06 februari 2006

Frans G.: Voor het laatst...

De Utrechtse gemeenteraadverkiezingslijst van "Luis in de Pels" heeft Frans Groenendijk eruit gegooid wegens meningsverschillen over diens standpunt ten aanzien van moslims. Bravo voor de Luis! Alles te lezen op: INN,RNC: Idealistic not naive, realistic not cynical.
Met een aantekening: F.G. blijft nog wel op nummer 6 van de lijst staan, want de lijst kan niet meer veranderd worden. Mocht de lijst 6 zetels halen, dan gaat Frans alleen in de Raad, als hij op zijn eigen naam meer dan de kiesdeler zou hebben gehaald.
We kunnen er nu dus wel een punt achter zetten, wat FG betreft.
Groenendijk gaat wel gewoon door. Hij mengt zich uiteraard in het koor van verontwaardigden over de moslim-reacties op de Deense spotprenten. En lieden zoals ik, die proberen om niet te vervallen in gelijkhebberij en die een provokatie van een echte issue weten te onderscheiden, noemt hij "dhimmis".
Djimmis zijn de niet-moslims, zoals die in Egypte werden getolereerd, nadat dat land zich tot de Islam had bekeerd. Op Amerikaanse nationalistische websites ("nordic" en andere germaanse rommel) wordt deze term gebruikt voor "politiek-correcte" intellectuelen. Zoals op "dhimmi-watch", waar onder anderen de beruchte Eindhovense libertair-kapitalistische racist P. Verkooijen, nu naar de US geëmigreerd, te keer gaat.

Over en sluiten!

3 opmerkingen:

Huib Riethof zei

Dag Frans:
Ik schrijf nergens iets goeds of vergoelijkends over het Khomeini-regime in Iran. Dergelijke fatwa's zijn misdadig. Er is terecht tegen gedemonstreerd indertijd in Nederland, en ik heb meegedemonstreerd en mee-ondertekend.
Maar mensen die precies dezelfde vooroordelen hebben als jij tegenwoordig vertoont tegenover ieder die uit een Moslim-milieu komt, noemen iedereen die niet meehuilt met de wolven van de cultuurstrijd tegen de Islam, een "djimmi". Dat is, naar intentie, te vergelijken met het "Judenfreund" van antisemieten.
Als je je wilt onderscheiden van deze lieden (zie www.Djimmiwatch.com ), graag! Ik heb je tot voor kort steeds beschouwd als een bezonnen en evenwichtig commentator. Ik zal de oude Frans graag terugzien.

Huib Riethof zei

Als iemand mijn dochtertje van 10 een "hoer" zou noemen, omdat ze geen sluier draagt, zou ik dat net zo erg vinden en net zo relativeren, als wanneer een nederlands jochie van die leeftijd "kutmarokkaan" zou zeggen en een meisje de sluier aftrekken.
Ik zou het relativeren, omdat kinderen nu eenmaal niet beseffen wat sommige symbolische gebaren inhouden. Maarik zou de vrijheid van meningsuiting van allochtonen ("hoer") en autochtonen("kut") respecteren in al haar infantiliteit.
Ik zou het heel erg vinden, omdat eruit zou blijken, hoever het gif dat mensen als Groenendijk en zijn Islamistische counterparts verspreiden, al doorgedrongen is.
-
Iemand, die, zoals Groenendijk, pretendeert om als "realist" mee te doen aan internationale discussies, zou hebben moeten weten, wat in de blog-wereld het woord "djimmi" betekent, door wie het wordt grbruikt en waarvoor.
-
Ik woon in een Brusselse deelgemeente met 51% allochtonen en aan een straat waarin twee scholen zijn gevestigd die in Nederland "VMBO" zouden worden genoemd. Leerlingen zijn voor 90% van Noordafrikaanse afkomst. Samenscholingen van adolescenten zijn soms best hinderlijk en lawaaiig. Echte criminaliteit speelt zich 's-nachts af, als drugskoeriers hun voorraden komen afleveren en oudere lieden inbraken en carjackings organiseren met zwerfjongeren, in ruil voor die drugs. Bij ons is twee keer ingebroken en diefstal van geld en goederen gepleegd. Door verstandig optreden van gemeente en welzijnswerk, samen met de buurtbewoners, is er nu een dragelijke situatie ontstaan. De overlast heeft niets met moslims te maken. Tegenwoordig zijn het (Christelijke) Bolivianen, Peruvianen en Colombianen, die overlast veroorzaken.
-
Problemen oplossen zonder te vervallen in wijsneuzige "cultuurkritische" vooroordelen kan in Utrecht ook. Ik heb jarenlang gewerkt met de projectgroepen in de Kanaalstraatbuurt. Onlangs nog betrokken bij het bibliotheekproject daar. 't Gaat er voornamelijk om Turkse gezinnen, waarin zich de gebruikelijke moeilijkheden voordoen die samengaan met eerste- en tweede-generatie immigranten. Het is waar, dat de vroegere "antiracisme"-arrogantie van nu verdwenen, of in linkse schuilkerken schuilende intellectuelen, er veel heeft verpest. Daarom is het des te bewonderenswaardiger, wat immigranten van verschillende generaties in die jaren tot stand hebben gebracht.

Huib Riethof zei

Ja, zo ging dat, voordat scheiding van kerk en staat werd doorgevoerd!

Related Posts with Thumbnails