27 augustus 2008

TPIY: Karadzic' taalstrijd en de verantwoordelijkheid van de EU en van Den Haag

Hieronder een berichtje van NU.nl over wat er zoal in Den Haag gebeurt rond het Joegoslavië-tribunaal.
Ik denk dat het erg onverstandig is van het Tribunaal, om aan Karadzic te weigeren, de stukken naar zijn eigen taal te vertalen. K. heeft gewoon gelijk, dat het ondoenlijk is, om de juridische finesses te snappen in een andere taal dan je eigen taal (en dan nog!).
Als Karadzic in beroep gaat tegen deze uitspraak, zal hij het trouwens hoogstwaarschijnlijk winnen.

Intussen moet worden opgelet, dat een belangrijke inzet van deze procedure, namelijk de vraag, inhoeverre de grote mogendheden onder leiding van de VS het in 1995/96 met Milosevic en consorten op een accoordje hadden gegooid, niet via dergelijke procedure-gevechten naar de achtergrond verdwijnt.
Het ziet er namelijk naar uit, dat de Amerikanen (en de Engelsen en Fransen) over de hoofden van de brave Hollanders heen, een "afronding" van het servische deel van Bosnië hadden beloofd aan Milosevic en aan Karadzic, die inhield dat ze de enclaves Srebrenica , Zepa, enz. ongehinderd mochten "veroveren" op de moslim-gedomineerde Bosnische regering, alvorens een compromis (Dayton) te sluiten.

Het bovenstaande neemt uiteraard niets weg van de verantwoordelijkheid van K. voor de gepleegde oorlogsmisdaden, respectievelijk genocide! Maar het plaatst die wel in een ander licht en kan (moet!) aanleiding geven tot het ter verantwoording roepen van de toenmalige verantwoordelijken in de VS en de NATO.
Dat laatste kan helpen. Internationaal, natuurlijk. Maar ook en vooral in Nederland, om beter en duidelijker de ruimte en de beperkingen te zien van wat het land vermag voor hetgeen het zich in de wereld ten doel stelt.
Karadzic vangt bot in taalstrijd
Uitgegeven: 27 augustus 2008 17:49
Laatst gewijzigd: 27 augustus 2008 17:49

DEN HAAG - De van oorlogsmisdaden in Bosnië verdachte Radovan Karadzic krijgt nul op het rekest in zijn taalstrijd voor het Joegoslavië-Tribunaal.
ANP

De ex-president van Republika Srpska krijgt de verslagen van zittingen in zijn zaak en in andere relevante zaken alleen in de Engelse taal.

Dat heeft John Hocking, de plaatsvervangend griffier van het tribunaal, woensdag besloten in een beroepsprocedure die Karadzic afgelopen vrijdag had aangespannen.

De verdachte, die zichzelf verdedigt, eiste dat de verslagen ook zouden worden opgesteld in het Servisch en in cyrillisch schrift. Dit omdat zijn Engels niet goed genoeg zou zijn "om juridische zaken te begrijpen".

De plaatsvervangend griffier wees het beroep af, onder meer omdat het te veel extra werk zou opleveren voor de vertaalafdeling. Daardoor zouden dan vertragingen in het proces dreigen.
Je zou willen, dat de EU haar gastheerschap van de internationale (oorlogs-) tribunalen serieuzer nam en Nederland hielp, om in deze zaken de onderste steen boven te krijgen. Moeilijkheid is, dat Nederland niet of nauwelijks geholpen wil worden.
Het is immers evident, dat, wil ooit een nieuwe wereldorde van de grond komen die zou zijn gebaseerd op de beginselen van de VN en de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens, deze zal moeten kunnen steunen op een wereldmacht. Vooralsnog hebben de V.S. zich daarvoor niet kandidaat gesteld. Integendeel: De wereldorde staat voor hen gelijk met de Amerikaanse orde. De enige andere kandidaat is Europa. Maar belangrijke lidstaten zijn medeschuldig of koesteren nog hoop op ongecontroleerde wereldmacht.
Een belangrijke rol voor Nederland als middelgrote lidstaat zou kunnen zijn, om de continentale grootmachten meer te binden aan het internationale recht.

Het Karadzic-proces is daarvoor een kans.


Technorati Tags: , , , , , , ,
Related Posts with Thumbnails