31 december 2007

Ulfkotte lanceert kannibalen en corrigeert nog steeds niet

Op de zestiende dag na zijn ingebrekestelling wat betreft welbewuste laster over het Brusselse Justitiepaleis (Zie Ulfkotte Ticker), maakt Ulfkotte het vandaag wel extra bont bij Akte Islam.

Vanochtend vertoonde hij de volgende afschuwelijke foto:

Ulf%20palileber%207c30.jpg

Dr. Ulfkotte's commentaar daarbij luidde:

"[..] es demonstriert wie kaum ein anderes, was mit Barbarei im Islam der Gegenwart gemeint ist: Auf dem Foto verspeisen grölende Palästinenser in Gaza die noch warmen rohen Eingeweide eines Gegners, den sie soeben getötet haben. All das geschah vor laufenden Fernsehkameras und es ist eines von vielen aktuellen Beispielen dafür, dass der Westen in der islamischen Welt einfach wegschaut, wenn er die dortige Barbarei nicht wahrhaben will. Das Foto wurde - wie auch der dazu gehörende Film - im palästinensischen Fernsehen ausgestrahlt."

En als onderschrift:

Barbarei unter Palästinensern: Sie essen lächelnd die Eingeweide ihrer Gegner - ob das nach dem Koran wohl "halal" ("rein") ist...?

Ha, ha ha: Wat een leuke grap!

Vriend Dietmar Näher van POLITISCH KORREKT vroeg zijn lezers vanmorgen, waar die foto toch vandaan kwam. Binnen een halve dag bleek dat het hier gaat om beelden die (niet door de Palestijnse-, maar) door een Italiaanse zender zijn uitgezonden in... september 2000! Zeven jaar geleden. Het beeld klopt. Helaas. Maar het komt helemaal niet uit de Gazastrook, maar is ontnomen aan een video van de lynching van vier Israëlische militairen, die per vergissing, naar men zegt, in Ramallah terechtkwamen op een patrouilletocht. Dat was in september 2000, Nog voor 11 september 2001, maar nadat er al een slachting had plaatsgevonden onder Israelische Palestijnen en in Bethlehem (waar vooral Christenen het slachtoffer waren, Herr Ulfkotte).

Ulfkotte zit er weer eens vies naast

"PK" documenteert das alles später nachmittags. Maar Ulfkotte reageert (natuurlijk) niet. Overigens zijn de "kannibalen" van Ramallah indertijd voorbeeldig bestraft, en hebben zeventien Palestijnse politiemensen, die trachtten tussenbeide te komen, ofwel de dood gevonden, ofwel zijn gewond geraakt.

Voor alle duidelijkheid: De bestiale daad van de demonstranten wordt hier op geen enkele manier goedgepraat. De lynchers verdienen harde straffen. Maar wat daar toen gebeurde, heeft niets te maken met de Islam, of met de veronderstelde algemene moordzuchtigheid der Arabieren.

Ulfkotte zat er dus weer eens behoorlijk naast. Ik weet niet waar het aan ligt, Ik durf niet te hopen dat het komt door onze gerichte aktie tegen deze leegbloeder van antiracistische bloggers, maar de veelgezichtlige Doktor wordt blijkbaar toch wat zenuwachtig.

Wij vragen uitbreiding van het Duitse "Leugen-Museum"

Vandaag wendde hij zich zelfs tot het "Leugen-Museum":

1191208-1237589-thumbnail.jpg
Lügenmuseum (Lies Museum, Musée des Mensonges, Leugensmuseum. From "Akte Islam", 30.12.07)

Ik begrijp heel goed, dat Ulfkotte bij voorbaat al een warm plekje wil reserveren voor Akte Islam en voor zijn boeken, in dat Museum.

Ik zou geen betere plek weten!

Maar waarom is de voorzitter van "PAX Europa", apostel van de judeo-christelijke vredesboodschap die in dit jaargetijde toch zo aktueel is, er te allen tijde toch zo vreselijk op gebrand, om het lijden van Moslims voor te stellen als hypocriet en "hun eigen schuld"?

1191208-1237599-thumbnail.jpg
Waar kan Ulfkotte het beeld van een wanhopige kleine middenstander vandaan hebben?

Op mijn beurt vraag ik de lezers, waar heeft Ulfkotte dit beeld vandaan? Is het van een Irakees?, een Palestijn?,,een Turk wiens import-magazijn in Brussel is afgebrand?

Diens commentaren namelijk, tarten elke fatsoenlijke beoordeling:

Boven de foto:

"Denn man ist natürlich nur empört, wenn Moslems angefeindet werden - Mitgefühl für "Scheiß Deutsche" gibt es halt nicht... Wo kämen wird denn da hin !" [Dr. Ulfkotte hätte wohl "wir", statt "wird", gemeint, HR].

En tussen de foto en de "leuke" karikatuur:

"Mitgefühl fordern Anhänger des Mohammedaner-Kults im westlichen Kulturkreis nur, wenn sie selbst ihrer Lebensgrundlagen beraubt werden, für Mitgefühl gegenüber "Ungläubigen" ist da meist kein Platz... "

Hartelijk dank voor aanwijzingen over de foto van een kennelijk Turkse (of Libanese) kleine ondernemer, wiens magazijn is afgebrand. De outfit van de brandweermensen op de achtergrond, doet denken aan een niet al te zuidelijk Europees land.

Ik begrijp steeds beter, waarom de journalisten-collega's van Ulfkotte in Cairo, het hadden over "Ulf-Kotzen", als de man in de journalistencafés ter sprake kwam. Daarom keur ik dergelijke flauwe naamgrappen nog niet goed. Ik denk alleen, dat de heer Ulfkotte, en - misschien zijn vereniging Pax Europa (wat is daar nu toch mee aan de hand?) - er een schepje bovenop doen, wat meer provoceren, nu de tegenstander zich aftekent.

De ONTKNOPING nadert!

(De heer U. kan de vertaalmachine van Google.com gebruiken, om dit artikel te vertalen, zoals hij ook al eerder deed).

30 december 2007

"Leidende" Cultuur? Lei-planken, zal je bedoelen!

Dietmar Näher, de uitgever van "Politisch Korrekt", ontwikkelt in Duitsland een alternatief voor de hetzerij van "Politically Incorrect", "PI", een vreselijk haatdragend geblog, dat helaas veel succes heeft. Gelukkig geldt dat niet voor "AI", de "Akte Islam" van onze vriend Ulfkotte. We houden ons met Ulfkotte bezig om andere redenen, die uiteengezet worden in het Ulfkotte-dossier in deze blog.

Enkele dagen geleden, publiceerde Dietmar, op tip van Bigberta, de volgende weergave van een interview met de schrijver Ilja Trojanow over de Duitse "Leitkultur" -illusie.

We hebben daarvan een Nederlandse vertaling gemaakt.

Ik denk, dat de idee van een "dominerende cultuur" onzin is. Cultuur is rijk. De Nederlandstalige cultuur is bijzonder rijk, vooral als je de Vlamingen meetelt.

Een dergelijke cultuur zou niet bang moeten zijn om nieuwe elementen in zich op te nemen. Geen probleem. Indische (Indonesische) elementen zijn al lang "einheimisch". Surinaamse ook. En wat zou de Nederlandse cultuur zijn zonder haar geprivilegieerde verhouding tot de US, tot Engeland, tot Duitsland en tot Frankrijk? Wat zou de Vlaamse cultuur zijn zonder haar paradoxale verhouding tot de franstalige-?

De historici, die in opdracht van- (en betaald door-) de Nederlandse regering (Balkenende II of III, ik ben de tel kwijt) het "eigene" van de Nederlandse geschiedenis moesten vastleggen, oordeelden terecht, dat elke generatie zijn "eigen" geschiedenis maakt en dat hun selectie daaruit dus per definitie een voorlopige moest heten.

Het is altijd goed, om naar het buitenland te kijken, alvorens zich te storten in avonturen zonder bekende afloop. In Nederland en in Vlaanderen kennen we het begrip "Leitkultur" niet, maar impliciet wordt daaraan voortdurend gerefereerd. en dat maakt de vertaling van het navolgende artikel van POLITISCH KORREKT interessant:

Ilija Trojanow is een echte man van de wereld. Hij is afkomstig uit een Bulgaarse familie, die in 1971 via Joegoslavië en Italie naar Westduitsland vluchtte, alwaar zij politiek asyl verkreeg. In 1972 trok het gezin naar Kenia, waar vader Trojanow een job als ingenieur gekregen had. Onderbroken door een verblijf in Duitsland van 1977 tot 1981, woonde Trojanow tot 1984 in Nairobi. Daarna volgde een verblijf in Parijs, en van 1985 tot 1989 studeerde hij aan de universiteit van München. In 1999 ging Trojanow naar Mumbai [Bombay, India]. Van 2003 tot 2007 woonde hij in Kaapstad. Sinds februari van dit jaar is hij "stadsschrijver" van de stad Mainz.

In een gesprek met Culture Counts - vertaald in de Frankfurter Rundschau - legt Trojanow uit, wat de Duitse "Leitkultur" eigenlijk is:

"De geachte politici zouden zich toch eens aan hun schrijftafel moeten zetten en een catalogus opstellen van wat "Leitkultur" inhoudt: Zoiets als "de 27 typerende momenten van de Duitse Leitkultur". Leitkultur is eigenlijk niets anders dan leidplanken, planken die je zo neerzet, dat ze een stroom in goede banen leiden. Je legt ze achter elkaar, parallel, en zo vormen ze twee muren, waartussen je het verkeer kan kanaliseren. Maar niemand kan weten, hoe dat verkeer zich zal afwikkelen en welke regels daarbij gevolgd worden. Het is een kaderdefinitie zonder inhoud."

En hoe staat het dan met de multiculturele samenleving in Duitsland?

Ja, als het dan moet. In het publieke debat dringen zich steeds weer die mensen op, die beweren dat Duitsland geen multiculturele samenleving zijn kan. Dergelijke mensen zijn even wereldvreemd als degenen die pleiten voor een achterhaald ideaal van multicultureel samenleven, volgens het motto: Iedereen mag hier zijn eigen ding doen. Voor mij ligt het ideaal precies daartussenin. We hebben een systeem nodig van geïnteresseerde openheid en participatie, waarbij alle kanten ervan overtuigd zijn, dat ze van de ander iets kunnen leren. Maar in Duitsland is er iets absurds, dat onuitgesproken steeds een rol speelt, namelijk, dat de anderen, de vreemdelingen, die zouden zich gewoon aan ons moeten aanpassen.

[…]

We moeten ermee beginnen om eens alle opwinding te dimmen. Op het ogenblik is het vaak schrikwekkend, hoe hysterisch men reageert, als ergens een provocatie, een veronderstelde aanval, van bij voorbeeld islamistische zijde komt. Daarnaast moeten we vanaf de kleuterschool tot in het voortgezet onderwijs meer veelstemmigheid, zowel wat de talen betreft als de cultuur, mogelijk maken. Er wordt veel over gediscussieerd, of moslimkinderen ja dan nee een eigen Islamscholing zouden moeten krijgen.Maar waarom openen we niet de mogelijkheid voor alle kinderen om iets te leren over het Christendom, de Islam of voor mijn part het Boeddhisme?

Verstandige woorden van een verstandig man, wiens definitie van het begrip "Duitse Leitkultur" alleen al daarom juist is, omdat datgene wat de politiek er meestal mee verbindt, niets met Duitse cultuur te maken heeft. Men spreekt dan eerder over algemene waarden, zoals die overal ter wereld gelden of zouden moeten gelden, dus over democratie, vrijheid en mensenrechten.

Wij hebben dat alles niet uitgevonden, - want op dat gebied zijn anderen bepaald sneller geweest dan wij, en ze hebben dat alles ook consequenter toegepast -, noch kunnen we ons wat dat betreft beroepen op een lange traditie.

[...]

Laten we niet vergeten, dat de hardhoofdige leden van de cultuurveramingsfractie - of het nu Duitsers zijn of anderen - van stond af aan een minderheid geweest zijn, die vaak slechts daarom opvalt, omdat ze het luidste krakeel voortbrengen.

Veel dank aan BigBerta voor de nuttige tip.

Ik kom, uiteraard, nog terug op het "cultuur" begrip. Te beginnen met Fortuyn, is daarvan al te veel misbruik gemaakt.

"Trots Op Nederland" betekent niet dat je whatever mag zeggen over andere (?) culturen.

Dat is de richtlijn. Wie niet accoord is, heeft een schat van mogelijkheden bij de islambashers. Enjoy!, zou ik zeggen.

(Verscheen gisteren in HUIBSLOG)

28 december 2007

Pax Europa (Ulfkotte) belastert systematisch andere lidstaten. Waarom? 1. België.

PAX Europa.
Wat heeft VREDE te maken met de laster die voorzitter Udo Ulfkotte over Europese medeburgers verspreidt in de Pax Europa-blog "Akte Islam"?
Over Ulfkotte's horrorstories betreffende zogenaamde "onderwerping aan de Sharia" in België en in Nederland hebben we een dossier verzameld, dat hier te raadplegen is.

Wat België betreft, hebben we ervoor gekozen, om van nabij te volgen, of, en zo ja, hoe, Ulfkotte's en Pax Europa's "Akte Islam" zich eventueel zal verontschuldigen voor de post over het beweerde kerstversierings-verbod, 'uit angst voor Moslims', in het Brusselse Justitiepaleis.
Vooralsnog weigeren Ulfkotte en Pax Europa, om de correctie te publiceren, die de princioes van de vereniging en de journalistieke ethiek voorschrijven.

Terwille van de leesbaarheid voor Udo Ulfkotte en de leden van zijn vereniging Pax Europa, hebben we in het Duits (met verontschuldiging voor de vele syntaxisfouten), de ware achtergronden van het misverstand uiteengezet en bewijzen aangevoerd voor de onjuistheid van de beweringen in 'Akte Islam'. Teksten: Post für Udo: Aufklärung im brüsseler Justizpalast, en enkele dagen later: Weihnachtskarte für Udo Ulfkotte, met fotos van de toch ècht aanwezige kerstversiering en met een boodschap van een Belgische Moslim.

De kerstversiering was aangebracht door islamitische personeelsleden van het onthaalteam van het Belgische Hooggerechtshof. Verwijdering van al te christelijke symbolen, werd terecht bevolen door het hoofd van het parket, in overeenstemming met de beginselen van neutraliteit van de gerechtelijke autoriteiten en van de Brusselse tradities van vrije bevindelijkheid.

Ulfkotte, in naam van 'Akte Islam' en van de Duitse vereniging 'Pax Europa', maakte daarvan een zogenaamd 'buigen voor onredelijke islamitische eisen', verbond daarmee de veronderstelde Islam-onderworpenheid van de burgemeester van de deelgemeente 'Brussel' van het Brtusselse Gewest, F. Thielemans, die niets te zeggen heeft over het interne beleid van de Brusselse justitie, zomin als om het even welke burgemeester in Duitsland ook maar iets te zeggen heeft bij Justitie.

Eén en ander werd door ons per tekst en per foto gedokumenteerd, want het Brusselse justitiepaleis is niet ver bij ons vandaan. Maar tot onze verbazing, weigert "Pax Europa", c.q. de heer Ulfkotte in de Duitse deelstaat Hessen, sedert 14 dagen, om de nodige- en door 'Akte Islam' expliciet gevraagde-, correcties te publiceren.

Dat zou onbelangrijk zijn, als de vereniging 'Pax Europa' en de persoon Udo Ulfkotte zich beperkten tot het publiceren van horrorverhalen op hun website. Helaas zijn er teveel van dergelijke websites, om ons over elk daarvan op te winden.

Ulfkotte èn de vereniging 'Pax Europa' echter, hebben zich gestort op een verhoopte bron van inkomsten, namelijk het aanklagen van anti-racistische Duitse bloggers in civiele procedures, waarbij honderdduizenden euros worden geëist.

Ulfkotte en de Vereniging 'Pax Europa', wier financiële bronnen tamelijk duister zijn, leggen zich toe op wat de Amerikanen noemen "advocacy", om onafhankelijke bloggers financieel dood te bloeden.

Hun beschuldiging aan de drie of vier Duitse bloggers waarvan wij weten, luidt, dat Ulfkotte of zijn vereniging niet van "racisme" beschuldigd mogen worden.

Dat is alleen daarom al idioot, omdat Ulfkotte in een publikatie van de Bonner "Verfassungsschutz" al jaren geleden ervan beschuldigd is, "racisme te bevorderen" door zijn publikaties, die, aldus een andere auteur in dezelfde rapportage "wissenschaftlich unbrauchbar" zijn.

Voor België geldt intussen, dat haar rechtssysteem belasterd is, evenals Belgische moslims en Belgische gezagsdragers. Daar Ulfkotte en de Vereniging Pax Europa, ondanks aanmaning, hun laster niet intrekken, maklen ze zich schulding aan het willens en wetens aantasten van de goede naam van de genoemden.

Daarom verschijnt vanaf heden ook hier de Ulfkotte Ticker, die aangeeft sinds hoe lang de vereniging 'Pax Europa' en de heer Ulfkotte weigeren, om hun lezers de waarheid te zeggen over ons Hooggerechtshof.

We kennen in België de heer Ulfkotte als diegene, die met hulp van het Vlaams Belang heeft getracht om op 11 september 2007 een zogenaamde manifestatie tegen "Eurabië" doorgang te doen vinden in Brussel. Ulfkotte en Pax Europa hebben nog altijd niet de gerechtelijke kosten betaald, die voortvloeien uit hun (tevergeefse) démarche bij de Nederlandstalige Kamer van de Raad van State. Klaarblijkelijk, durft Ulfkotte zich niet meer op Belgisch grondgebied te begeven, want hij heeft de uitnodiging om deel te nemen aan de Brusselse Vlaams Belang-Conferentie van 18 october 2007 met een hele serie Islam-vijanden afgeslagen.
Reden temeer om hem en zijn 'Pax-Europa' kornuiten het recht te ontzeggen, om onze mensen te belasteren.

Hierbij wordt de Ulfkotte-Ticker voor Bekgië plechtig geopend.

06 december 2007

Brussel: Burgemeester Thielemans geëerd door AFF


From: De Lage Landen:

"De Morgen" vandaag:

Thielemans krijgt prijs van antifascistisch front

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans (PS) heeft een prijs in ontvangst genomen van het Antifascistisch Front (AFF). Het gaat om een rode driehoek die symbool staat voor de strijd tegen onverdraagzaamheid en toenemende onmenselijkheid.
Thielemans krijgt de onderscheiding omdat hij de betoging tegen de islamisering van Europa op 11 september heeft verboden.
Het AFF deelt de onderscheiding al twaalf jaar uit. Ze ging voordien ook al naar een Brusselse burgemeester. François-Xavier de Donnea (MR) kreeg de prijs al eens omdat hij in Brussel een congres van het Vlaams Blok had verboden.Zijn partijgenoot Louis Michel (MR) kreeg de prijs voor zijn oproep om niet meer te gaan skiën in Oostenrijk, nadat Jorg Haïder er de verkiezingen had gewonnen. (belga/edp)

Terecht. Thielemans liet zich in augustus/september dit jaar niet intimideren door de anti-islamistische aktivisten van SIOE uit Engeland en uit Denemarken. En nog minder door Ulfkotte en zijn bogus-beweging die met behulp van het Vlaams belang trachtten om hem via de Belgische Raad van State onder druk te zetten. Gefeliciteerd, Freddy!
Powered by ScribeFire.
Related Posts with Thumbnails