14 juni 2007

Tegenstrijdige instructies aan Turken van Mark Steyn en Hirsi Ali

"Reproductieve activiteiten" mogen geen "eersterangs impuls" zijn voor Turken, maar alleen voor door de USA daartoe aangewezen landen, volken en godsdiensten

In de zusterblogs Legal Alien in New York ("Daniel Pipes rallies his Anti-Islam and Anti-Europe Team in Malibu", [EN], 10 juni 2007) en De Lage Landen ("Daniel Pipes verzamelt zijn anti-Islam en anti-"Eurabia" stoottroepen in Malibu"[NL], 13 juni 2007), maken we ons boos (en vrolijk) over de merkwaardige verzameling goddeloze Europeanen die zich in een zeer fundamentalisch-christelijke universiteit hebben geleend voor een haat-congres over Europa ("collapsed"="ineengestort") en het "Islam-gevaar".

Eén en ander lijkt door initiatiefnemer Daniel Pipes bedoeld, om diens McCarthyistische anti-islam campagne in de US een boost te geven.

Een onverwacht succes hadden we in de Amerikaanse blog, toen we keynote-speaker Mark Steyn, (in Wikipedia gepresenteerd als een Canadese humorist), betrapten op een Goebbels-achtige oproep om in Europa met onmiddellijke ingang te starten met staats-geleide "reproductieve activiteiten", teneinde rozeblanke christelijke baby'tjes in te zetten tegen de Turkse Tsunami.

Diens volgelingen, wellicht gestuurd door Pipes' "Campus Watch", bezoeken bij honderden de anders zo rustige blog, om zich te verbazen over de naïveteit van de Europese Dhimmis.

Hieronder nemen we de passage in De Lage Landen inzake de opmerkelijke tegenstrijdige instructies van Steyn en Hirsi Ali aan de Turken over. Voor het hele stuk, zie link hierboven.)

Mark Steyn geeft instructies aan de Europeanen: ophouden met sociaal te zijn en alles naar defensie, het gezin, het geloof en kinderen krijgen:
Steyn
verkondigde in januari 2006 in een opinie-stuk in het (gezaghebbende) conservatieve dagblad The Wallstreet Journal (WSJ), dat de westelijke landen en de Amerikaanse Democratische partij zich ten onrechte alleen bezighouden met "tweederangs-impulsen", zoals ziekteverzekering, ouderdomspensioenen, ouderschapsverloven en andere "sociale" zaken.
(Over de betekenis van "social" als ondergeschikte categorie binnen het denken van de neoconservatieven en de noodzaak van de "noble lie" om de werkelijk belangrijke politieke zaken voor de elite te reserveren, zie mijn stuk van 4 juni in "huibslog" (Conservatisme en Neoconservatisme: Overeenkomsten en Verschillen) en, uitgebreider, in het Engels aldaar: Paul Wolfowitz and NeoCon Morals.)
Maar, zo gaat hij verder, de "eersterangs impulsen" die van de Staat behoren uit te gaan, worden verwaarloosd (behalve dan door de Amerikaanse Republikeinen onder Bush). Het zijn:

"... de nationale defensie, de familie en het gezin, het geloof en, het belangrijkst van allemaal, reproductieve activiteit - 'Gaat heen en vermenigvuldigt U', want, als u dat niet doet, dan kunt u zich al die tweederangs-impulsen, zoals welzijnszorg van de wieg tot het graf, niet meer veroorloven.
Amerikanen zien vaak niet, hoe ver de overige ontwikkelde wereld al op die weg afgezakt is!"
En al die frenetieke 'reproductieve activiteit' ("In pijn zult gij uw kinderen baren", luidt een bijbelwoord dat volgt op het hierboven geciteerde) is nodig om de oprukkende Islam in Europa te keren. En, let wel, voor Steyn is kinderen krijgen: staatstaak. Evenals geloof en familie.

Voor de aanwezige Hollandse leden van de Verlichtingskerk, voorstanders van een absolute scheiding tussen Kerk en Staat, liberale huiveraars voor een Staat die zich bemoeit met de vraag hoeveel, wanneer en hoe je kinderen krijgt, moet dit een volstrekt nieuw inzicht zijn geweest!

Steyn haalt de Aya Sofia, vroeger een Christelijke Kathedraal in Constantinopel, nu een (zij het als museum ingerichte-) Moskee in Istanbul erbij, om te illustreren, wat hij bedoelt: De verraderlijke linkse intellectuelen, die Djimmis, streven er bewust naar, om Europa tot "Eurabia" te maken.
"Italië en Nederland zullen alleen nog maar bestaan als geografische aanduidingen op een onroerend-goed kaart".
- Gauw veel blanke, christelijke baby'tjes maken, dan bestaat er een kans dat het reeds ingestorte Europa nog "deels" opkrabbelt.

Voor dat laatste is Hirsi Ali om verschillende redenen minder geschikt. En ik vermoed ook niet, dat zij een staatsingrijpen in die materie in overeenstemming kan brengen met haar liberale opvattingen.
Dat brengt ons op een volgend pikant inzicht. Lezers van deze blog herinneren zich dat we Hirsi Ali's artikel van 10 mei in Die Welt (vertaald in o.a. NRC-Handelsblad) over Turkije hebben besproken. (Ajaan Hirsi Ali pleit voor preventieve staatsgreep...).

Tegenstrijdige instructies aan de Turken
De instructie, op bevelende toon daarin gegeven aan de Europese Unie, om een "seculiere" staatsgreep van het Turkse leger tegen de heersende gematigd-islamitische AKP-partij te bevorderen, is niet door Europa opgevolgd. Integendeel: Uitbreidingscommissaris Olli Rehn heeft later die maand verklaard, dat een dergelijke staatsgreep een einde zou maken aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. En terecht. De gezamenlijk vastgestelde Kopenhagen-criteria (2002) voor would-be toetreders sluiten militaire dictaturen uit.

Hirsi Ali, die zich wellicht zelf ook wat ongemakkelijk voelde bij haar pleidooi voor afschaffing van de democratie, grondde haar betoog op de uitzonderlijke situatie, dat de Turkse seculiere "liberalen" tijd nodig hadden om hun "fouten" te corrigeren en weer de weg naar de massa's te vinden door middel van "sociale" programmapunten, die ze "verwaarloosd" hadden. Gut, gewoon even vergeten. Gauw een Turkse ziekteverzekering, ouderenzorg, werkloosheidsuitkeringen, kortom "zorg van de wieg tot het graf" organiseren.

Maar die Turkse liberalen (whoever they may be) hadden zich niet vergist. Ze hadden naar Steyn geluisterd, en zich geconcentreerd op "eersterangs impulsen": defensie (en de bijbehorende corruptie), hun gezinnen, het geloof en, "het belangrijkst van alles: reproductieve activiteit"! En dan komt Hirsi Ali hun nu vertellen, dat Turken zich van "reproductieve activiteiten" moeten onthouden en dat ze terug moeten naar "tweederangs"-impulsen?

Pipes en Ali maken het de Turken niet makkelijk...
Ja, het is niet eenvoudig om een Turk naar de smaak van Hirsi Ali en haar huidige inspirator, Daniel Pipes (die rond 10 mei vrijwel gelijkluidende artikelen schreef in de Amerikaanse pers) te zijn!
Ben je een gematigde moslim, dan ben je nog gevaarlijker dan de fanatiekelingen, want, al weet je het zelf niet, je gaat vroeger of later, als je de macht hebt, de sharia invoeren.
En ben je, godbetert, zelfs een seculiere Turk, dan gelden ook voor jou niet de voorschriften van profeet Steyn. Immers, het primaat van de eersterangs-impulsen geldt alleen voor landen die daartoe door God en de USA zijn uitverkoren.
Turken moeten zich rustig houden, ophouden met "reproductieve activiteiten" en zich beperken tot tweederangs-impulsen. Is dàt even een koude douche? Je hoeft waarlijk geen Turk te zijn, om daarvan horendol te worden!

Het hele artikel lezen in De Lage Landen >

08 juni 2007

Help! Europa stort in! - Komt Redding uit Malibu?

U bent ook hartelijk uitgenodigd voor de conferentie in Malibu (Californië) over de "Ineenstorting van Europa". De deelnemers eraan, zitten tenminste veilig ver weg, als die ineenstorting per ongeluk op 10 of 11 juni aanstaande plaats zou vinden.
Hoe komt het, dat Europa er zo slecht aan toe is?
Wel, dat schijnt uitsluitend te wijten aan de "opkomst van de Islam" en de slappe, ja verraderlijke, reactie van Europese intellectuelen daarop.
Wij zien dit opmerkelijke initiatief van neoconservatieve kringen als een probeerseltje, om te kijken of de Europese Islamofobie ook in Amerika aanslaat. Vooralsnog zijn de neocons voorzichtig geweest. Ze hebben niets op met lieden die zoals Hirsi Ali, Wilders, of Hitchens, die luidruchtig roepen, dat ze tegen àlle godsdienst, of althans tegen alle Islam zijn. Het strategische verbond tussen de (zelf uiteraard wel ongelovige) neoconservatieven en de fundamentalistische christenen in de VS zelf, mag niet in gevaar komen! Maar ze houden ze in reserve, de "verlichtings"-extremisten, want ze weten de boel aardig op te juinen. (Ze mogen in het agitatieblaadje van de Neocons, "The Weekly Standard", af en toe iets minder gevaarlijks schrijven in de boekbesprekingsrubriek.)

Uiteraard is de Turkenschrik Ajaan Hirsi Ali prominent van de partij. Maar ook verder spreekt Holland flink zijn woordje mee, in de personen van
  • Leon de Winter, die, zo weten we, zich al in de Reagan-bibliotheek (opslagplaats van de B-Films van deze notoire niet-schrijver?) op het gebeuren voorbereidt (misschien volgt hij er ook een training als herdershondengeleider?) en van
  • Afshin Ellian, de cassandra van Teheran, die als rechtsgeleerde de Universiteit van Amsterdam onveilig maakt.
Hier volgt het programma van de conferentie, die wordt gehouden in de Pepperdine University (die zoeken we op!) en wordt georganiseerd door twee Californische organisaties, de American Freedom Alliance en de Council for Democracy and Tolerance (Amerikaans voor gotspe is "gutzpah"):

The Collapse Of Europe,
The Rise Of Islam
and the Consequences for the United StatesProgram
SUNDAY, JUNE 10, 2007

Introduction: The Collapse of Europe

9:00 am - 9:15 am
Overview: Avi Davis, Senior Fellow, American Freedom Alliance

9:15 am - 10:00 am
Opening Plenary: The nature of the threat to Europe and its impact on the United States.
Keynote Speaker: Mark Steyn

10:00 am - 11:15 am
Panel Session: What has been the role of Islam and the EU bureaucracy in fostering collapse?
Moderator: Mark Steyn
Panelists: Greg Davis, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Philippe Karsenty

MORNING BREAK

Morning Breakout Sessions: The Rise of Islam
11:30 am - 12:45 pm
• Eurabia: Is Muslim domination of Europe inevitable?
Moderator: Andy Bostom
Panelists: Greg Davis, Ayaan Hirsi Ali, Daniel Pipes, Henryk Broder, Leon de Winter
• Demography, Immigration and the Welfare Dilemma.
Moderator: Roberta Seid
Panelists: Afshin Ellian, Mark Steyn, Claire Berlinski, Marc Cogen
• Anti-Zionism and anti-Semitism as tools of political pressure.
Moderator: Larry Greenfield
Panelists: Dennis Prager, Douglas Murray, Phyllis Chesler, Philippe Karsenty
• Is Europe doomed to continued economic stagnation?
Moderator: Richard Mc Donald
Panelists: Sally McNamara, Robert Kaufman, Arnaud Dotézac, Brian Carney

LUNCH

1:45 pm - 2:45 pm
Afternoon Plenary: Civil Rights or Global Jihad? Are Muslims exploiting the democratic process to erode and destroy European democracy?
Keynote Speaker: Ayaan Hirsi Ali

2:45 pm - 4:00 pm
Panel Session :
Collapse of Confidence; To what extent have Europeans Given Up on Their Own Civilization?

Moderator : Hugh Hewitt
Panelists: Claire Berlinski, Leon de Winter, Daniel Pipes, James Q. Wilson

AFTERNOON BREAK

Afternoon Breakout Sessions: The Consequences for the United States

4:15 pm - 5:30pm
• Multiculturalism and its impact on democratic society.
Moderator: Lores Rizkalla
Panelists: Mark Steyn, Ibn Warraq, Sally McNamara, Douglas Murray
• The end of the European Enlightenment and the growth of a closed thought society.
Moderator: Avi Davis
Panelists: Leon de Winter, Henryk Broder, Philippe Karsenty, Afshin Ellian, Marc Cogen
• Europe’s post-Christian society and its mirror in the United States.
Moderator: Rabbi David Baron
Panelists: Claire Berlinski, Greg Davis, Phyllis Chesler
• The political and moral fallout from a collapsing Europe.
Moderator: David Horowitz
Panelists: Robert Kaufman, James Q. Wilson, Brian Carney, Arnaud Dotézac, Daniel Pipes

5:30 pm - 6:00 pm:
Closing Plenary : What steps can be taken in the United States to address the problems of Europe?
Keynote Speaker: Hugh Hewitt

MONDAY, JUNE 11, 2007

9:00 am - 12 noon
Closed Door Roundtable: Advocacy and legal strategies for combating militant Islam in Europe and the United States.


American Freedom Alliance / CDT 11500 W. Olympic Blvd., Suite 400 Los Angeles, California 90064
Phone: ( 310) 444 3085 Fax: (310) 444 3086 email: isdev@ix.netcom.com www.americanfreedomalliance.org

We gaan ons de komende dagen eens duchtig voorbereiden op deze heuglijke bijeenkomst! En uiteraard zullen we een uitgebreid verslag geven van de besloten bijeenkomst van maandagmorgen 11 juni over "belangenbehartiging" (=financiële ondersteuning van-) "en wettelijke strategieën ter bestrijding van de militante Islam in Europa en in de Verenigde Staten".

03 juni 2007

Conservatief of Neo-Conservatief: Verschillen en overeenkomsten

Gepubliceerd in huibslog, 3 juni 2007 -uittreksel:

Je moet niet denken, dat de neoconservatieven zelf ook maar een woord geloven van de gruwelpropaganda over de Islam die ze door de Amerikaanse belastingbetaler laten verspreiden in Europa en uitventen op een conferentie zoals die onlangs (met Hirsi Ali, uiteraard!) in Californië werd gehouden.

Neoconservatisme is een élitaire ideologie, die zich van traditioneel conservatisme (Burke e.a.) onderscheidt, doordat ze "voor het gewone volk" als nuttige mythen (als psychologische manipulatie, dan wel als nuttige morele standaarden) modernere ideologieën en geloofsrichtingen benutten dan hun bijna-naamgenoten.

(Ik werk aan een meer algemeen overzicht van de auteurs en de stromingen die zich beroepen op deze denkwijze. Deze laatste is niet beperkt tot conservatieven, neo-conservatieven, confessionelen en liberale "jihad"-figuren: Ook de sociaaldemocratie [Hendrik de Man, 1927: De Psychologie van het Socialisme] heeft haar ideologen die onderscheid maken tussen "wetend" leiderschap en "sociale" (nuttige) mythen, gekend.]

Voor de verlichte conservatieven uit de achttiende eeuw (zoals die nog steeds bestaan), was het de traditionele Kerk, die het volk rustig en moreel in de onderworpenheid hield.

Voltaire, die er zelf geen woord van geloofde, preekte elke zondag trouw in de kapel van zijn Zwitserse landgoed en dwong zijn personeel daarbij aanwezig te zijn.

In het begin van de negentiende eeuw, je kunt het nalezen bij Jane Austen, bij voorbeeld, was het gewoonte, dat de jongere adellijke broers een Anglicaanse parochie toegewezen kregen als bron van inkomsten en met als taak, de kerkelijke discipline op en rond het voorvaderlijke landgoed te handhaven.

Bij Balzac en Stendhal (Le Rouge et le Noir!) is het even normaal als jonge edellieden zonder erfdeel, zonder enige vooropleiding, vrij hoge kerkelijke ambten gaan bekleden, ondanks hun vrijuit beleden ongeloof en weinig christelijke levenswandel. Ze neuken er lustig op los!

Ook Goethe en Schiller, om maar even in dezelfde vroege negentiende eeuw te blijven, vinden het blijkbaar een nuttig onderscheid tussen de politieke en intellectuele elite en het gewone volk, dat het laatste zoetjes aan kerkgang en kerk-gestuurde moraal wordt gehouden.

Eén en ander was indertijd als het ware "ingebouwd" in het functioneren en denken van de Vrijmetselaars en hun exclusieve genootschappen.

Conservatisme is dus, paradoxalerwijze, revolutionnair: Het is gebouwd op het weten, de kennis, de netwerken, de familiebanden, van een elite, die haar eigen, voor het gewone volk verborgen, politieke agenda had. Een agenda, die nooit en te nimmer per volksstemming zou zijn aangenomen, laat staan in zelfbeheer door het hele volk uitgevoerd.

Bovenstaand wil niets kwaads zeggen over kerk, christendom, vrijmetselaars of zelfs over conservatieven! Allen waren "kinderen van hun tijd".

Christendom, bij voorbeeld, was in oorsprong een moreel réveil van en voor gewone mensen. En, zoals uit vele moderne voorbeelden blijkt, heeft het die potentie behouden. Ondanks haar eigen misbruiken en ondanks het misbruik dat van de kerk is gemaakt.

Iets dergelijks geldt voor vrijmetselaars: eerst als niet-horige handwerkslieden in de Middeleeuwen (de loges, de loodsen bij de kathedralenbouw), later als beter opgeleide burgers, voor wie geen plaats was in de standenmaatschappij, die buiten de macht en buiten de kennis werden gehouden, waren ze wel gedwongen om zich te organiseren in idealistische-, vrij-denkende-, maar gesloten gemeenschappen. Het was een emancipatie-beweging (en is het vaak nog) die veel aan democratie, onderwijs, wetenschap en transparantie heeft bijgedragen. Maar ook zij konden niet de talrijke onderste lagen van de bevolking meekrijgen. Ook zij verdedigen hun inactiviteit naar de massa van de bevolking toe, met "respect" voor geloofsovertuigingen. Dat maakte mede hun eigen ingroei in de bestaande elites gemakkelijker.

Lees verder in "huibslog": Conservatisme en Neo-Conservatisme: Overeenkomsten en Verschillen

"Je moet wéten wie je tegenstanders zijn, hen kènnen en aanspreken op hun eigen inconsequenties. Alleen zó komt (eventueel) een intellectuele dialoog tot stand, die ons verder helpt."
Even raden, wie dit opschreef!

Engels leren met de Neoconservatieven

Daar liep onze co-bloggerin Bigberta door Keulen. En wat vond ze in de kiosk? "Spotlight", een US-informatieblaadje dat nog stamt uit de Koude Oorlog en de Amerikaanse bezettingstijd van Duitsland. In Nederland hadden we indertijd ook dergelijk drukwerk, zwaar, maar onzichtbaar, door de CIA en ISIS gesubsidiëerd. Dergelijk materiaal probeert men vermoedelijk op het ogenblik ook tevergeefs in Irak te slijten.

Tot zover weinig nieuws. Maar nieuw is wel, dat dergelijk propaganda- en agitatie-materiaal nu door de neconservatieven is overgenomen. Het "sovjet-rijk van het kwaad" is door hen eenvoudigweg vervangen door ... de Islam.

Om erdoor overtuigd te worden, moet je wel héél erg aan "europaïscher Selbsthass" lijden:

Het komt noooooit meer goed met Europa! We hebben de helpende-, doch ferme, hand van Amerika losgelaten, en .... alle duivels ter wereld hebben zich op ons gestort, ja ons overgenomen! Zo idioot: Je zou haast denken, dat het blad eigenlijk bestemd is voor eigen, US-consumptie.

Voor een deel is dat waarschijnlijk ook zo. State-Department ambtenaren, verantwoordelijk voor "voorlichting" in een wereld vol onbegrip voor het natuurlijke recht van de US om aan anderen voor te schrijven, wat ze van democratie moeten vinden, kunnen trots enkele exemplaren aan hun chefs laten zien. Geld is goed besteed, het gehalte "neocon" is met 300% gestegen! Dan worden vragen naar de effectiviteit van dergelijk drukwerk, snel vergeten. "Heb je ook een exemplaar naar het American Enterprise Institute gestuurd?"

Voor een ander deel, speelt de tekst in op wat we bij Leon de Winter in een vorige post hebben verondersteld als psychisch onderwerpingsmechanisme. "If you can't beat them, join them!" Zo lanceert De Winter zijn virtuele bloedhonden tegen jongeren van Marokkaanse afkomst, ter uitvoering van de gedachten van zijn voormalige kwelgeest, Theo van Gogh. 't Zou kunnen.

Wat treffen we zoal aan in dit nummer van Spotlight? - Bigberta: "Het hele neoconservatieve spookhuis:"

  • Niall Ferguson, die ik hier al eens een keertje heb afgeserveerd ("publiceert bij het American Enterprise Institute"),
  • de familie Kagan, van wie Frederick tegenwoordig ook Fellow bij het AEI is, en
  • Schoondochter Kimberly’s nieuwste boek: Rome and America, waarvoor ook maar even wat reclame wordt gemaakt,
  • en Klaartje Berlinski slaat op de kop van jut, alsof Osama bin-L. eronder zit: K.B. staat erom bekend, dat ze overal Antiamerikanezen ruikt, en als men haar googelt in de Engelstalige Wikipedia, dan komt, ploep!, de term Eurabia op je scherm.

[Het blad is bestemd, o.a. voor scholen, als lesmateriaal om Engels te leren.] Wat voor zinsneden leert men zoal bij mevrouw Berlinski? Het hierboven in de Wikipedia gelinkte boek bevat fraaie zinsneden als:

For the most part, Europe is regarded by American policymakers as an irrelevant museum at best, a squawking nuisance at worst”.

(Om de kinderen een tip te geven: squawking nuisance = krijsende kwelgeest).

Intussen krijst Klaar verder:

“The September 11 attacks were plotted in Hamburg. The assasins of Afghanistan’s Northern Alliance Leader…carried Belgian Passports, Zacarias Moussaoui…was born in France and educated in Britain.”
Leerzaam voor onze kleinen! Europa heeft de terroristen opgeleid. En voor straf "stort het nu in" ('collapses', kinders). [De Florida-conferentie ging ook over de "collapse" van Europa.] Onze goedbedoelende, geduldige-, maar toch wel teleurgestelde tijdgenoot Amerika, heeft het er druk mee, om ervoor te zorgen, dat we niet opnieuw zulke fouten maken.

[De US zelf maken natuurlijk nooit dergelijke fouten. De Taliban inzetten (1988 en later) in Afghanistan tegen de Russen, met hulp van de Pakistaanse ISI, heeft niets te maken met de opkomst van Bin Laden, bij voorbeeld. En ook het Irak-avontuur is een voorbeeld van foutloos handelen.]

Logisch, dat de heer Ferguson vertwijfeld uitroept:

It’s not America’s enemies, who hate the United States most; it’s people in countries, that are supposed to be America’s friends, if not allies.

Ga je schamen, Europeanen! Allemaal samen in de hoek gezet! Ondankbare honden! [-Alleen de Polen, nieuwe Europeanen, mogen weer gaan zitten.] Een zekere "Francis", ingezonden-stukken-schrijver heeft het helemaal begrepen:

"The losers of the world always hate the winner",

en “Howard Juneau” (hoort die bij de verplichte schoolkennis?) zegt:

No one likes us…We don’t care.

[Ik noem dat: Isolationisme, elitisme, als wereldpolitiek. Zie de posten in At Home in Europe over de 'Pharaonic US Embassy in Baghdad'].
Vladimir Poetin wordt intussen bewonderd om zijn “steely blue eyes”. Het is eigenlijk ook een "nieuwe Europeaan" naar het hart van de neocons. Behalve Poetin's betrouwbare ogen, ogen "van bij ons", wat heeft die man in godsnaam te maken met verspreiding van de democratie?

Onder de aangeprezen boeken is er ook één van een homo (jazeker!), ene Bawer, het heet:

While Europe slept. How Radical Islam Is Destroying the West from Within.

Een bericht dat natuurlijk alleen uit Californië kan komen. Bawer “concludes:”

Europe is steadily committing suicide

Waarom dàt ook nog? - Nou, omdat het vrouwen, Joden, homos en demokratische principes konsekwent verraden heeft. Daarom! De vrouw is er in de VS absoluut beter aan toe, dan bij voorbeeld in Nederland. Denk maar aan abortus. De homo's zijn verraden door de erkenning van het gelijkgeslachtelijk partnerschap. Dat doen ze in de VS veel beter: Alleen lesbische kinderadoptie voor de dochter van de vicepresident. Probeer dàt eens in Bush' Texas! het beste wat je kan krijgen, is de belofte van gebed voor de redding van je ziel. En democratische principes? Daarvoor moet je toch ècht bij Poetin zijn.

De aanbeden Ajaan, kampioene voor vrouwen, homos, Joden en andere niet-moslims kan het u allemaal uitleggen, bij een vijgencocktail aan de zwembadrand.

Klaartje heeft het het best samengevat:

"To Hell with Europe”

Een passende eindtoast in Californië, kortom.

"Are We Still Friends?"

Ja hoor, we zijn dol op jullie!


Tot zover de (enigszins aangepaste-) tekst van Bigberta, geheten: Englisch lernen mit den Neocons.

Het komt uit een vernieuwde blog in Duitsland, waaraan wij ook meewerken sinds 1 juni: Watchblog Islamophobie.

Het is de nodige tegenaanval, niet te vroeg, niet misplaatst. Wie Duits leest, heeft hieronder de link:

---------------------------------------
Meer over conservatisme, neoconservatisme en de vijandschap tegen een zich verenigend Europa, binnenkort op "huibslog"in NL en EN.

Gruwelpropaganda over Islamgevaar: De Lage landen, 3 juni 2007: Wiskunde geserveerd met Islamhaat.

01 juni 2007

De Lage Landen: Ajaan Hirsi Ali zei het zelf: Vergeet de holocaust niet!

De haatzaaierij van Wilders en consorten tegen immigranten in het algemeen en (jonge) Marokkanen, althans Nederlanders van Marokkaanse afkomst, gaat onverminderd door.
Op 29 mei opende Wilders de vrije jacht met scherpe munitie. Blijkbaar om te laten zien, dat De Winter's bloedhonden maar kinderspel zijn...
Wij gaan ook onverminderd door. Deze keer met Wilders' en De Winter's patroonheilige Ajaan Hirsi Ali, die (terecht) erop wijst, dat zwijgen, verzwijgen, van de holocaust en alles wat die mogelijk maakte, leidt tot medeschuld aan racisme, discriminatie en uiteindelijk genocide. (De Lage Landen: Ajaan Hirsi Ali zei het zelf: Vergeet de holocaust niet!).
Related Posts with Thumbnails