16 februari 2006

VVD in clinch met Pharmaceuten en Zuivelfabrikanten

Ajaan Hirsi Ali vond het prachtig:
Dolle Denen uit het verre Aarhus die er eens even een flinke provocatie tegenaan gooiden met hun spotprenten. Ter vergoelijking kan worden gezegd, dat ze, sprekend in Berlijn, misschien nog niet wist, dat het een bewuste daad van de grote Deense conservatieve krant was geweest, om het Deense ultra-rechts wat wind uit de zeilen te nemen. "Kijk eens wat wij durven!"
Maar misschien wist ze het ook wèl, en kon het haar niets schelen. Toch moet het haar, net als mij, opgevallen zijn, hoe groot de verschillen zijn tussen de reacties in grote landen en die in de meeste kleine landen.
Grote landen, zoals de USA, maar ook historisch wereldpolitiek-betrokken naties uit Europa, zoals Engeland, Frankrijk, Spanje (en ook Duitsland, zij het met vele bijkomende historische motieven) met een publiek dat is opgegroeid in een traditie van burgerschap, waarin ook een medeverantwoordelijkheid is opgenomen voor internationale verhoudingen, hebben terughoudend gereageerd. Hetzelfde geldt voor internationale organisaties als de UN en de EU. Op die laatste komen we in dit verband nog terug.

Denemarken is, zoals Nederland, een norse-, in zichzelf teruggetrokken samenleving. Streven naar veiligheid en zekerheid, is er verbonden met negéring van de ander, en, als dat niet meer mogelijk blijkt, met harde apartheidsmaatregelen. Een groot land kan zich dat niet veroorloven. "Jullie hebben je slechte relatie met de Islamitische gemeenschappen aan jezelf te wijten!", kregen Wilders, Bart-Jan Kruyt en Pastors te horen van de delegatie van het Washingtonse neoconservatieve AEI, die ze via de Burkestichting in juni 2005 naar Nederland hadden laten komen. Keken die even op hun neus! Hetzelfde krijgt (Deense premier) Fogh Rasmussen nu, voor en achter de schermen ook te horen van zijn Europese en Amerikaanse beschermheren.

Rasmussen en de directie van "Jyllands Posten" zijn dus al in hun schulp gekropen, mopperend dat ze als het "erop aan komt" in de steek worden gelaten. Bush en Condi Rice laten ze met rust, maar ze hebben het gevoel, dat ze wel vrij kunnen schieten op de UN en de EU. En natuurlijk ook op de grotere Europese landen. Daarrmee is de kous voor hen af, want ze zijn erin geslaagd om de schuld bij anderen te leggen.

"Woest goed verhaal"
Maar dat geldt natuurlijk niet voor Hirsi Ali. Die neemt zulke dingen serieus. En gelukkig heeft ze in Nederland een medestander, het ongeleide projectiel Jozias van Aartsen, die Ali's stellingname "een woest goed verhaal" noemde. Hirsi Ali heeft zelf uiteraard geen tijd om Balkenende zelf te interpelleren wegens diens "slappe stellingname". En Jozias heeft blijkbaar vergeten om een briefje in te vullen voor het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.
Hè, wat jammer nou! Foutje. Kan gebeuren. Maar Nederland zal, onder aanvoering van de VVD, pal staan voor de vrijheid van meningsuiting. Hier zijn geen compromissen (alleen foutjes) mogelijk!
Allereerst moet de onsolidaire houding van Europese ondernemingen in landen als Saoedi-Arabië, waar Deense producten worden geboycot, wat tot dagelijks miljoenenverlies leidt bij die arme Denen, fors worden aangepakt, te beginnen in Nederland. Geen vervanging van Deense produkten door Nederlandse!

Hoogervorst heeft een aanwijzing doen uitgaan naar de Nederlandse Pharmaceutische producenten en exporteurs, dat tot nader order elke uitvoer naar de landen die deelnemen aan de boykot van Denemarken dient te worden gestopt. En hetzelfde geldt voor grote ondernemingen als Campina-Melkunie, wier export naar het Midden-Oosten ongeveer anderhalf keer zo groot is als die van Denemarken.
Pharma-commissaris Frits Bolkestein ('Beste Els'), hoewel warm voorstander van de Hirsi-Ali benadering, verklaarde, boven het lawaai van de Poolse loodgieters in zijn Franse tweede huis uit, dat hij hierdoor in een moeilijk filosofisch dilemma was komen te verkeren. "Als voorstander van het thuisland-beginsel, ben ik als ondernemer geneigd om geen rekening te houden met door anderen veroorzaakte marktverstoringen. Zeker niet, als die tot omzetvergroting leiden.

Bolkestein: "Markt en Moraal moeten beide hun eigen loop hebben"
Wat dat betreft, is er, zo doceert hij, een verschil tussen mechanisme en moraal. Markt is een mechanisme, moraal is een ethiek. Beide moeten hun vrije loop hebben. Mechanismen lopen vast, als de moraal zich er mee bemoeit. Omgekeerd is dat minder het geval. Reeds in mijn boek (1991) over de filosofie van het liberalisme heb ik gewezen op het gebrek aan moraal, dus ethiek, inherent aan liberalisme en socialisme. Ik heb toen voorgesteld (op suggestie van mijn toenmalige medewerker Kinneging), om als VVD te voorzien in deze leemte, door een vrijzinnig Christendom te koppelen aan het Liberale gedachtengoed in Nederland. Uiteraard zonder negatieve consequenties, zoals Multatuli zou hebben gezegd, voor de "dividenden der Nederlandsche Handel Maatschappij".


Als oud-directielid van Shell, zo vervolgt Bolkestein, zou ik er ook op willen wijzen, dat er geen Deen is, die er aan denkt om ons te vragen ons- en hen-zelf in de vingers te snijden door de activiteiten van dat concern in Saoudi-Arabië en omliggende landen te stoppen. Maar ik blijf het met Jozias eens, dat Hirsi Ali een consequent en electoraal profijtelijk verhaal, met de nadruk op dat laatste woord, heeft gehouden. Daar zou het, zoals gebruikelijk, bij hebben moeten blijven."

Klompen en Smörrebröd voor Arafat
Dat geldt niet voor de in woestheid ontketende Jozias. Op suggestie van Wilders, die verklaarde dat dìt nu was wat hij bedoelde met "liberale jihad", financierde de Burke-Stichting een ongebruikelijk spoed-bezoek van beide politici aan de heer Jasser Arafat, die zoals bekend, sedert enige tijd noodgedwongen op een moeilijk toegankelijke plek verblijft.
Van de Palestijnse leider is immers bekend, dat hij een goede grap weet te waarderen. Gewapend met 73 grote Deense smoerrebroeden en 73 paar Nederlandse klompen (voor Arafat zelf en de veronderstelde 72 maagden in zijn gezelschap) beoogde Van Aartsen een fotosessie, die de islamisten van Hamas en de Mollahs van Iran het schaamrood naar de kaken zou doen vliegen. Hoewel de ontmoeting geanimeerd verliep (zie foto), moest Arafat zich toch verontschuldigen: sinds zijn voedselvergiftiging gebruikt hij geen buitenlandse produkten meer en een hardnekkige eeltknobbel op zijn rechtervoet verhinderde hem om de klompen aan te trekken.
Hoewel de missie slechts een gedeeltelijk succes mag worden genoemd, is VVD-leider vol vertrouwen, dat hij binnenkort zijn aanvoerderschap in een leiderschap zal mogen omzetten. Minister Verdonk is alvast begonnen om het bijbehorende feestmaal te bereiden:"Deze kok maakt scherpe spijzen", zo grapte een handenwrijvende Zalm in afwachting van het grote liberale feest. "Maar het hoort bij onze cultuur dat we nergens wegblijven, waar gratis te eten valt. dat zouden die moslims ook eens in hun oren moeten knopen!"
Het Nederlands Permanent Beraad in de Pharmaceutische Sector en het Verbond van Nederlandse Zuivelbereiders overwegen, om een klacht in te dienen bij Europees Commissaris Smit-Kroes wegens marktverstorend handelen. Afhandeling daarvan zal nog wel enige tijd in beslag nemen. "We zijn niet bang voor onze verkiezingskas", verklaarde de woordvoerder van de VVD-voorzitter, "we hebben nog altijd de bouwsector en het onroerend goed".

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails