28 mei 2008

Antwerpen: Vonnis Bart Debie bevestigd - Buitenlandse Debie-vrienden in verlegenheid

De veroordeling in cassatie van Vlaams Belanger Bart Debie tot een jaar cel en ontzegging van burgerrechten, brengt ook diens buitenlandse relaties in verlegenheid. Als om te bewijzen, dat hij niets geleerd heeft, "vergeet" Debie in zijn commentaar op het vonnis de drie slachtoffers van Hans Temsche te vermelden, als hij zijn 'martelgang' "opdraagt" aan "de slachtoffers van recente "racistische criminaliteit" in België...

Vlaams-Belang functionaris Bart Debie, sleutelfiguur van zijn partij voor internationale contacten, heeft het cassatie-beroep tegen zijn veroordeling tot 1 jaar effectieve gevangenisstraf en verval van burgerrechten, vandaag (woensdag 27 mei 2008) verloren.

Debie was in de zomer van 2007 de voornaamste Vlaams-Belang contactman voor de Duitse initiatiefnemer tot een Brusselse demonstratie tegen "Eurabië" op 11 september, Dr. Udo Ulfkotte. Begin-september kwam het tot een spectaculaire breuk tussen Ulfkotte en diens stichting "Pax Europa" met het Vlaams Belang enerzijds en met de SIOE-bondgenoten (Engeland en Denemarken) van Pax Europa anderzijds.
Nadat Ulfkotte zich de steun van het VB openlijk had laten aanleunen en zelfs met VB-senator Coveliers (wij berichtten) naar de Belgische Raad van State was getrokken (Ulfkotte: "Als uw kind ziek is, dan kijkt u toch ook niet naar de opvattingen van de enige dokter die wil helpen? De enigen die ons in België willen helpen zijn het Vlaamse Belang...") en nadat hij aan Bart Debie allerlei indrukwekkende geheime relaties had laten doorschemeren (zie In Europa Thuis: Ulfkotte afgemaakt door VB-er Bart Debie), verplaatste Debie zijn activiteiten naar de door CIA-fondsen gefinancierde anti-Europa en anti-Islam club van Bat Ye'or en haar Engelse echtgenoot David Littman, die als gasten van de VB-fracties in het Europese parlement en in de Vlaamse regionale regering op 18 oktober 2007 een internationale conferentie mochten houden (Counterjihad).
Voorts is Debie spilfiguur in de VB-actie "Steden tegen Islamisering", die onlangs op een conferentie in Antwerpen een bont gezelschap van ultrarechtse bewegingen uit verschillende Europese landen bijeenbracht.

Ulfkotte, Mr. Littman (belangrijk anti-"Eurabia" activist, gevoed door Amerikaanse desinformatie-fondsen) en de Nederlandse Arabist annex televisiecommentator Hans Jansen (een van de inleiders op de VB-conferentie in Brussel van 18 oktober), zullen niet gelukkig zijn met het volgende nieuws:

De Morgen: Binnenland - Debie ontloopt jaar cel niet (291065)
Het hof van cassatie heeft de veroordeling van ex-politiecommissaris en Vlaams Belang-lid Bart Debie bevestigd. De Antwerpse oud-politieman was op 31 januari door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar effectief. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan racisme en onder meer pv's vervalst hebben en arrestanten mishandeld hebben.
Geweld
Het onderzoek tegen Debie begon in maart 2003 na een klacht van vijf leden van een Turkse familie die door Debie en zijn team waren gearresteerd en tijdens hun verhoor hardhandig aangepakt. Gedurende het onderzoek naar dat incident deden collega's en ondergeschikten van Debie een boekje open over allerlei onfrisse praktijken. Zo zou de ex-commissaris regelmatig geweld gebruikt hebben tegen verdachten, onwettige huiszoekingen hebben uitgevoerd en pv's hebben vervalst.
[...]
Het Antwerpse hof [..] achtte het bewezen dat Debie zich schuldig gemaakt had aan inbreuken op de racismewet, verschillende feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en verduisteren van bewijsmateriaal. Hij kreeg vier jaar cel, waarvan één jaar effectief, en een boete van 1.250 euro. Bovendien werd hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.
Bij dit laatste moet men bedenken, dat Debie Antwerps gemeenteraadslid is voor het Vlaams Belang. Binnenkort wordt hij dus als zodanig ontslagen door de Antwerpse gouverneur.

Debie "vergeet" bepaalde slachtoffers van "criminele terreur" te eren ...
Even lijkt het, of Debie spijt heeft gekregen van zijn racistische (geweld-)daden:
"Nu zal ik evenwel het boetekleed aantrekken. Ik draag het op aan de nabestaanden van Guido De Moor, Joe van Holsbeeck en aan de slachtoffers van talloze criminelen die elke dag opnieuw mensen bestelen en overvallen", belooft Debie.
Interessant daarbij, is de selectie die hij maakt onder de slachtoffers van crimineel geweld: Bij de gedode Antwerpse buschauffeur De Moor kan men nog denken aan racistische motieven. Bij Jo van Holsbeeck (neergestoken in station-Brussel-Centraal door twee Poolse jongens van Roma-afkomst bij een poging om diens Ipod te roven), is dat al veel minder het geval.
Maar waarom noemt Debie niet (ook) als slachtoffers aan wie hij zijn calvarie "opdraagt", de drie door Hans Temsche in het centrum van Debies "veilige" stad Antwerpen uit puur racistische motieven neergeschoten mevrouw Koc (Turkse die een boek zat te lezen) en de Afrikaanse nounou met het kind dat zij onder haar hoede had?

Ik ken geen ander antwoord, dan dat Debie en diens Vlaams Belang zo zeer op de racistische toer zijn, dat ze er zelfs niet aan dènken, hoezeer ze zich te kijk zetten met de toepassing van hun racistische filters en vooroordelen, zelfs als ze bezig zijn hun racisme te ontkennen...

Technorati Tags: , , , , , ,

09 mei 2008

Don Quichotte tijdelijk geveld wegens Diverticulum Meckeli

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Bij mij heette op 27 april dat hoekje "Diverticulum Meckeli", een goedaardig en nutteloos omweggetje in het darmkanaal, dat volgens sommigen een foetaal overblijfsel is.
Achteraf gezien, geen wonder, dat uw blogger tot degenen behoort die ermee behept zijn. Immers...: Hij liet zich de laatste tijd van zijn don-quichotteske kant zien in de oplaaiende strijd tegen de windmolens van incassobureau Udopia en de gemeinnützliche Geheimbond Pax Europa.

26/27 april spoedopname, diagnose en operatie. Resultaat: 10 dagen lang verstoken van internet en binnen een week 5.7 kilo lichter:

... 28.4.2008: met neus sonde en intraveneuze voeding in Hospital Dr. Negrín, Las Palmas de GC (Spanje) ...

Interessant voor het experiment "In Europa Thuis": Eén en ander speelt zich af in het allerzuidelijkste stukje ècht Europa (EU) dat er is, namelijk op het Canarische hoofdeiland, in de stad Las Palmas met een half miljoen inwoners, vlak voor de kust van de ex-Spaanse Sahara. Een authentiek stuk Spanje, bijna nog authentieker dan het land zelf. Qua architectuur, voorzieningen, voeding, vermaak en economie super geïntegreerd met het verre Europese vasteland.


... uitzicht vanuit de ziekenhuiskamer op één van de baaien waaraan de havenstad ligt; op de voorgrond golflinks en zesbaans autoweg ...

Ik was er vanwege grootstedelijke problemen en Europese inter stedelijke samenwerking. Het diverticulum van Meckel velde me tijdens een voordracht voor geïnteresseerde culturele wijkwerkers.

Veel hulp en steun ondervond ik in de "Urgencias" van het grote nieuwe universitaire ziekenhuis dr. Negrín van mijn plaatselijke vriend(inn)en, met name mijn Dulcinea María Ashima, van de jonge kalme doorzetter van een chirurg Carlos Fernandez Quesada en van Corinne, mijn gynaecologische echtgenote, die, dank zij de efficiente hulp van het onvolprezen Belgische Touring Secours al op 28 april kwam overvliegen.
Ze nam resoluut de intendance in handen en voerde me gisteren veilig terug in Europa's Hoofdstad.

... In de hall van het hospitaal had men reeds een monument opgericht dat op artistieke wijze symboliseert welke bruine watervallen en vomiteuze overstromingen het verloop van mijn verblijf aldaar kenmerkten ...


De hele geschiedenis doet denken aan een banale versie van de rampzalige veldtocht van de Ridder van de Droevige Figuur, Don Quixote de La Mancha, een "goedmens" avant la lettre, tegen alles wat vies en voos was, ter ere van zijn onbereikbare Dulcinea. Sancho Panza evenwel, was afwezig. Volgende keer aan denken.

Spoedig, edoch, beklim ik weder mijn Rossinante en doe mijn queeste voort met verdubbelde inzet. Voor de Pax Urbana, voor de Verdrukten der Aarde, voor Dulcinea, voor de Eer en voor Udopia, zij het geschreven met een t.
Maar eerst nog even uitzieken.
Technorati Tags: , , ,
Related Posts with Thumbnails