27 februari 2006

Een Chirac-initiatief voor de EU

In de EU-Observer vandaag:

Chirac draws up wishlist of concrete EU projects

27.02.2006 - 09:49 CET| By Mark Beunderman French president Chirac is drawing up a wish-list for new EU action in concrete policy areas under the union’s existing treaties, while urging less EU interference in some tax matters.
Slim en niet slecht van de oude vos. Geen grondwet-verdrag? Dan gaan we stemmen over concrete Europese projecten die direct in het belang zijn van de gewone doorsnee Europese burger. "Het Europa van de Projecten", kortweg. Op het verlanglijstje onder andere:

  • een EU rampendienst, die kan optreden zonder van VS-logistiek afhankelijk te zijn, samen met een jeugdcorps voor humanitaire hulp en Europese grensstrijdkrachten;
  • Europese normen-en-waarden lessen in het voortgezet onderwijs, overal in de EU;
  • versterking van het Europees veiligheids- en buitenlands beleid onder EU-buitenland-gemachtigde Xavier Solana;
  • sommige belasting-bevoegdheden terug naar nationale staten (subsidiariteit).
EU-Obs en de Engelse pers zien er vooral een tegenzet in tegen de ideeën van Nicolas Sarkozy over Europa. Ik geloof eerder, dat we hier te maken hebben met een oprechte poging om de doodlopende weg die is ingeluid met de verwerping van het grondwetsverdrag in 2005 in Nederland en in frankrijk, te verlaten. Het verdrag nu opnieuw voorleggen, afgezwakt, is geen optie. Hoewel dat wel de keus was van Sarkozy.
Maar nu dingen met Europa doen die manifest alleen gezamenlijk kunnen worden geregeld en die de veiligheid van alle Europeanen vergroten, is een mooi initiatief. 't Houdt het belang van Europa levend en presenteert oplossingen waar niemand tegen kan zijn. Weg van de grondwetscrisis. De oude vos Chirac heeft gesproken.
Het zal nu iets lastiger worden voor de anti-Europese populisten om "nee" te zeggen.


Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails