27 januari 2006

Max van den Berg (MEP) over EuroGrondwet

Natuurlijk is de door Giscard d'Estaing voorgestelde "grondwet" voor de EU een raar ding: Hooggestemde burgerschapsidealen zijn gecombineerd met een fröbelkast van besluitvormingsprocedures en andere compromissen. Maar het is het enige wat we hebben, op dit moment, om de EU een beetje verder te helpen. Dat vorig jaar een grote meerderheid van Nederlandse kiezers ertegen heeft gestemd, doet daaraan niets af. Het toont alleen, dat men de buik vol had (en heeft) van Balkenende.
De PvdA schrok van de heftige reaktie en produceerde (met Max van de Berg) een notitie, waarin, halfhartig, een paar stapjes terug werden gedaan ten aanzien van de Europese eenwording. Ik schreef daarover op 11 januari in deze blog. Max van den Berg, voor een tweede zitting aanvoerder van het PvdA-contingent in de "PES"-fractie, neemt de wending in het PvdA-standpunt serieus, en meldt trouwhartig op zijn website, dat hij voortaan systematisch tegen allerlei voorstellen stemt, die in zijn ogen in strijd zijn met die (nooit plenair behandelde) PvdA-notitie. Zie: www.pesdelegatie.nl | details:

"Max van den Berg, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement, wil dat het 'nee' van de Nederlandse en de Franse kiezer tegen de Europese grondwet serieus genomen wordt. Daarom stemt de PvdA tegen verschillende passages uit een rapport over de reflectieperiode na de referenda over de Europese grondwet.
Ik zie best wel, dat het lastig is voor de huidige PvdA-leiding. Er moet worden opgebokst tegen een eurocynisme, dat wordt aangewakkerd door onverantwoordelijke en opportunistische politici van het kaliber-Zalm. Maar vandaar naar een Europa-politiek die geregeerd wordt door de angst van de linkse schuilkerk, is een stap verder. Te ver, naar mijn mening.
De rest van Europa heeft gelijk, denk ik, als ze het Nederlandse "Nee" niet serieus nemen. Het is geen "nee" tegen Europa. Het is wel een 'nee' tegen de huidige regeringspolitiek. En, het geeft blijk van angst tegen globalisering, alsof dat zou kunnen worden gekeerd door zich terug te trekken op het Nederlandse "bastion". Max vraagt van zijn mede-eurparlementariërs:
Max van den Berg: Brussel neemt Nederlands 'nee' niet serieus
En vervolgt:
Max van den Berg, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement, wil dat het `nee' van de Nederlandse en de Franse kiezer tegen de Europese grondwet serieus genomen wordt. Daarom stemt de PvdA tegen verschillende passages uit een rapport over de reflectieperiode na de referenda over de Europese grondwet. Dat rapport staat vandaag op de agenda van het Europees Parlement. In de passages wordt gepleit voor het behouden van de huidige tekst van de grondwet.

Van den Berg: 'Ik bespeur een tendens onder politici in Brussel om het Nederlandse en Franse 'nee' als iets tijdelijks af te doen. Ze denken dat we over een jaar of twee alsnog 'ja' tegen hetzelfde gaan zeggen. Daar doe ik niet aan mee. We moeten in 2008 opnieuw een verdrag onderhandelen, dat beter tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de Europeanen. Daar kan deze reflectieperiode bij helpen.'
Maar natuurlijk (gelukkig!) wil Max van den Berg ook niet meedoen aan de struisvogelpolitiek van Balkenende en Bot:
Verder is Van den Berg het niet eens met Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Bot die het grondwettelijk verdrag dood verklaart en met die boodschap iedere discussie uit de weg gaat: "Ik zie momenteel zoveel gebeurtenissen waarbij effectief Europees optreden in ieders belang is - denk maar aan vogelgriep, de energievoorziening of de nucleaire crisis met Iran - maar waarvoor de huidige Europese spelregels onvoldoende soelaas bieden."

Verder stelt Van den Berg dat de Nederlandse regering zich veel te passief opstelt met haar afwijzende houding ten opzichte van de grondwet. Dat terwijl de discussie over het vervolg al in volle gang is. "Nederland moet daarin geëngageerd en constructief meedoen en de uitkomsten van dat debat beïnvloeden. Vertrouwen in Europa wordt door concrete voorstellen herwonnen, niet door een passieve en defensieve houding", aldus Van den Berg."

Zodat toch niet alle hoop verloren is: Niet Nederland, dat zich buitenspel heeft gezet en zich zo senang voelt, maar Duitsland en/of Frankrijk bepalen nu, hoe de diskussie over de verdieping van de samenwerking binnen de EU (of binnen de eurozone) verder zal worden gevoerd. Daaraan zal de PvdA-eurodelegatie ten volle (moeten) meedoen.

Intussen zou het goed zijn, als de PvdA-delegatie wat meer zendingswerk zou doen in eigen land. Join the club!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails