18 februari 2006

"Djimmi"-Statistieken: 4725 maal in blogs gebruikt

Enkele posten terug is een diskussie ontstaan met de Utrechtse blogger Frans Groenendijk. Eén van de onderwerpen is het gebruik van het woord "Djimmi" of Djimmi" voor mensen (zoals ik) die een wat genuanceerder oordeel hebben over de vraag of het nu wel zo moedig en verstandig is, om de Deense spotprenten-provocatie en de daarop gevolgde uitbuiting van frustratie-gevoelens bij moslims, te zien als een heldenstrijd rond de vrijheid van meningsuiting.

Het woord Djimmi wordt in toenemende mate door uiterst rechtse activisten gebruikt voor "meelopers", "fellow-travellers", "politiek-correcten" ten opzichte van Moslims. Het gebruik is te vergelijken met dat wat de Nazis en hun meelopers gebruikten ten aanzien van joden: "Judenfreunde". Uiterst rechts is goed vertegenwoordigd in de blog-wereld. Ik reken Frans Groenendijk daar niet toe. Ik denk dat hij de klok heeft horen luiden, maar niet zag waar de klepel aan vast zit.

Groenendijk lijkt dus niet te weten, wie het woord "djimmi" gebruiken, wie ze daarmee bedoelen en wat ze ermee willen zeggen. Daarom maar eens onderstaande grafiek. Ze is gegenereerd door Technorati op 18 februari 2006 voor het gebruik van het woord "djimmi" of "dhimmi" in blogs gedurende de afgelopen 90 dagen.

"Djimmi"-gebruik
in blogs per dag
in de afgelopen 90 dagen

We zien een markante stijging van het djimmi-gebruik in de afgelopen 30 dagen, met pieken tot meer dan 50 maal per dag. Die stijging hangt uiteraard samen met de Deense spotprenten. In de lijst van blogs waarin het woord voorkomt, overheerst racistisch geschreeuw. Zelfs de nieuwe Canadese conservatieve regering, die het waagt, om naast de moslim-staten, ook de Deense provocatie te veroordelen, wordt voor "djimmi" uitgemaakt! Pim Fortuyn zaliger zou hebben kunnen spreken van de nieuwe "djimmi"-politie.

Voor mij valt het gebruik van het woord onder de vrijheid van meningsuiting. Maar ik hoop dat ik nog enige tijd zelf de vrijheid behoud, om het te registreren en er het mijne van te zeggen.

Wie zelf het "djimmi"-gebruik wil bijhouden, kan dat doen door in de zij-kolom, onder de websites, te klikken op TECHNORATI: [.....]"djimmi" OR "djimmi" [...] >>
Op 18 februari kreeg men dan een lijst van 4.725 blogs te zien, waarin, in de voorgaande 30 dagen "djimmi" voorkwam. Een aantal blogs protesteert tegen het gebruik, maar de meerderheid scheldt er lustig op los. Ernaast staat dan dit grafiekje:


Een illustratie van "bruin" denken...

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails