14 juni 2007

Tegenstrijdige instructies aan Turken van Mark Steyn en Hirsi Ali

"Reproductieve activiteiten" mogen geen "eersterangs impuls" zijn voor Turken, maar alleen voor door de USA daartoe aangewezen landen, volken en godsdiensten

In de zusterblogs Legal Alien in New York ("Daniel Pipes rallies his Anti-Islam and Anti-Europe Team in Malibu", [EN], 10 juni 2007) en De Lage Landen ("Daniel Pipes verzamelt zijn anti-Islam en anti-"Eurabia" stoottroepen in Malibu"[NL], 13 juni 2007), maken we ons boos (en vrolijk) over de merkwaardige verzameling goddeloze Europeanen die zich in een zeer fundamentalisch-christelijke universiteit hebben geleend voor een haat-congres over Europa ("collapsed"="ineengestort") en het "Islam-gevaar".

Eén en ander lijkt door initiatiefnemer Daniel Pipes bedoeld, om diens McCarthyistische anti-islam campagne in de US een boost te geven.

Een onverwacht succes hadden we in de Amerikaanse blog, toen we keynote-speaker Mark Steyn, (in Wikipedia gepresenteerd als een Canadese humorist), betrapten op een Goebbels-achtige oproep om in Europa met onmiddellijke ingang te starten met staats-geleide "reproductieve activiteiten", teneinde rozeblanke christelijke baby'tjes in te zetten tegen de Turkse Tsunami.

Diens volgelingen, wellicht gestuurd door Pipes' "Campus Watch", bezoeken bij honderden de anders zo rustige blog, om zich te verbazen over de naïveteit van de Europese Dhimmis.

Hieronder nemen we de passage in De Lage Landen inzake de opmerkelijke tegenstrijdige instructies van Steyn en Hirsi Ali aan de Turken over. Voor het hele stuk, zie link hierboven.)

Mark Steyn geeft instructies aan de Europeanen: ophouden met sociaal te zijn en alles naar defensie, het gezin, het geloof en kinderen krijgen:
Steyn
verkondigde in januari 2006 in een opinie-stuk in het (gezaghebbende) conservatieve dagblad The Wallstreet Journal (WSJ), dat de westelijke landen en de Amerikaanse Democratische partij zich ten onrechte alleen bezighouden met "tweederangs-impulsen", zoals ziekteverzekering, ouderdomspensioenen, ouderschapsverloven en andere "sociale" zaken.
(Over de betekenis van "social" als ondergeschikte categorie binnen het denken van de neoconservatieven en de noodzaak van de "noble lie" om de werkelijk belangrijke politieke zaken voor de elite te reserveren, zie mijn stuk van 4 juni in "huibslog" (Conservatisme en Neoconservatisme: Overeenkomsten en Verschillen) en, uitgebreider, in het Engels aldaar: Paul Wolfowitz and NeoCon Morals.)
Maar, zo gaat hij verder, de "eersterangs impulsen" die van de Staat behoren uit te gaan, worden verwaarloosd (behalve dan door de Amerikaanse Republikeinen onder Bush). Het zijn:

"... de nationale defensie, de familie en het gezin, het geloof en, het belangrijkst van allemaal, reproductieve activiteit - 'Gaat heen en vermenigvuldigt U', want, als u dat niet doet, dan kunt u zich al die tweederangs-impulsen, zoals welzijnszorg van de wieg tot het graf, niet meer veroorloven.
Amerikanen zien vaak niet, hoe ver de overige ontwikkelde wereld al op die weg afgezakt is!"
En al die frenetieke 'reproductieve activiteit' ("In pijn zult gij uw kinderen baren", luidt een bijbelwoord dat volgt op het hierboven geciteerde) is nodig om de oprukkende Islam in Europa te keren. En, let wel, voor Steyn is kinderen krijgen: staatstaak. Evenals geloof en familie.

Voor de aanwezige Hollandse leden van de Verlichtingskerk, voorstanders van een absolute scheiding tussen Kerk en Staat, liberale huiveraars voor een Staat die zich bemoeit met de vraag hoeveel, wanneer en hoe je kinderen krijgt, moet dit een volstrekt nieuw inzicht zijn geweest!

Steyn haalt de Aya Sofia, vroeger een Christelijke Kathedraal in Constantinopel, nu een (zij het als museum ingerichte-) Moskee in Istanbul erbij, om te illustreren, wat hij bedoelt: De verraderlijke linkse intellectuelen, die Djimmis, streven er bewust naar, om Europa tot "Eurabia" te maken.
"Italië en Nederland zullen alleen nog maar bestaan als geografische aanduidingen op een onroerend-goed kaart".
- Gauw veel blanke, christelijke baby'tjes maken, dan bestaat er een kans dat het reeds ingestorte Europa nog "deels" opkrabbelt.

Voor dat laatste is Hirsi Ali om verschillende redenen minder geschikt. En ik vermoed ook niet, dat zij een staatsingrijpen in die materie in overeenstemming kan brengen met haar liberale opvattingen.
Dat brengt ons op een volgend pikant inzicht. Lezers van deze blog herinneren zich dat we Hirsi Ali's artikel van 10 mei in Die Welt (vertaald in o.a. NRC-Handelsblad) over Turkije hebben besproken. (Ajaan Hirsi Ali pleit voor preventieve staatsgreep...).

Tegenstrijdige instructies aan de Turken
De instructie, op bevelende toon daarin gegeven aan de Europese Unie, om een "seculiere" staatsgreep van het Turkse leger tegen de heersende gematigd-islamitische AKP-partij te bevorderen, is niet door Europa opgevolgd. Integendeel: Uitbreidingscommissaris Olli Rehn heeft later die maand verklaard, dat een dergelijke staatsgreep een einde zou maken aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. En terecht. De gezamenlijk vastgestelde Kopenhagen-criteria (2002) voor would-be toetreders sluiten militaire dictaturen uit.

Hirsi Ali, die zich wellicht zelf ook wat ongemakkelijk voelde bij haar pleidooi voor afschaffing van de democratie, grondde haar betoog op de uitzonderlijke situatie, dat de Turkse seculiere "liberalen" tijd nodig hadden om hun "fouten" te corrigeren en weer de weg naar de massa's te vinden door middel van "sociale" programmapunten, die ze "verwaarloosd" hadden. Gut, gewoon even vergeten. Gauw een Turkse ziekteverzekering, ouderenzorg, werkloosheidsuitkeringen, kortom "zorg van de wieg tot het graf" organiseren.

Maar die Turkse liberalen (whoever they may be) hadden zich niet vergist. Ze hadden naar Steyn geluisterd, en zich geconcentreerd op "eersterangs impulsen": defensie (en de bijbehorende corruptie), hun gezinnen, het geloof en, "het belangrijkst van alles: reproductieve activiteit"! En dan komt Hirsi Ali hun nu vertellen, dat Turken zich van "reproductieve activiteiten" moeten onthouden en dat ze terug moeten naar "tweederangs"-impulsen?

Pipes en Ali maken het de Turken niet makkelijk...
Ja, het is niet eenvoudig om een Turk naar de smaak van Hirsi Ali en haar huidige inspirator, Daniel Pipes (die rond 10 mei vrijwel gelijkluidende artikelen schreef in de Amerikaanse pers) te zijn!
Ben je een gematigde moslim, dan ben je nog gevaarlijker dan de fanatiekelingen, want, al weet je het zelf niet, je gaat vroeger of later, als je de macht hebt, de sharia invoeren.
En ben je, godbetert, zelfs een seculiere Turk, dan gelden ook voor jou niet de voorschriften van profeet Steyn. Immers, het primaat van de eersterangs-impulsen geldt alleen voor landen die daartoe door God en de USA zijn uitverkoren.
Turken moeten zich rustig houden, ophouden met "reproductieve activiteiten" en zich beperken tot tweederangs-impulsen. Is dàt even een koude douche? Je hoeft waarlijk geen Turk te zijn, om daarvan horendol te worden!

Het hele artikel lezen in De Lage Landen >

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails