09 mei 2008

Don Quichotte tijdelijk geveld wegens Diverticulum Meckeli

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Bij mij heette op 27 april dat hoekje "Diverticulum Meckeli", een goedaardig en nutteloos omweggetje in het darmkanaal, dat volgens sommigen een foetaal overblijfsel is.
Achteraf gezien, geen wonder, dat uw blogger tot degenen behoort die ermee behept zijn. Immers...: Hij liet zich de laatste tijd van zijn don-quichotteske kant zien in de oplaaiende strijd tegen de windmolens van incassobureau Udopia en de gemeinnützliche Geheimbond Pax Europa.

26/27 april spoedopname, diagnose en operatie. Resultaat: 10 dagen lang verstoken van internet en binnen een week 5.7 kilo lichter:

... 28.4.2008: met neus sonde en intraveneuze voeding in Hospital Dr. Negrín, Las Palmas de GC (Spanje) ...

Interessant voor het experiment "In Europa Thuis": Eén en ander speelt zich af in het allerzuidelijkste stukje ècht Europa (EU) dat er is, namelijk op het Canarische hoofdeiland, in de stad Las Palmas met een half miljoen inwoners, vlak voor de kust van de ex-Spaanse Sahara. Een authentiek stuk Spanje, bijna nog authentieker dan het land zelf. Qua architectuur, voorzieningen, voeding, vermaak en economie super geïntegreerd met het verre Europese vasteland.


... uitzicht vanuit de ziekenhuiskamer op één van de baaien waaraan de havenstad ligt; op de voorgrond golflinks en zesbaans autoweg ...

Ik was er vanwege grootstedelijke problemen en Europese inter stedelijke samenwerking. Het diverticulum van Meckel velde me tijdens een voordracht voor geïnteresseerde culturele wijkwerkers.

Veel hulp en steun ondervond ik in de "Urgencias" van het grote nieuwe universitaire ziekenhuis dr. Negrín van mijn plaatselijke vriend(inn)en, met name mijn Dulcinea María Ashima, van de jonge kalme doorzetter van een chirurg Carlos Fernandez Quesada en van Corinne, mijn gynaecologische echtgenote, die, dank zij de efficiente hulp van het onvolprezen Belgische Touring Secours al op 28 april kwam overvliegen.
Ze nam resoluut de intendance in handen en voerde me gisteren veilig terug in Europa's Hoofdstad.

... In de hall van het hospitaal had men reeds een monument opgericht dat op artistieke wijze symboliseert welke bruine watervallen en vomiteuze overstromingen het verloop van mijn verblijf aldaar kenmerkten ...


De hele geschiedenis doet denken aan een banale versie van de rampzalige veldtocht van de Ridder van de Droevige Figuur, Don Quixote de La Mancha, een "goedmens" avant la lettre, tegen alles wat vies en voos was, ter ere van zijn onbereikbare Dulcinea. Sancho Panza evenwel, was afwezig. Volgende keer aan denken.

Spoedig, edoch, beklim ik weder mijn Rossinante en doe mijn queeste voort met verdubbelde inzet. Voor de Pax Urbana, voor de Verdrukten der Aarde, voor Dulcinea, voor de Eer en voor Udopia, zij het geschreven met een t.
Maar eerst nog even uitzieken.
Technorati Tags: , , ,

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails