25 januari 2006

Op straat Nederlands verplicht? (2)

Verplicht Nederlands op straat? - Verbaasde reacties in Europa....

Link:
Interview mit NRW-Minister Laschet: "Sprache ist der Schlüssel zur Integration" - Politik - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten

Nadat "Der Spiegel" al een paar dagen geleden een nogal sensationeel artikel had geplaatst van zijn Nederlandse correspondent over plannen, om Marokkaanse jongens op sluiten in heropvoedingskampen, gaat het blad op 25 januari dieper op de zaak in met de integratieminister van NoordRijn-Westfalen, het 16 miljoen inwoners tellende Duitse buur-"Land" van Nederland.
Laschet (CDU) ziet uiteraard ook het belang van een goede beheersing van de landstaal door immigranten(-kinderen). Maar hij legt er de nadruk op, dat het om heel precies gedefinieerde deel-arrangementen behoort te gaan, bij voorbeeld tussen een gemeente en de allochtone ouders van een school. Zo is het ook in Berlijn-Wedding overeengekomen. Algemene, door de overheid opgelegde, dwingende regelingen wijst hij af als ondoeltreffend. "Als de mensen het niet zelf willen, werkt het niet". Naar zijn indruk, zijn allochtone ouders maar al te graag bereid, om zoiets overeen te komen. dan is er ook een medeverantwoordelijkheid en een passende stok-achter-de-deur. Citaat:
SPIEGEL ONLINE: In den Niederlanden plant die Ausländerbeauftragte der Regierung jetzt einen Kodex, nach dem auch in der Öffentlichkeit nur noch Niederländisch gesprochen werden soll. Ist das nicht eine unzulässige Diskriminierung?

Laschet: Ich habe davon gelesen und werde mir diesen Vorschlag genauer anschauen. Ganz entscheidend dabei ist, dass diese Vorschläge von Zuwanderern und Mehrheitsgesellschaften zusammen erarbeitet werden, damit sie zum Bestandteil einer gemeinsamen Leitkultur werden. Die Zuwanderer sollen selbst mit definieren, was für sie richtig ist. Wenn es in den Niederlanden einen solchen Konsens gäbe, dann wäre das eine interessante Lösung. Natürlich sollen aber im Privatleben unterschiedliche Sprachen gesprochen werden können. In kleinen Bereichen des öffentlichen Lebens könnte ein Appell nur noch Niederländisch zu sprechen, aber richtig sein.


Dat is nu precies het verschil met datgene wat zijn geestverwanten van het Nederlandse CDA aan het overwegen zijn: Het CDA (de tweede-kamer-fraktie althans), wil de overheid inschakelen voor dwingende oplegging en straffen voor allochtone jongeren die volgens haar aan bepaalde regelingen niet voldoen. Een voor één keer onomwonden hoofdredaktioneel commentaar in de NRC wees ook al op het hellende vlak waarop Nederland zich zou begeven met een dergelijke aanpak.
Eén en ander is ook de geest van de Rotterdam-Code, waarover we ons in de vorige post bitter-vrolijk maakten. Onder het mom van een fatsoenscode voor iedereen, naar het voorbeeld van de padvinderseed, worden in werkelijkheid allerlei beperkingen opgelegd aan immigranten en wordt discriminatie door autochtonen als het ware gelegitimeerd. Geen enkele verplichting wordt opgelegd aan autochtone Rotterdammers. Terwijl echte integratie toch heus een proces is dat van twee kanten moet komen.
In een volgende post, hoop ik aan te geven, wat een "code" zou kunnen zijn voor bestuurders en politici die verantwoordelijkheid dragen voor een grote, cultureel en etnisch gemengde, stad. Alleen als je "mijn" code" en die van het Rotterdamse college SAMEN voegt (wat ook de bedoeling heette te zijn van het Rotterdamse "Islam-debat"), krijg je misschien een "roadmap" voor integratie op een hoger, dynamiekversterkend, niveau.

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails