30 oktober 2005

Cultuurrelativisme: Ellian en de kapers

Men verwijt ons, kosmopolieten, vaderlandsloze gezellen, steeds, dat we de eigen Nederlandse cultuurcanon niet respecteren. Welnu, dàt zullen ze weten! In elk, ja elk, stuk van de cultuurpolitie zit een dosis onbegrip en onwetendheid over de Nederlandse cultuur, waar je onpasselijk van wordt.
Vandaag iets naar aanleiding van Hoogleraar Afshin Ellian (Universiteit van Amsterdam) Sociale Cohesie, Burgerschap en Multiculturaliteit en zijn artikel “Dit was waarschijnlijk niet de laatste moord” (NRC 29/30 oktober 2005, p. 19.) Zie ook “…wordt beveiligd” hieronder.

Een belangrijke betooglijn: Al onder Mohammed waren de islamieten onverbeterlijke rovers en moordenaars, zie de kaping van een Mekkaanse karavaan in het jaar 642 en de moord op een daartegen protesterende dichter. Conclusie: “Ga niet met mensen van Mohammed wandelen”, toen niet en nu nog steeds niet.

Deze woorden worden uitgesproken aan het adres van een natie, wier grootste trots nu juist ook een bloedige kaping is, weliswaar bijna 1000 jaar later, maar daarom des te dichter bij deze tijd. Ik doel natuurlijk op het buitmaken van de Spaanse Zilvervloot door de kaper-met-licentie van de Haagse Staten-Generaal, genaamd Piet Hein. Dankdiensten werden gehouden in de moskeeën van Dordrecht en andere steden, zodra het nieuws bekend werd. Dichters spoedden zich naar hun schrijftafels, om het heug’lijke feit te bezingen: “Piet Hein (bis), zijn naam is klein! Zijn daden benne groot (bis). Hij heeft gewonnen de zilvervloot! Enz.”

Het kapen zat de Nederlanders trouwens in het bloed: Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, namen de Watergeuzen Den Briel in. Een nauwelijks verdedigd stadje, dat grondig geplunderd werd. Inwoners die zich verzetten werden vermoord. Even later wierpen deze terroristen zich op de iets grotere stad Gorcum. Plundering en het zonder vorm van proces ophangen van de halve katholieke clerus van het plaatsje. De Nederlandse RK Kerk herdenkt nog altijd de “Martelaren van Gorcum”. Elk jaar worden ze in een litanie van martelaren ook door de paus herdacht.

Maar het wordt nog erger. Hou je vast, Afshin! De Nederlandse kapers, met de zegen en de gezegelde vrijbrief van de Staten-Generaal, overvielen tientallen jaren lang allerlei schepen rond Gibraltar, in nauwe samenwerking met de aldaar reeds langer gevestigde “Barbarijsche Zeerovers”. En wat geloofden deze barbaren (= Berbers) uit Marokko? Juist: de leer van de Profeet Mohammed.

En wat gebeurde er met de pacifistische mennonitische (doopsgezinde) songwriter die daarvan schande sprak in de schuilkerk van het Friese Heerenveen? Hij kreeg een beroepsverbod en werd gedwongen om naar elders (Duitsland) te vluchten.

Natuurlijk valt aan de Nederlanders van nu op grond hiervan niets te verwijten. Zelfs als ze zich op watergeuzen en kaapvaarders beroemen. Andere tijden, andere zeden.

En waarom, o, waarom, professor Burgerschap Ellian, waarom dan wel datzelfde verwijt aan de Berbers van nu?

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails