16 maart 2007

Roaming Charges: Krijgt de EU haar zin?

In de marge van de Duitse internationale CEBIT-Expositie, hebben, volgens Der Spiegel (15.3.07) de vakministers besloten, dat zij het initiatief van EU-Commissaris Viviane Reding zullen steunen, om de Europese internationale GSM-gesprekken goedkoper te maken.
Dat is goed nieuws, maar de Europese Raad (bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale regeringen) moet dat nog goedkeuren. De GSM-aanbieders in Europa besteden grote bedragen aan lobbying, zowel in Brussel als in de nationale hoofdsteden, om te voorkomen, dat ze voor 70% gekort worden op hun roaming-winsten, die meer dan 20% van hun inkoimsten opleveren.
Voor de EU is de voorgestelde maximum-extra-tariefstelling voor roaming een testcase: Zal de EU, net zoals dat voor de banken met hun internationale overschrijvingstarieven het geval is geweest, erin slagen, om de gewone Europese consumenten te beschermen?
De aanbieders doen niet alleen aan lobbyen (met uiterst conservatieve argumenten), maar ze proberen ook compromissen te forceren, door de tarieven alvast een beetje te verlagen en dan uit te roepen, dat Europese regelgeving 'niet nodig' is.
Mijn Belgische GSM-maatschappij, Proximus, filiaal van Vodafone, bij voorbeeld, biedt nu roaming-tarieven aan, die zogenaamd gelijk zijn aan nationale oproepen. Alleen moet je niet meer dan 60 uur per maand bellen en een extra tarief van 85 €cent per oproep voor lief nemen. En je moet je er speciaal voor inschrijven. Wat gebeurt er met de tarieven voor het ontvangen van oproepen in het buitenland? Wat doet men aan de SMS-tarieven (verzending en ontvangst)? - 't Zijn allemaal schijnbewegingen.
De nationale parlementen moeten vragen aan hun nationale regeringen, welk standpunt ze over de roaming charges denken in te nemen in de komende Europese Raad. En zo nodig, optreden.
't Gaat vooruit met de roaming charges, maar de race is nog lang niet gelopen!

Geen opmerkingen:

Related Posts with Thumbnails