25 november 2005

Linkse Schuilkerk (3a): Over Hutspot Holland (Anja Meulenbelt)


Hutspot Holland
Gesprekken over de multi-etnische staat van Nederland

Aankondiging van het in de vorige blog aangekondigde boek op de website van Forum (Immigrantenstichting):

"Op heel wat plaatsen lijkt de nuance binnen de integratiediscussie zoek. Hutspot Holland schept orde in de chaos. Zestien beschouwers en opinieleiders komen in het boek uitgebreid aan het woord over onderwerpen die met de multi-etnische samenleving samenhangen.

In de publicatie staan bijdragen van Jan Marijnissen, Ruben Gowricharn, Han Entzinger, Mohammed Benzakour, Ruud Lubbers, Paul Cliteur, Job Cohen, Paul Schnabel, Femke Halsema, Marco Pastors, Anil Ramdas, Geert Mak, Jan van Hooff, Sadik Harchaoui, Ian Buruma en Gabriël van den Brink.

Samenstelling: Guido Derksen Uitgave van Atlas, Amsterdam 477 blz.; ISBN 90-450-1465-3, € 24,90"

De "avond onder vrienden" van de vorige post ging over dit boek. Hierboven dus de gegevens.

Een stukje bespreking vinden jullie in de volgens mij heel goede weblog van Anja Meulenbelt, in haar "dagboek" van vandaag.

Een citaat:

Ik lees in Hutspot Holland. Interview met Ruben Gowricharn, altijd goed voor een paar frisse onconventionele gedachten.

In de meeste samenlevingen worden verschillen tussen mensen als een natuurlijk en vanzelfsprekend gegeven gezien, zegt hij. Men zou het raar vinden als iedereen op iedereen ging lijken. We zijn immers geen klonen van elkaar.

Men zou het in Suriname heel raar vinden als een Javaan op een Hindoestaan zou willen lijken. Dan zou iedereen denken: wat heeft hij nou? Maar hier in Nederland wordt er geapplaudisseerd als een allochtoon op een autochtoon gaat lijken. Men doet alsof dat normaal is, maar het is niet normaal. Het is typisch iets voor Europa.

In Nederland is er een vrij dwangmatige neiging om alles homogeen te maken. Iedereen zoekt vertrouwdheid in zijn omgeving, in zijn naaste kring. In Nederland is men erg beducht voor het verlies van die vertrouwdheid door de binnenkomst van nieuwe groepen. Vervolgens ontzegt men die groepen het zoeken naar vertrouwdheid in eigen kring, omdat dat ten koste zou gaan van de vertrouwdheid van de Nederlander. (vet van mij, HR)

Ik ken maar twee voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis van groepen die zich echt af wilden sluiten, maar waarbij het ook niet gelukt is: de Molukkers en de Friezen. Nederland is gewoon te klein om je volledig af te sluiten van de samenleving.

Het vetgedrukte stukje bevestigt nu precies wat ik eerder schreef over de integratiedwang: "Men moet integreren (bedoeld wordt: assimileren). Maar àls de immigranten dat doen, emanciperen ze tegelijk ook. Dat betekent dat ze plaats gaan innemen in het maatschappelijke krachtenveld. En omdat Nederland "te vol" is (ander axioma), mag dat ook weer niet."

Lees ook de rest van het stuk van Anja. Ik kan het niet beter zeggen. :-)

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails