25 november 2005

Linkse Schuilkerk (2): Een Avondje onder Vrienden

Donderdagavond 17 november was er in Amsterdam (De Balie) een debat naar aanleiding van de verschijning van 'Hutspot Holland' van Guido Derksen, een bundeling gesprekken waarin is gezocht naar de nuance in de multi-etnische discussie. Stef Blok hield een inleiding waarna het debat onder leiding stond van Pieter Hilhorst. Het boek 'Hutspot Holland' wordt uitgegeven door uitgeverij Atlas en FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. In het boek staan interviews met o.a. Ruud Lubbers, Femke Halsema, Marco Pastors, Mohammed Benzakour en Ruben Gowricharn.
Holland is de kluts kwijt, maar er is nog hutspot over van gisteren.

Het werd een genuanceerd avondje-onder-vrienden, daar in de donkere grote zaal van de Balie. Marco Pastors, de onlangs wegens discriminerende uitspraken heengezonden LPF-wethouder van Rotterdam, kon niet komen. Het aangekondigde jongerenforum ging ook al niet door. We waren het allemaal ongeveer eens, we waren in meerderheid boven de 50, en we waren heel netjes. "Genuanceerd", heet dat. Wat ons zou hebben kunnen scheiden, werd zorgvuldig vermeden. Het was ongeveer, zoals de CPN vroeger omging met de enkele "progressieve gelovige", die ze hadden weten te strikken voor één of ander comité: Er werd eerbiedig geluisterd naar het genuanceerde verhaal van Stef Blok (VVD-kamerlid, voorzitter van de enquêtecommissie van de Tweede Kamer over de integratie van vreemdelingen in Nederland), zonder dat de namen van diens gezichtsbepalende partijgenoten Hirsi Ali of Rita Verdonk in de discussie vielen. Niet éénmaal. Ruud Lubbers, tijdelijk minder reçu in internationale organisaties en in zijn CDA, beschouwde de avond kennelijk als een statie in zijn boetedoening voor begane zonden, inhoudende een pelgrimstocht door de Linkse Kerk, en bepleitte met aanminnige grijns "gelijkheid van man en vrouw", zonder dat er ook maar èrgens in de zaal wat gemurmel opsteeg.
Uiteraard moeten we blij zijn, wij grijze ex-idealisten van Links, dat we uit zo onverwachte en onverdachte hoek bondgenoten hebben. Maar bondgenoten voor wàt? - Bondgenoten voor de nuance, voor het netjes zijn en voor het fatsoen. Idealen van grijze muizen, linkse kerkmuizen die hun Godshuis niet uit durven komen. "Fatsoen": een sleutelwoord van het nieuwe pvda-programma-manifest. Het woord komt 24 keer voor op de 14 kleine paginaatjes. 't Woord verklaart niets, het verhult. Een dooddoener. Honderdvijftig jaar geleden al onmogelijk gemaakt door Multatuli ("De Hallemannetjes die zoo byzonder fatsoenlyk waren", afgekort: "dzbfw").
Maar, terug naar de Balie, want ik overdrijf: Er waren wel degelijk ook mensen aanwezig die wèl voor en na het zingen de kerk uit komen en moedig opkomen tegen de boos geworden buitenwereld: Geert Mak, bij voorbeeld. En ook niet-aangekondigd forumlid Gabriel van den Brink mag er wezen. Maar de meeste indruk op mij maakten toch wel enkele (vrouwelijke, allochtone en wat jonger dan het gemiddelde van het publiek zijnde) diskussianten.
Eén van haar, denkelijk doelend op Ajaan Hirsi Ali, op meneer Kisic van de zuideuropese immigranten en misschien op Ephimenco, voerde een voor mij nieuwe-, maar o zo doeltreffende karakterisering in, in de Nederlandse minderheden-vaktaal: "over-geïntegreerd". Het is een ander, beter, woord voor over-enthousiaste bekeerlingen, neophyten, die zich om allerlei, diep in de ziel verborgen, redenen het felst keren tegen degenen die vlak na hen komen op de integratie (en emancipatie-) ladder. En die vaak de neiging hebben, om de gemeenschap waarin ze zich opgenomen weten (of denken) slapheid, verraad, "nuancering", cultuurrelativisme en kosmopolitisme te verwijten. Zie Ajaan Hirsi Ali en Wiegel, dezer dagen.
Ik kan er niet goed tegen, dat ik godbewaarme op mijn oude dag nog eens 100% aan de kant van hans Wiegel, de demagoog en populist van een andere tijd, beland! En, ja, zijn schriftelijk antwoord aan Hirsi Ali is nog waardig en treffend ook. Was de PvdA maar zo opgekomen voor Ed van Thijn (ook aanwezig, geen spreker), toen die door Pim Fortuyn werd uitgesloten van diskussie tussen geïntegreerden, niet omdat hij als jood onvoldoende geïntegreerd was, dat kon zelfs Pim niet uit zijn pen krijgen, maar omdat het niet "eerlijk" was van de PvdA, om iemand die zo "belast" is door het leed van zijn familie en hemzelf, vooruit te sturen. Niet Ed, maar Pim als slachtoffer van de holocaust...
Maar toch. Er rommelt wat in de verte. Hier en daar steekt een linkse kerkmuis zijn snuitje voorzichtig buiten de deur. In vredesnaam dan maar, als het onder het vaandel van "fatsoen" moet, dan maar onder die vlag. "Fatsoenlijken aller landen, verenigt u!"
Antiracisme is fatsoenlijk. Kijgt Alain Finkielkraut (Haaretz, 15 november) toch gelijk: "Antiracisme is het communisme van de XXIe eeuw."
Zoek de nuance!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails