29 oktober 2005

Afshin Ellian wordt beveiligd

"Hoogleraar Sociale Cohesie, Burgerschap en Multiculturaliteit [...]. Wordt beveiligd." - Interessant! Wat zou die meneer ons nu weer eens als columnist van NRC-Handelsblad (blz. 19) te vertellen hebben op 29/30 oktober 2005?

Wel, Ellian deelt met ons zijn ervaringen als te beveiligen persoonlijkheid, met name zijn contacten daarover met de Nederlandse overheid. Dat interesseert mij, want als belastingbetaler betaal ik aan de beveiliging van Ellian mee. Laat ik vooropstellen, zelfs al ben ik het zelden met de man eens, hij heeft vrijheid van meningsuiting en als het gebruik van die vrijheid hem in gevaar brengt, dan dient al het mogelijke te worden gedaan om hem te beschermen tegen mogelijke aanvallers. In beginsel betaal ik dus graag mee aan de inzet van NCBB, NCTB en AIVD voor het welzijn van Ellian, Wilders en Bart-Jan Kruyt.

Bij de laatste moet ik toegeven, dat ik dat doe met een zekere aarzeling, sinds ik weet ("De Groene Amsterdammer") dat hij onder bescherming van de door mij betaalde beveiliging eigenlijk een conservatieve machtsgreep in Nederland voorbereidt, in afwachting van het "ineenstorten van het bestaande systeem" van politieke partijen en monarchie ("PPM" genoemd door een door Kruyt bewonderde blogger). Maar goed, ik vind ook, dat je iemand zijn jongensdromen niet al te zeer moet nadragen. En een vastere greep van de AIVD op Bart-Jan's doen en laten is mooi meegenomen ter bescherming van de democratie.

Wat me een beetje tegenvalt van Afshin Ellian, is het feit, dat hij, nu zijn beveiliging blijkbaar eindelijk voor de bakker is, net als Wilders en andere demagogen, vervalt in een klaagzang over de slechte en geïmproviseerde manier, waarop hij naar zijn mening wordt behandeld. De ambtenaren met wie hij te maken krijgt, zijn "prepensioengerechtigd" en ze zijn te stom om "zelfs de regeling van het fietsverkeer in Doetinchem" aan toe te vertrouwen.

Vooral dat smalende "prepensioengerechtigd" schiet bij mij als 64-jarige ex-ambtenaar in het verkeerde keelgat. Zeker uit de mond van een hoogleraar "sociale cohesie". De oudere ambtenaren met wie hij te maken heeft gehad, waren kennelijk in actieve dienst, dus maakten geen gebruik van hun prepensioenrechten. Velen onder hen zullen hebben geluisterd naar het beroep dat regering en volksvertegenwoordiging sinds jaren op hen doen, om de actieve dienst niet te verlaten, zich desnoods om te scholen en door te werken tot zelfs na de pensioengerechtigde leeftijd. Dat dit hun in de praktijk van alledag niet gemakkelijk wordt gemaakt door constant reorganiserende overheden en overheidsdiensten, zullen we hier nu maar even terzijde laten. Belangrijk is, dat de regering niets doet tegen de hetze die is ontstaan tussen de generaties. Ondanks de kreten van "mee-doen", enz. Voor een hoogleraar "sociale cohesie" moet het ook belangrijk zijn, dat de cohesie tussen de generaties wordt, laten we zeggen, "beveiligd".

Fietsers in Doetinchem: Als oud-wethouder voor het Verkeer van Amsterdam, moet me nog iets anders van het hart. Fietsroutes, regeling en ... beveiliging van het fietsverkeer, zelfs in Doetinchem, is het werk van specialisten. Een goede fietscirculatie op een bestaand stedelijk wegennet, is niet iets wat je aan de eerste de beste ambtenaar, of zelfs aan een hoogleraar sociale cohesie en burgerschap, toevertrouwt. De minachtende sneer onthult dus de vooroordelen en de onkunde van betrokken professor.

In het jaar 624, aldus Ellian, kaapten aanhangers van de profeet Mohammed een met rijkdommen beladen karavaan van kooplieden uit Mekka. Een plaatselijke bard, Ka'b geheten, componeerde daarover een protestsong, waarin hij de door aanhangers van Mohammed gedode kooplieden verheerlijkte. In opdracht van Mohammed, werd daarop Ka'b uit zijn huis gelokt en vermoord.
- Niet fraai. Het ontbrak deze Ka'b duidelijk aan beveiliging. De heidense tegenstanders van Mohammed, die ten tijde van deze gebeurtenissen in Mekka aan de macht waren, hadden dit blijkbaar verwaarloosd. Terwijl deze stamhoofden zelf natuurlijk dag en nacht omgeven waren door poortwachters, soldaten en leden van hun geheime dienst.
Het is goed mogelijk, dat een plaatselijke Brinkhorst uit de 7e eeuw na Christus, de ongelukkige dichter toen verweten heeft, de terroristen van Mohammed te hebben geprovoceerd. Hij waste zijn handen in onschuld, gelijk Pontius Pilatus deed in ongeveer 33 na Christus. Foei! De Romeinen hadden Jezus beter moeten beveiligen. Zelfs als het waar is, dat deze uit was op omverwerping van de bestaande orde, zoals Bart-Jan Kruyt.

Maar wat me werkelijk interesseert in de modieuze hutspot van historische-, generationele- en culturele vooroordelen, die Ellian serveert, is het onwetenschappelijke amalgaam van interpretaties dat slechts gericht lijkt op één ding:
- Ellian=Ka'b=T. Van Gogh=de eeuwig geslachtofferde dichter=Jezus
- en de tegenstanders zijn religieuze fanaten=moordenaars en kapers,
- alsmede Pontii-Pilati=Donners=Cohens=onbekwame oude ambtenaren.

De laatsten verschijnen dus als objectieve medestanders van religieuze fanaten en terroristen. Hun ideologie is "multiculturaliteit". De hoogleraar Multiculturaliteit vermag niet in te zien, dat men niet een heel land of een hele stad in paniek ondersteboven gaat zetten, wanneer een aantal dolgeworden fanaten het gemunt hebben op een stelletje andere fanaten. Het beschermen van een samenleving van respect voor verschillende culturen, zou moeten wijken voor de persoonlijke beveiliging van enkele marginale demagogen. Afwegen van het één tegenover het ander, wordt overgelaten aan de onbekwame oude ambtenaren. Ellian en de zijnen, weigeren om verantwoordelijkheid te nemen voor de beveiliging van de multiculturele samenleving, zelfs als ze hoogleraar in dat vak zijn.

En ik, vrijwillig, betaal mee aan die gevaarlijke en beledigende onzin!
Ik doe dat als offer voor de sociale cohesie, voor een goed burgerschap van een democratische staat met vrijheid van meningsuiting en voor het beschermen van de multiculturaliteit.
Eens kijken of Ellian de moed en de grootheid kan opbrengen, om -minstens- de oudere ambtenaren genoegdoening te geven...

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails