23 mei 2006

Nederlandse Europa-enquête

De regering-Balkenende heeft er een jaar over gedaan om via een enquete erachter te komen, wat Nederlanders nu werkelijk over Europa denken. De schrik van het "Nee" bij het referendum over het Europese grondwetsverdrag zit er nog stevig in. Vandaar, dat men bij Buitenlandse Zaken even over het hoofd zag, dat de "nee"-stemmers (door een stomme rekenfout) met meer dan 20% oververtegenwoordigd waren in de uitslagen van de enquête.
Intussen doet Bot er alles aan, om een nieuwe diskussie over de nodige verdiepeing en versteviging van de bestaande EU, die alleen al nodig is wegens de uitbreiding tot 25, straks 27, landen, uit de weg te gaan. Wat een opmuchting in Den Haag, nu blijkt, dat de Duitsers er begin-2007 (kamerverkiezingen in Nederland) NIET aan gaan trekken!
De afzijdige- en zogenaamd nuchtere houding van de Nederlandse regering (en van de PvdA, zie haar nota "Vertrouwen Herwinnen"), is geheel en al in strijd met het Nederlandse belang.
In plaats van alle mogelijkheden uit te buiten, om te komen tot een goed overleg tussen de EuroZone-landen over het financiële- en economische beleid, wordt daarvan de boot afgehouden. Dat is oliedom, want grotere economieën als die van Duitsland en Frankrijk kunnen wel zonder en deze landen voeren onbelemmerd hun eigen beleid. Hopen op uittreden van Italië en Spanje uit de EuroZone, is luchtfietsen. Grote Nederlandse belangen (bij pensioenfondsen, bij doorvoer en transitohandel) worden zo verwaarloosd. De VVD-staatssecretaris voor Europa (hoe heet-i ook weer?) hoor je nergens meer.
Het is een garantie voor verdere afbrokkeling van de publieke steun voor het noodzakelijke Europese avontuur.
Nederland en de Europese Unie: Het ziet er slecht uit.

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails