vrouwen voor hoer uitgemaakt en worden homo's in elkaar ge[s]lagen.
Maar, ik zou zeggen, wen er maar even aan.
Het kan helpen, als je je herinnert wat je indertijd schreef over de Christen-fundamentalisten op de Veluwe. Een verwerpelijke manier van denken, maar wat is het gevaar? En zo is het ook met de Islam-fundamentalisten, de echte. Ze zijn even geborneerd als de bevindelijken van Ede en omgeving, maar ze zijn ook even ongevaarlijk.
Ongewenste en criminele gedragingen van jongeren uit bevolkingsgroepen waarbinnen de meeste mensen zichzelf als moslim beschouwen, zoals onlangs in Parijs en andere grote Franse steden, worden in direct verband gebracht met de islam. Het op deze wijze verwarren van de islam als godsdienstige ideologie met het gedrag van jongeren van wie de ouders moslim zijn, versterkt de orthodoxe en de radicaal anti-democratische stromingen onder moslims.
Oproepen tot (zelf)censuur om moslims niet te kwetsen worden in Nederland steeds normaler gevonden. Radicale christenen maken van de bedreigingen uit de hoek van de anti-democratische islam gebruik bij pogingen hun godsdienstige denkbeelden weer voor te stellen als vergelijkbaar aan wetenschappelijke bevindingen en theorie�n en de speciale behandeling van beledigingen aan hun adres in de wet verder uit te breiden.
Verbijsterende keuzes
Tegen deze achtergrond is de standpuntbepaling ten opzichte van de wereld van de islam voor elke politicus en elke politieke partij van groot belang.
De keuzes die mevrouw Meulenbelt hierin maakt zijn in onze ogen verbijsterend.
Voorzover ik het kan nagaan, is het standpunt van Anja binnen de SP juist grensverleggend en geschikt, om deze formatie te helpen om verder uit de gevarenzone van het sectarisme en het populisme te geraken. Maar Frans, naïef, denkt, dat het SP-bestuur na zijn brief, in goed-stalinistische traditie, Mw Meulenbelt zal terechtwijzen. En, cynisch, hoopt hij waarschijnlijk ook, dat dat gunstig zal zijn voor zijn partijtje in Utrecht ("Luis in de Pels", heet het).

Niks daarvan, beste Frans. Niemand bij "Luis in de Pels" interesseert zich daarvoor.

Je omzeilt het gebod van art. 2 van de Grondwet, waarin wordt bepaald, dat er niet gediscrimineerd mag worden, noch naar godsdienst, noch naar geslacht, noch naar afkomst (ethniciteit). Daarom is nu (door Pim) het begrip "cultuur" uitgevonden. Blijkbaar mag er wel worden gediscrimineerd naar "cultuur". Maar, pas op, Frans Groenendijk is niet van de straat. Hij wil niet discrimineren. Alleen maar ruimte geven aan "kritische moslims":
Generalisaties tegenover moslims en het toeschrijven van gedrag van ontsporende jongeren aan de godsdienst van hun ouders moeten bestreden worden maar nog belangrijker is dat we, toch op z'n minst in het westen, kritische moslims die bedreigd worden door de Bin Ladens en Al-Qaradawis van deze wereld beschermen.

Frans Groenendijk
En zal dat lukken, door een brief aan het SP-bestuur? Zullen gewone moslims, zoals de ouders van het palestijnse jongetje dat per ongeluk werd doodgeschoten bij een Israelische controlepost en die zijn organen beschikbaar stelden voor (Israelische) zieken die nieren en harten nodig hadden, daarvan onder de indruk zijn?

Het is zo gemakkelijk, om mensen zwart te maken. Het is zo eenvoudig om in te spelen op onderbuikgevoelens. Iemand die zich als 'idealistisch' afficheert, zou beter moeten weten!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails