07 juni 2010

Nederlanders in Europa doen zichzelf vaak tekortMeer dan twintig jaar lang krom ik al in Brussel en op Europese bijeenkomsten elders m’n tenen, als Hollanders Engels komen spreken (een paar goeie anglofonen niet te na gesproken). Ik heb het over politici en hoge ambtenaren uit Den Haag, over stads- en gewestbestuurders en hun ambtenaren en over vertegenwoordigers van het “middenveld” en ook zakenmensen.
Voor Europese ambtenaren van NL afkomst en de meeste NL Europarlementariërs geldt het volgende niet.

De Nederlandse blog Frontaal Naakt (Jona Lendering) pakt de koe bij de horens. Eerste minister J.P. Balkenende vertoont zich met een shirt waarop staat "F*ck Drugs". De goede man begrijpt niet, dat in de Engelstalige wereld zoiets is "not done". Althans niet door een prime minister. En zeker niet, als hij daarbij ook nog een glas bier in de hand houdt.

Eén dag, twee nieuwsfeiten. Primo: Nederlanders beheersen het Engels zo inadequaat dat onderhandelingen in de politiek er nadeel van ondervinden (Algemeen Dagblad, 5 juni). Secundo: de foto op Geenstijl, (zie boven) van onze premier met een T-shirt ‘fuck drugs‘. De foto vormt de perfecte illustratie van het eerste nieuwsbericht, en dan bedoel ik niet eens dat Balkenende ongewild het gebruik van poppers lijkt aan te bevelen.
Waar komt die Nederlandse hoogmoed vandaan?
Want let maar op: Vertegenwoordigers van kleinere taalgebieden dan het Nederlandse (altijd nog ruim 20 miljoen Europeanen), zoals Litouwers, Slovenen, Denen en Portugezen spreken gewoon hun eigen taal en laten zich (meestal voortreffelijk) simultaan vertalen. om maar te zwijgen van grotere taalgemeenschappen dan de NL: Duits(80 miljoen), Spaans (22 miljoen), Italiaans (bijna 60 mln). Ze spreken soeverein hun eigen taal. Onlangs heeft Duitsland zelfs een Eurocommissaris naar Brussel afgevaardigd, die geen Engels spreekt! (De man doet nu wel een bijscholingscursus om z’n stukken te kunnen lezen).
Lendering zoekt een verklaring:
Die Nederlandse cultuur kenmerkt zich door een zekere directheid. Al in de zeventiende eeuw vonden buitenlandse bezoekers ons onbeleefd. Dat vormt op het eerste gezicht geen aanbeveling, al heeft de historicus Jonathan Israel er wel eens op gewezen dat het tevens een uiting is van een democratische samenleving waarin de feodale hiërarchie ontbrak. Zo heel slecht is het dus niet, maar een Nederlander maakt snel uitglijders als hij de culturele beleefdheidscodes van een vreemde taal negeert.
Is het dus wel “hoogmoed” van onze landgenoten?
Nee, ik denk dat het een onbewuste identificatie is met wat men veronderstelt dat de “Leitkultur” van Europa is. “Daar horen wij ook bij” (Ian Buruma).
Kortom, we willen niet bij de massa van minderheids-talensprekers horen.
Het is het Nederlandse tolerantie-concept ten voeten uit: “U moogt uw barbaarse cultuur vrij beoefenen, mits wij er geen last van hebben (en liefst: voordeel). Dit concept is in globaal- en zelfs in Europees- verband, volstrekt achterhaald. Europa is de Alblasserwaard niet.Lendering:
Ik heb Balkenendes onvermogen te begrijpen hoe hij op anderen overkomt al eens eerder voor Frontaal Naakt beschreven. Zijn gebrek aan zelfkennis neemt me niet voor hem in.

Ach, het is echt niet alleen Balkenende. Het is een stukje typisch Nederlandse cultuur.

Ik leg het eerst even uit aan de hand van wat ik zoal ervaren heb in Brussel en omstreken.

Begin van de vergadering: De NL weigeren verontwaardigd de aangeboden simultaanvertalingen naar het Nederlands. Koptelefoons worden demonstratief terzijde gelegd.

Na de inleiding, enz.: De eerste Nederlandse spreker neemt het woord. Hij (het is maar al te vaak een hij) heeft kennelijk het voorgaande niet begrepen, en begint een statement vol “hollandismen” uit te spreken in het “globish” (global English, maximaal 1500 woordenschat). Verstaanders van het Engels (en zelfs Engelsen) zetten hun koptelefoon op, omdat ze hopen, dat de tolk er nog iets van kan maken. Minuten later zetten ze hem hoofdschuddend weer af.Uit beleefdheid reageert niemand op de voorgaande Nederlandse spreker.
Soms komt een geroutineerde Nederlandstalige diplomaat of euro-ambtenaar nog langs een omweggetje te hulp. Bij een ambtelijke samenvatting, bij voorbeeld, verwoordt hij/zij nog eens in begrijpelijke taal, wat de NL vertegenwoordiger zojuist heeft willen zeggen.

Slotconclusies en resultaat van de vergadering: Vrijwel altijd hebben de NL zichzelf kwaad gedaan, omdat ze de inzet niet (helemaal) hebben begrepen en omdat hun standpunt niet overgekomen is.

------
Wat ik ervan denk:

Nederland heeft vitale Europese belangen in zijn directe omgeving (goede verbindingen met Noordduitsland en het Ruhrgebied, met Londen, via België en Frankrijk wat best ingewikkeld is, last but not least, erkenning van zijn specifieke cultuur en economisch gewicht door de Europese “grootmachten” DE, FR en GB). Daaraan wordt naar mijn mening veel te weinig aandacht besteed door de NL politiek. men gedraagt zich, alsof men nog een koloniale grootmacht was.

Vlamingen die aan dergelijke bijeenkomsten deelnemen, gedragen zich heel anders. Waar het kan, drukken ze zich in het Nederlands uit. Gevolg: Er wordt naar hen geluisterd. Misverstanden zijn zeldzaam. Maar natuurlijk worden hun meningen ingeschat naar hun werkelijke gewicht: Dat van 6 miljoen Europeanen. Niet meer, niet minder.
De zestien miljoen Nederlanders worden, zoals ook hierboven verondersteld, vaak weggezet als een exotisch, onbegrijpelijk, maar onschadelijk volkje van gefrustreerden en verontwaardigden.

Als de PVV-fractie in het Europese parlement, die ten onrechte bijna een derde van de Nederlandse delegatie in dat lichaam vormt, eens wat nuttigs zou willen doen, in plaats van geld verdienen voor Wilders en de boel saboteren, laat ze dan, in lijn met Wilders’ demagogie, eens eisen, dat Nederlandse vertegenwoordigers in Europa, als ze het Frans of Engels niet goed beheersen, Nederlands spreken in Europese gremia!
Komt er misschien toch nog iets nuttigs uit de missie van Barry Madlener c.s.

En ook nog een tip voor Nederlanders in de EU: Probeer het eens in het Frans! – Zelfs al is je koeterwaals beneden alle peil, de Fransen en alle Zuid-Europeanen zullen zo blij zijn met je (linguistische) statement, dat ze blindelings voor jouw standpunten zullen stemmen!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails